1.497
80

Analist internationale politiek, Brussel

Tijdens zijn loopbaan bij de Europese Commissie in Brussel vervulde Willem-Gert Aldershoff diverse functies in de departementen voor Internationale Betrekkingen en Binnenlandse Zaken en Justitie. Sinds enkele jaren werkt hij in Brussel als onafhankelijk adviseur en publicist inzake de betrekkingen tussen de Europese Unie en Israël-Palestina.

De afgelopen maanden verschenen bijdragen van hem in de Israelische krant 'Haaretz' en op het blog 'Open Zion' van Peter Beinart in New York. Daarnaast houdt hij zich bezig met Oekraïne.

Initiatiefnemers referendum moeten nu Oekraïense democraten gaan steunen

Gezien de dramatische situatie voor de gewone burgers in Oekraïne is wel haast geboden bij de hulpverlening.

Nu het stof rond de maandenlange discussies over het Oekraine-referendum wat is gaan liggen is het tijd om in alle rust de situatie op ‘the-day-after’ te bezien.

De discussies hebben enkele belangrijke zaken duidelijk gemaakt. Ten eerste dat het de initiatiefnemers niet om Oekraïne te doen was maar om een verzwakking van de EU, door “alle mogelijkheden aan (te grijpen) om de relatie tussen Nederland en de EU onder spanning te zetten.” Ze zeiden op zich niets te hebben tegen bevordering van de wederzijdse handel tussen de EU en Oekraine en niets tegen hulp voor de bestrijding van corruptie en anti-democratische structuren. Alleen is daarvoor volgens hen geen Associatieovereenkomst nodig.

Ten tweede benadrukten de initiatiefnemers in de campagne voortdurend dat democratische waarden leidinggevend zijn voor hun optreden. Zo moet de Europese Unie “vanaf de bodem democratisch worden georganiseerd” en is er “teveel macht voor de multinationals en te weinig voor de gewone burger”. In Nederland zien ze de noodzaak van een “democratische revolutie” die een “nieuwe generatie leiders (moet opeiden) die de huidige, onverantwoordelijke elite op termijn moet gaan vervangen”.

cc-foto: SP Groningen
cc-foto: SP Groningen

In de derde plaats hebben de vele interviews met en presentaties door jonge Oekraïense civil-society activisten de afgelopen weken duidelijk gemaakt dat de Oekraïense bevolking niets liever wil dan leven in een samenleving zoals wij die in Westeuropa al zo lang kennen: een democratische rechtstaat met een markteconomie en bescherming van de sociaal zwakkeren, waar de wet primeert en niet het recht van de meest corrupten. Ook werd duidelijk dat Oekraïners slechts met buitenlandse hulp de macht kunnen breken van de gevestigde krachten die verdergaande hervormingen tegewerken (oligarchen, corrupte parlementsleden, de door en door corrupte 18.000 openbare aanklagers, de verdorven 8000 rechters en de oude generatie ambtenaren).

Er zijn overtuigende argumenten waarom een Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne een wezenlijk hulpmiddel is voor de Oekraïense bevolking in hun moeizame strijd voor een democratische samenleving. Helaas willen of kunnen de initiatiefnemers van het referendum en hun volgers dit niet inzien.

500 miljoen burgers in de andere 27 lidstaten van de Europese Unie zien blijkbaar wél het belang van de Associatieovereenkomst in, niet alleen voor Oekraine maar ook voor hun eigen landen. Hun regeringen en parlementen hebben de overeenkomst geratificeerd. De tegenstemmers, die 0,5 procent van de totale EU-bevolking uitmaken, willen de naar democratie en rechtstaat smachtende Oekraïners deze effectieve Europese steun onthouden.

De referendum-initiatoren zijn daarom verplicht om concreet aan te geven hoe Nederland hen zonder Associatieovereenkomst nu wél gaat helpen. Temeer daar in hun optiek de doelstellingen van de Oekraïense democraten overeenkomen met die van henzelf: versterking van de democratie, meer rechten voor burgers, het afbreken van “grote, ondemocratische topdown-structuren” en, zou er aan kunnen worden toegevoegd “het breken van de macht van het grootkapitaal.” Gezien de dramatische situatie voor de gewone burgers in Oekraïne is wel haast geboden bij de hulpverlening. Voor actievoerders in samenlevingen als de Nederlandse, met een hoge welvaart en een goed functionerend rechtssysteem, is het nogal makkelijk praten. Oekraïense burgers hebben die luxe niet.

Geef een reactie

Laatste reacties (80)