2.740
35

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

In de boezem van de sociaaldemocratie

Drie keer op rij riep de partijleiding "wij hebben verloren, maar we zijn niet verslagen". Dat kun je niet blijven roepen.

De komende maanden zouden cruciaal kunnen worden voor het voortbestaan van de PvdA. De vertrouwenscrisis die in de samenleving heerst jegens de PvdA is nooit eerder in de geschiedenis van de partij zo fundamenteel geweest.

Alone and dying.Bij de provinciale verkiezingen heeft de PvdA in alle 393 gemeenten verloren. In Groningen werd de SP de grootste partij, in Amsterdam D66 en in Rotterdam de PVV. Juist in deze steden genoot de PvdA lange tijd veel vertrouwen bij de kiezers. Ook in de provincie Friesland lijkt de rol van de PvdA uitgespeeld. De SP onderhandelt daar nu met andere partijen over de vorming van een college. 

Drie keer op rij riep de partijleiding “wij hebben verloren, maar we zijn niet verslagen”. Dat kun je niet blijven roepen. De partijleiding weigert echter verantwoording af te leggen over de zware nederlagen bij de voorgaande verkiezingen. Zij wil ook geen inhoudelijk debat binnen de partij. Het is dus aan de leden om lawaai te maken, en dat is ook hard nodig.

De redding voor de PvdA en daarmee de sociaaldemocratie in Nederland zal moeten stoelen op het voeren van een radicaal sociaal links beleid, zelfs als dat de val van het kabinet tot gevolg heeft. Voor de PvdA staat veel op het spel. Voor de VVD is de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen al begonnen. Van het samenwerken met dictators tot het dichtgooien van Europese grenzen voor vluchtelingen. De VVD lanceert het ene plan na het ander, terwijl zij weet dat deze plannen coalitiepartner PvdA pijn doen. Kennelijk deinst VVD niet terug voor de mogelijke val van het kabinet. De PvdA is daar bang voor gezien haar ernstig verzwakte electorale positie.

Beginselen
Wat is de missie van de PvdA, voor wie is de partij opgericht, en wat zijn de idealen van de partij? Vragen die juist in deze tijden een helder antwoord behoeven. Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dát zijn de idealen van de sociaaldemocratie. In de confrontatie van deze idealen met de werkelijkheid van alle dag geven beginselen richting; zo blijkt uit het Beginselmanifest van PvdA. 

Voor de PvdA staat het recht op een menswaardig bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte en kansen voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Het hebben van principes is een hoogstaand goed. Principes laten zich niet uitruilen.

De kernopdracht van PvdA is het creëren van een systeem van sociale zekerheid om armoede tegen te gaan en burgers te beschermen tegen verlies van inkomen door werkloosheid of ziekte. Dit vormt de essentie van de sociaaldemocratie. Door het steunen van de rechtse agenda van de VVD is de PvdA echter haar linkse profiel kwijtgeraakt.

De sociaaldemocratie is een beweging die zich verzet tegen schending van mensenrechten, tegen onredelijke ongelijkheid van inkomen, tegen armoede, tegen discriminatie, en die zorgt voor banen en bestaanszekerheid. De sociaaldemocratie voelt zich historisch verbonden met verzorgingsstaat. Deze waarden moeten volgens het Beginselmanifest van PvdA de politieke agenda van de partij vormen. 

Daden
De positie van de PvdA in de politieke arena is sterk verzwakt. De partij zal steeds weer het verwijt krijgen dat zij het rechtse beleid van VVD steunt. Verder zullen de drie constructieve partijen zich profileren als de partijen die de hervormingen mogelijk hebben gemaakt. Tevens zal de SP zich sterk profileren bij de linkse kiezers.

Een ander reëel probleem is dat de VVD en PvdA plus de constructieve partijen straks geen meerderheid meer hebben in de Eerste Kamer. Hierdoor moet er dus met nog meer partijen worden onderhandeld. De PvdA zal daarbij een toontje lager moeten zingen vanwege haar verzwakte electorale positie bij drie zware nederlagen.

Voor de PvdA staat er dus veel op het spel. Inmiddels liggen er stapels rapporten over de koers van de PvdA. Maar er is nu echt behoefte aan daden. Daden die nodig zijn voor het herstel van het vertrouwen in de samenleving. 

cc-foto: Soumyadeep Paul


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (35)