1.279
17

Gemeenteraadslid PvdA Leeuwarden

Jelmer Staal (23) is raadslid voor de PvdA Leeuwarden. De afgelopen jaren heeft hij zich hard gemaakt voor jongeren en onderwijs. Onderwerpen die hem goed liggen. Staal studeert namelijk aan de NHL Hogeschool, bestuurskunde.

Ik ben erg blij dat Adri Duivesteijn geen senator is geworden

Het ergste is dat er een voorkeursactie van de noordelijke provincies voor nodig is om er voor te zorgen dat er noorderlingen voor de PvdA in het eerste deel van de Staten-Generaal zitten

In een opinieartikel vandaag in De Volkskrant vraagt Duivesteijn zich af waarom PvdA-statenleden ‘samenspannend in hun kamertjes’ op een Eerste Kamer-kandidaat hebben gestemd uit hun eigen regio. Het heeft volgens hem toch een beetje de geur ‘van de onderbuikgevoelens waar de PVV zo nadrukkelijk op inspeelt’.

PVV? Onderbuik? Het heeft er alle schijn van dat Duivesteijn het prototype sociaaldemocraat is die elke vorm van identiteit wantrouwt. Wat een minachting. Wij Friezen weten dat identiteit telt. Het bepaalt wie je bent en waar je voor staat. Daarom voerde de PvdA Fryslân ook een campagne waarin de Friese cultuur een belangrijke rol speelde. Wij Friezen houden van aanpakken, ons mooie landschap en het op onze eigen manier doen. Dat past bij de Friese PvdA, dat past bij Friesland. We werden dan ook met enige afstand de grootste partij, wat in de stad van Duivesteijn (Almere) toch wat anders ligt. Laat hij zich daar zorgen maken over de PVV, in plaats van ons te beschuldigen van flauwekul.

Het was zelfs beter geweest als de PvdA al een jaar of twintig geleden meer aandacht aan (nationale) identiteit had besteed. Het is pas recent dat de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk instituut van de PvdA) wijzend op het genie waarnaar ze vernoemd is, er weer de aandacht op richt. Gelukkig wordt dit krachtig ondersteund door de Jonge Socialisten. Dat had veel eerder gemoeten: zo ongeveer alle discussie van de afgelopen tien jaar ging eigenlijk over identiteit.

Het is trouwens ook zoete ironie dat de naamgever van de commissie Duivesteijn door toedoen van de Friezen en Drenten niet verkozen is. Een commissie onder zijn leiding stelde allemaal extra eisen aan infrastructurele projecten waardoor de Zuiderzeelijn niet doorging en een enorm deel van het daarvoor gereserveerde bedrag naar Almere ging. De stad waar hij vervolgens wethouder zou worden. Daar krijg ik onderbuikgevoelens van.

Maar het ergste is nog wel dat er een voorkeursactie van de noordelijke provincies voor nodig is om er voor te zorgen dat er noorderlingen voor de PvdA in het eerste deel van de Staten-Generaal zitten. En dat terwijl Friesland, Groningen en Drenthe nog echt rode provincies zijn. Deze provincies dienen dan ook in de PvdA Eerste Kamerfractie vertegenwoordigd te zijn. Het is maar goed dat het nu via een omweg gelukt is en bíjna net zo goed dat Duivesteijn daar het slachtoffer van is geworden.

Lees hier het artikel van Adri Duyvesteijn: Waarom zit ik eigenlijk niet in de Eerste Kamer?

Dit artikel verscheen eerder op de website van Jelmer Staal

Geef een reactie

Laatste reacties (17)