Laatste update 15:04
2.279
32

Directeur Compassion In World Farming

Geert Laugs is directeur van Compassion In World Farming (CIWF), een internationale organisatie die opkomt voor het welzijn van landbouwdieren

Inkrimping veestapel: Coalitie laat D66 in de kou staan

'De eerste reacties van minister Schouten en van het CDA doen het ergste vrezen'

Ik neem mijn pet af voor Tjeerd de Groot. De landbouwwoordvoerder van D66 noemt eindelijk man en paard: we moeten niet alleen overschakelen op kringlooplandbouw, maar óók de veestapel met de helft inkrimpen. Dat is nodig om de schadelijke uitstoot van stikstof terug te dringen.

D66 maakt nu als eerste regeringspartij een dappere keuze, maar de eerste reacties van minister Schouten en van het CDA doen het ergste vrezen.

Ronduit demagogisch
“Het gaat hier wel om onze voedselvoorziening” reageerde minister Schouten geïrriteerd en ze noemde het plan onrealistisch en niet ‘chic’, terwijl de fractievoorzitter van het CDA zelfs dreigde met ‘geen boeren, geen eten’. Deze suggesties zijn ronduit demagogisch. 70 procent van de dierlijke producten in Nederland wordt immers geëxporteerd. Ook bij halvering van de veestapel zal Nederland nog altijd meer dierlijke producten produceren dan we zelf verbruiken.

Cc-foto: K-State Research en Extension

Mooie woorden, geen oplossing
Ook het officiële standpunt van de regering biedt weinig hoop. De brief die minister Schouten afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde besteedt veel mooie woorden aan het principe van kringlooplandbouw, stelt wat subsidies ter beschikking en verwijst verder naar plannen voor verduurzaming die door de diverse sectoren zelf zijn opgesteld. Verkleining van de veestapel is in haar stukken echter ver te zoeken.

D66 zit nu in de regering met CDA, VVD en CU: drie partijen die tot nu toe om uiteenlopende redenen een inkrimping van de veestapel stelselmatig afwijzen. Natuurlijk hoop ik van harte dat D66 zijn coalitiepartners weet te overtuigen van de noodzaak de veestapel drastisch in te krimpen, maar de eerste reacties en de ervaring leren dat het wel heel veel gevraagd is zo’n ingrijpende beleidswijziging nog in deze regeerperiode te verwachten.

Verkiezingsprogramma
De volgende Tweede Kamerverkiezingen zijn in maart 2021. Dat D66 nu al, ruim anderhalf jaar voor de verkiezingen, met dit ferme standpunt naar buiten komt doet vermoeden dat het meer is dan een verkiezingsstunt. Het is een belangrijke aanscherping van het pleidooi dat De Groot al jarenlang houdt voor kringlooplandbouw. Hopelijk maakt D66 er een speerpunt van in het verkiezingsprogramma, in de campagne en uiteraard de onderhandelingen voor een nieuwe regering.

Ik hoop óók dat de partij nu doorpakt en een tijdstip noemt waarvoor de 50 procent reductie van de veestapel gerealiseerd moet zijn en daarbij durft te kiezen voor duurzaamheid die niet ten koste gaat van dierenwelzijn. Koeien, varkens en kippen horen niet in dichte stallen met luchtwassers maar moeten kunnen leven in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften: deels in de buitenlucht en zonder kooien en pijnlijke lichamelijke ingrepen.

Geef een reactie

Laatste reacties (32)