7.858
169

oud-ambassadeur

Na mijn studie, theoretische economie en sociologie, aan de Nederlandsche Economische Hogeschool, nu Erasmus Universiteit, was ik voor UNESCO verbonden aan een onderzoeksinstituut in Rio de Janeiro, Brazilië [1967-1070]. Daarna werkte ik tot mijn pensionering in tal van functies voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken [1970-2003].
Als plaatsvervangend bewindvoerder in de Aziatische Ontwikkelingsbank, Manilla, Filippijnen, vertegenwoordigde ik de Scandinavische landen, Finland, Canada en Nederland [1975-1977]. Aansluitend was ik adviseur van de Nederlandse bewindvoerder in de Wereldbank, Washington DC [1977-1980]. Teruggeroepen naar het ministerie kreeg ik de leiding van de Directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie en ontwikkelingssamenwerking [1980-1987], met een gelijktijdige functie van Chef van de Interne Accountantsdienst [1985-1986].
Daarna was ik ambassadeur in Jemen, Tanzania, Comoren, Mauritius, Madagaskar en Saudi Arabië [1987-2000]. Ik sloot mijn ambtelijke carrière af als adviseur buitenlandse aangelegenheden van de minister-president van de Nederlandse Antillen [2000-2003].
Na mijn pensionering [maart 2003] houd ik mij bezig met het bevorderen van een rechtvaardige en duurzame vrede op basis van het internationaal recht tussen Israël en Palestina. Ik was bestuurslid van de stichting Stop de Bezetting [2007-2010] en manager van het Burgerinitiatief Sloop de Muur, dat medio 2012 leidde tot een geruchtmakend debat in de Tweede Kamer.
Johannes Jacobus (Jan) Wijenberg, geboren in Rotterdam, 02-03-1938, getrouwd, vier kinderen en zeven kleinkinderen.

Ik laat me niet voor antisemiet uitmaken

Antisemitisme is strafbaar. Wie je ervan beschuldigt, beschuldig je van een misdrijf

Critici van Israël worden al snel uitgemaakt voor antisemiet zonder dat er enige grond is voor die beschuldiging. Oud-ambassadeur Jan Wijenberg overkwam dat ook nadat Joop een artikel van hem had gepubliceerd waarin hij stelde dat de IS profijt heeft van het Israëlische beleid omdat die omstreden politiek islamitisch jongeren gevoelig maken voor propaganda van de extremisten. Hij besloot het er niet bij te laten zitten.

Je mag mij uitmaken voor antizionist, graag zelfs, maar niet voor antisemiet. Dan krijg je last met me. Het is om te beginnen een belediging voor al mijn Palestijnse en Joodse vrienden. Antisemitisme komt voort uit primitieve, vaak onberedeneerde onderbuikgevoelens. Het is bovendien strafbaar onder de Nederlandse wet.

Begin mei van dit jaar maakte een goede vriendin mij attent op een paar opmerkelijke artikelen van eind oktober 2014. 

Martien Pennings houdt een elektronisch archief bij. Op 25 oktober 2014 plaatste hij een stuk: “Óók VARA: Joop.nl kan het antisemitische gif wéér niet binnenhouden”. Hij schreef:

Fransisco van Jole, […] is een hysterische gek, maar ook een antisemiet […] Van Jole, smerige antisemitische rat, jij gaat mij natuurlijk aanklagen, samen met die antisemitische rat Jan Wijenberg die nu zijn 5de Jodenhaatstuk *) op Joop.nl heeft geplaatst. […] ik nodig jou van Jole, en jou Wijenberg, van harte uit om mij aan te klagen vanwege laster. Werkelijk dóé het nu.

*) onderstrepingen van Pennings

E.J. Bron stond toe dat Pennings’ bijdrage op zijn blog bij wordpress.com werd geplaatst.  Martin van Vliet mocht er op 28 oktober 2014 nog een schepje bovenop doen: “Commentaar: Jan Wijenberg, een antisemiet in optima forma”. Hij citeert vier van mijn alinea’s in Joop.nl van 24 oktober 2014. Zijn commentaar: Om dit te bedenken moet je een antisemiet zijn in optima forma.

Ik accepteer van niemand van antisemitisme, een misdrijf, beschuldigd te worden. Dus heb ik een gerechtelijke procedure voorbereid. M. Pennings verzocht mij trouwens dringend dat ook te doen. In een dergelijk juridisch proces behoren betrokkenen, voordat zij worden aangeklaagd, allereerst door middel van een sommatie in de gelegenheid gesteld te worden om van hun schreden op het verkeerde pad terug te keren. 

Mijn advocaat heeft Pennings, Van Vliet en de gelegenheidgevende partij, E.J. Bron, dan ook de vraag voorgelegd of zij bereid waren de beschuldigingen van antisemitisme terug te nemen, en dat natuurlijk op Joop.nl te doen. 

Alle drie waren daar snel toe bereid.

E.J. Bron zegt:

Op mijn blog www.ejbron.wordpress.com is Jan Wijenberg in verband gebracht met antisemitisme. Dit is niet gefundeerd en ook onjuist.

M. Pennings verklaart: 

Op de blog van E.J. Bron www.ejbron.wordpress.com heb ik Jan Wijenberg in verband gebracht met antisemitisme. Dit is niet gefundeerd en ook onjuist.

M. van Vliet vraagt het volgende op te nemen:

De advocaat heeft gelijk. Ik bedoelde ook niet dat Wijenberg een antisemiet is zoals een nazi of de moefti van Jeruzalem. Misschien heeft hij zelfs wel joodse vrienden bij “Een Ander Joods Geluid”. Wat ik bedoelde, is dat antizionisme vaak een latente haat naar het joodse volk verbergt. Mogelijk was een betere benaming voor het artikel geweest: “Jan Wijenberg is een irrationele en bevooroordeelde man.” Het oorspronkelijke artikel moet dus heten zoals hiervoor genoemd. Dit is mijn rectificatie.

Daarmee is deze zaak, wat mij betreft, gesloten.

Geef een reactie

Laatste reacties (169)