3.332
32

Kunstenaar

TINKEBELL is kunstenaar. In 2005 studeerde zij af aan de afdeling design van het Sandberg Instituut te Amsterdam. In 2004 verkreeg ze landelijke bekendheid met een handtas die zij gefabriceerd had van het bont van haar eigen kat. Begin 2008 deed ze opnieuw van zich spreken met de tentoonstelling Save the pets, waarbij ze in galerie Masters in Amsterdam, 95 hamsters tegelijk liet rondlopen in zogenaamde hamsterballen. Zij wilde hiermee laten zien hoe mensen omgaan met hun huisdieren. Haar werk leverde meermalen een storm aan publiciteit en kritiek op, inclusief haatmail en doodsbedreigingen. Een deel van deze haatmail en doodsbedreigingen werden gepubliceerd in het boek Dearest TINKEBELL uit 2009. Ook publiceerde zij het boek 'De Duitsers zijn uitgeschakeld'. In 2018 publiceerde ze een boek over haar ervaringen in het Japanse kernrampgebied: Het gevaar van angst – hypochonderen in Fukushima.

Ik ga bewijzen dat Feda Amiri onschuldig is

Deze vluchteling verdient een eerlijk proces en als de overheid niets doet, dan doe ik het

Niemand is in ons land schuldig tot dat dit is bewezen. Toch? Een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt en waar we trots op zijn. Sterker nog: we tikken landen waar mensen geen eerlijk proces krijgen op de vingers. Amnesty International is er groot mee geworden. Onlangs kwam ik er echter achter dat ook in Nederland een uitzondering op deze afspraak wordt gemaakt.

Er zijn mensen die zonder proces het nadeel van de twijfel krijgen. Feda Amiri is een van die mensen. Hij kreeg het stempel SCHULD – totdat hij zelf bewijst dat hij onschuldig is. Het gevolg is dat hij is losgerukt van zijn familie en met geweld is gedeporteerd naar Afghanistan. Ik geloof in hem. Maar vooral: ik geloof in de rechtvaardigheid van een eerlijk proces. En dus ga ik hem helpen. Samen met zijn dochter, Tamana Amiri. Want wat is er gebeurd? (in het kort en zeer beknopt, – een compleet verhaal is altijd complexer)

Met grof geweld gedeporteerd
Op 5 januari 2015 werd de Afghaanse Feda Amiri na 18 jaar legaal in Nederland te hebben gewoond gedeporteerd naar Kabul. Dit zonder dat hij spullen of geld mee mocht nemen. Zonder dat hij afscheid van zijn gezin mocht nemen. En met grof geweld: zijn knie werd gebroken en ernstig getraumatiseerd belandde hij in een ziekenhuis in Kabul. De reden van dit gebeuren? Feda werkte ruim 25 jaar geleden tijdens het communistisch regime voor de Afghaanse overheidsdienst Khad. Dit regime werd overmeesterd door de Taliban, gefinancierd vanuit Pakistan.

Ambtsbericht uit Pakistan
Omdat het gevaarlijk voor hem werd vluchtte hij 19 jaar geleden met zijn gezin naar Nederland. Op dat moment was het nog zo dat iedereen die voor de Khad had gewerkt, in Nederland een verblijfsvergunning kreeg. Zo ook hij en zijn gezin. Tot er in 2001 een ambtsbericht uit Pakistan kwam waarin stond dat iedereen die voor de Afghaanse overheidsdiensten had gewerkt, zich schuldig had gemaakt aan oorlogsmisdaden. We hebben het hier over ruim 110.000 mensen. Echter, dit ambtsbericht is weinig betrouwbaar omdat het uit Pakistan komt, en omdat Pakistan zoals gezegd de Taliban financierde. De UNHCR heeft onderzoek gedaan naar de genoemde beweringen in dit ambtsbericht, maar vond absoluut geen bewijs dat het bericht klopte.

