9.015
101

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Immigranten kunnen niks met Nederlandse waarden

Integreren is Nederlandse waarden aanvaarden, maar alleen die vastgelegd zijn in de wet

De discussie over integratie laait eens in de zoveel tijd weer op. Dat is al jaren zo. Nu dus weer. Niets nieuws onder de zon zou je zeggen. Toch wel: bij deze discussieronde over de integratie wordt sterk de nadruk gelegd op Nederlandse waarden. De immigranten zouden Nederlandse normen en waarden moeten aanvaarden en daarnaar handelen. Een prikkelende gedachte die meer aandacht verdient.

Ontdekkingsreis

Ik moest denken aan de tijd dat ik bezig was met integreren in de Nederlandse samenleving en probeerde mij thuis te voelen in dit koude kikkerlandje. Ik maakte een boeiende ontdekkingsreis door Nederland. Van Leeuwarden tot Maastricht, van Enschede tot Middelburg. Ik wilde kennismaken met de Nederlander en met Nederlandse normen en waarden.

Maar wie is eigenlijk de Nederlander en wat zijn Nederlandse waarden? Misschien moeten we die vraag aan de Nederlanders zelf voorleggen.

In Friesland maakte ik kennis met het jaarlijkse zeilevenement skûtsjesilen. Daar waren ze bovendien in de winter bezig met de ijstransplantatie om zo moeder natuur een handje te helpen de Elfstedentocht te kunnen rijden. In Brabant maakte ik kennis met een hele andere kant van Nederland. Drie dagen lang feesten met drank en polonaise. Ja, het was carnaval.

In Brabant willen ze eigenlijk niets weten van het skûtsjesilen en van de ijstransplantatie. En in Friesland verklaren zij die Brabo’s voor gek met hun carnavalsfeest.

In de bible belt weigeren sommige ouders, met een beroep op God’s wil, hun kinderen te laten inenten. Het zijn hun waarden. Sommige van die kinderen worden ernstig ziek als gevolg van mazelen. Tijdens mijn reis door Nederland kwam ik ook terecht in Urk en Staphorst. En daarna reisde ik naar Amsterdam; de stad met meer dan 150 nationaliteiten bij elkaar. In Urk en Staphorst gelden hele andere normen en waarden dan in Amsterdam.

Er moest tot en met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden geprocedeerd in de SGP zaak om het voor elkaar te krijgen dat ook vrouwelijke SGP-leden op de kieslijst mogen staan bij de verkiezingen. Valt dit ook onder de Nederlandse waarden?

Gordijnen open of dicht?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden om aan te geven hoe verschillend Nederlanders zijn, en dat gewoontes, normen en waarden in de verschillende delen van Nederland behoorlijk van elkaar kunnen verschillen.

Moeten de immigranten bij hun thuis de gordijnen open doen om te slagen in hun integratie? Of is het beter om iedere dag om zes uur met een bord stamppot aan de tafel te zetten met een kuiltje in het midden voor de jus; als teken van deltawerken in het klein?

Zoiets als ‘de’ Nederlandse waarden bestaan niet. Wat wel bestaat zijn de waarden van de rechtsstaat, zoals gelijkheid van man en vrouw, vrijheid van godsdienst, discriminatieverbod, gelijkheid voor de wet en eerlijke procesgang. Deze waarden zijn echter geen Hollandse uitvinding. Dit zijn de waarden die ook in Nederland gelden, en die door iedereen moeten worden gerespecteerd en nageleefd.

Het is onbegrijpelijk waarom we aan immigranten vragen de Nederlandse waarden na te leven, terwijl we niet eens weten wat die waarden precies zijn. Waar het om gaat is dat immigranten, zoals ieder ander, zich aan de wet moeten houden. De waarden van de rechtsstaat zijn verankerd in de Nederlandse wetgeving.

Identiteit

Eerder zei koningin Máxima dat ze nog steeds niet weet wat de Nederlandse identiteit precies inhoudt. Zij refereerde in haar toespraak aan haar eigen oriëntatie op Nederland en concludeerde dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. Nederland is te veelzijdig om in één cliché te vatten, zei ze. Er is wel een Nederland-gevoel, maar dat is moeilijk te omschrijven, zei ze.

In 1996 schreven Fluitsma en Van Tijn een lied dat Nederland treffend weergeeft. Zij hebben het over “een land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Die moeten niet ’t keurslijf in, die laat je in hun waarde.”

Dat immigranten moeten integreren en zich aanpassen, is begrijpelijk. Als meetlat moeten echter enkel de waarden van de rechtsstaat gelden. Deze waarden zijn fundamenteel. Bovendien geven deze duidelijke richting aan de integratie. En laat de immigranten verder in hun waarde.


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (101)