4.593
110

Kandidaat Kamerlid DENK

Farid Azarkan is kandidaat Kamerlid voor de Politieke beweging DENK. Hij houdt zich bezig met financiën, openbare ruimte en veiligheid en ziet het vergroten van de onderlinge solidariteit als zijn belangrijkste missie.

Integratie is een achterhaald concept

Het begrip ‘integratie’ wordt te pas en te onpas toegepast op geboren en getogen Nederlanders

denkVoor het eerst in de geschiedenis heeft een zelfbewuste generatie van Nederlanders met een migrantenachtergrond zich verenigd rondom een ideaal. Meedenken, meepraten en meebeslissen door gebruik te maken van democratische rechten en de politieke arena te betreden is het toppunt van integratie en participatie. Toch is de gevestigde orde allerminst blij met de komst van Beweging DENK. Zij doet er alles aan om DENK te beschimpen. Veel gepaster is het trots te zijn op wat het bestaan van DENK laat zien: de integratie is voltooid. Nu is het tijd voor wederzijdse acceptatie. 

Nederland is veranderd in de afgelopen jaren. Er heerst verdeeldheid en er bestaan grote zorgen over de huidige staat van onze samenleving. Door angst, xenofobie en nationalistisch egoïsme zijn wij ons evenwicht kwijtgeraakt. Het Nederland waar wij van houden verhardt, verrechtst en verruwt steeds meer. Door het gebruik van woorden als ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ wordt Nederland verdeeld in ‘échte Nederlanders’ en ‘die anderen’. Die ‘buitenlander’, ‘zwartje’, ‘die moslim’ of ‘die Turk’. Het constant worden gereduceerd tot iets kleins, iets eendimensionaals. Een koers waar DENK zich niet bij neer wil leggen. DENK pleit voor acceptatie in plaats van assimilatie en voor gelijkwaardigheid in plaats van superioriteit.

Onderzoeken als “Liever Mark dan Mohammed” over arbeidsdiscriminatie, “Boeven Vangen” met betrekking tot racistisch politieoptreden en zelfs “Mag het een buitenlander zijn” uit de jaren ‘80 met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt, laten zien dat er structureel met twee maten wordt gemeten. De VN-commissie voor de bestrijding van racisme en discriminatie heeft in haar laatste rapport in 2015 vernietigend geoordeeld over de situatie in Nederland. De Nederlandse overheid doet via het onderwijs, de arbeidsmarkt en het maatschappelijke debat veel te weinig om het voor alle Nederlanders eerlijk en rechtvaardig te maken. Hoe wrang is dat voor een land dat het internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie heeft ondertekend? Hele groepen Nederlanders worden nog steeds als vanzelfsprekend in een zeer beperkt en negatief frame weggezet, met alle gevolgen van dien. Via de politiek geven wij nu een stem aan die Nederlanders die zich niet vertegenwoordigd voelen. Door het actief participeren en vertegenwoordigen van groepen Nederlanders middels het hoogst mogelijke democratisch orgaan. In het kloppend hart van onze democratie waar volksvertegenwoordiging centraal staat. Een ontwikkeling waar we met recht trots op zouden moeten zijn.

Natuurlijk mogen wij van nieuwkomers verwachten dat zij meedoen in de samenleving om goed te kunnen integreren. Echter wordt het begrip ‘integratie’ ook te pas en te onpas toegepast op geboren en getogen Nederlanders. Ook al is Mohammed geboren in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, “Mohammed moet zich invechten”, aldus onze premier. Van kleurrijke Nederlanders wordt voortdurend onvoldoende betrokkenheid bij en kennis van de Nederlandse cultuur verweten.

 Wat doen de gevestigde politieke partijen en leiders van dit land? Zij delen de samenleving verder op met populistische oneliners als “dan pleur je toch op”. Ze zetten hele groepen Nederlanders weg met het roepen dat de integratie is mislukt. Zij voeren een achterhoedegevecht met het blijven schrijven van integratienota’s.

Waar DENK door haar proactieve opstelling juist mensen aanzet tot betrokkenheid bij de samenleving, wordt zij vreemd genoeg verweten te polariseren. Denk zou te ‘etnisch’ zijn en verzuiling creëren, doordat DENK is opgericht door volksvertegenwoordigers met een migrantenachtergrond. DENK zou pogingen tot verbinden in de samenleving schaden doordat wij ons zonder blad voor de mond uitspreken tegen sociaal onrecht als racisme, discriminatie en islamofobie. Opnieuw zien we hier duidelijk de dubbele maat. Het organiseren van een mars vóór diversiteit en tégen discriminatie wordt door vele politieke partijen gesteund. Maar zodra DENK echt mee wil doen en een deel van de macht in de politiek claimt, wordt alles uit de kast gehaald om dat te voorkomen. 

In nog geen anderhalf jaar tijd hebben zich al 3500 leden aangesloten. Een groep van 500 actieve en gemotiveerde jonge leden organiseren debatten, lezingen en nemen hiermee deel aan het maatschappelijk debat. RTL heeft na uitgebreid onderzoek vastgesteld dat we veruit de populairste politieke beweging op social media zijn. Onze boodschappen bereiken en inspireren meer dan een miljoen Nederlanders. DENK heeft een volwaardig verkiezingsprogramma met een visie op hoe wij samenleven, op de zorg, op het onderwijs en op alle andere relevante terreinen. Om al die redenen laat DENK zien dat integratie een achterhaald concept is.

Kortom, je hoeft het politiek niet eens te zijn met DENK. Maar als Nederlander is er alle reden trots te zijn op onze partij als bijzondere en unieke ontwikkeling in onze democratie. Vanuit België, Duitsland, Groot Brittannië en de VS worden de ontwikkelingen bij DENK niet voor niets met grote interesse gevolgd. Nederland is graag gidsland voor de rest van de wereld. Welnu; hier is Beweging DENK.

Geef een reactie

Laatste reacties (110)