‘1F status’
Toch heeft Nederland dit ambtsbericht overgenomen en met terugwerkende kracht iedereen die voor de Khad werkte een zogenaamde ‘1F status’ gegeven. Dat is de titel die je krijgt wanneer je er van wordt verdacht iets te maken te hebben gehad met oorlogsmisdaden, of dat je weet dat iemand anders daar mee te maken had.
Mensen met een 1F status hebben geen rechten. Ze kunnen dus geen asiel krijgen en als ze het hadden, dan wordt dit teruggedraaid. Daarnaast geldt een omgekeerde bewijslast: je wordt slechts verdacht, maar wel direct als schuldig behandeld totdat je zelf aantoont dat je onschuldig bent.

Feda Amiri heeft 110 (!) parlementsleden in Afghanistan zover gekregen dat ze een verklaring tekenden dat hij onschuldig is. Echter, Nederland accepteert geen bewijslast uit Afghanistan omdat Afghanistan als corrupt wordt gezien. Dit is niet geheel onterecht, maar dit maakt wel dat hij in een onmogelijke situatie terecht is gekomen. Die situatie is heel concreet een verscherpt inreisverbod voor 10 jaar voor heel Europa.

Dit is niet rechtvaardig. Zelfs al zóu hij schuldig zijn, dan nog hebben we met elkaar afgesproken dat iedereen een eerlijk proces verdient. Er is nooit onderzoek gedaan naar zijn achtergrond. Ook al heeft hij daar zelf om gesmeekt en aangeboden dit zelf te bekostigen en daar zijn hele leven voor te werken.

In een wenselijke situatie had de Nederlandse overheid gehoor gegeven aan zijn smeekbedes door een onderzoek in te stellen naar zijn achtergrond. Maar dit is niet het beleid, het is kostbaar en complex, dus is dit niet gebeurd.

En daarom heb ik besloten dat ik ga doen waar ons land in faalde. Ik ga graven in het verleden van Feda Amiri. Ik ga uitzoeken wie hij was, wat hij deed, hoe de situatie was en met wie hij omging. Ik ga aantonen, of in ieder geval aannemelijk maken door het maken van een zo helder mogelijke situatieschets, dat Feda Amiri niet schuldig is aan oorlogsmisdaden. Met als doel en als wens dat zijn inreisverbod wordt ingetrokken en hij veilig terug kan keren naar zijn vrouw en drie kinderen.

Crowdfundingactie
En daar heb ik jullie hulp bij nodig. Heel praktisch. In donaties. We zijn een crowdfundingsactie begonnen om een start te kunnen maken in het onderzoek naar de achtergrond van Feda.

Feda zit op dit moment in New Delhi. Hij mag hier nog een paar maanden blijven tot zijn tijdelijke visum verloopt. Hij moet dan terug naar Afganistan. Levensgevaarlijk.

Samen met Feda’s dochter Tamana Amiri wil ik hem in New Delhi bezoeken om een paar weken lang in zijn geheugen te graven en al zijn herinneringen aan Afghanistan te documenteren. Mét die documentatie, onder andere met namen en aanknopingspunten, zal ik daarna op zoek gaan naar zo veel mogelijk getuigen. Waar ze ook zijn in de wereld. In de hoop dat zij mij willen vertellen wat ze nog weten. Om een duidelijk beeld te schetsen van de situatie van het leven van Feda Amiri, 25 tot 30 jaar geleden. In een land in oorlog.

Met deze crowdfundingsactie hoop ik genoeg geld op te halen om deze eerste reis naar New Delhi te maken, samen met Tamana Amiri. Maar uiteraard is dit slechts het startpunt van onze zoektocht. Mocht het ons lukken om nu al meer donaties te krijgen dan noodzakelijk voor deze eerste reis, dan gaat dat naar de volgende reizen die we hoe dan ook moeten gaan maken om voldoende verklaringen te verzamelen.
Ook dank alvast namens Tamana en de hele familie Amiri.
We hopen er aan bij te dragen dat er straks in Nederland niemand meer schuldig is, totdat dat is bewezen.

Lees hier een achtergrond artikel op de NPO website.


Laatste publicatie van Tinkebell

  • Het gevaar van angst

    Hypochonderen in Fukushima

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (32)