744
38

Columnist

Brechtje Paardekooper (1964) is onder meer politiek blogger en columnist. Ze promoveerde op hulpverlening aan Sudanese vluchtelingenkinderen. Ze is lid van de links-liberale denktank Waterland en mede-oprichter van AmbtoNetwerk, het ambtenarennetwerk van GroenLinks. Ze publiceerde onder meer “Verhalen uit het vooronder, ambtenaren over de overheid” (met Thomas Schillemans) en “Slow Sex, naar een erotisch beschavingsoffensief” (met Dylan van Rijsbergen).

Is D66 wel geschikt om te regeren?

D66 Amsterdam draait minstens één keer per week over de vraag of ze nu in Amsterdam in het college wil of niet. De vraag dringt zich op: kan de partij eigenlijk wel een betrouwbare coalitiepartner zijn?

Vaker dan eens per week. Dat is de score, tot nog toe, van de draaien die D66 maakt in Amsterdam over de vraag of ze nu wel of niet wil toetreden tot het college. Op 19 maart deelde fractievoorzitter Ageeth Telleman op een persconferentie mee uit de coalitieonderhandelingen met de PvdA te stappen, uit protest tegen de ‘regenteske’ wijze waarop loco-burgemeester Asscher werd gekozen tot tijdelijk waarnemend burgemeester.

”Principes zijn niet onderhandelbaar”, aldus een gedecideerde Telleman. De persconferentie werd ondersteund door de voorlichter van de D66 Tweede kamer fractie, en de mededeling van Telleman werd openlijk gesteund door partijleider Alexander Pechtold. Het was duidelijkdat Tellemans actie was afgestemd.

Op 22 maart berichtte het Parool dat D66 toch weer praatte met de PvdA over collegedeelname – alleen mochten het officieel geen college-onderhandelingen heten. Maar er kwam een nieuwe informateur bij: Gerrit Jan Wolffensperger. Dus ja, er werd serieus onderhandeld.

Op 30 maart liepen de onderhandelingen alsnog stuk bij de beruchte koffie-automaat. D66 wilde een gezamenlijke verklaring waarin ook de PvdA zou verklaren dat het gedoe met het waarnemend burgemeesterschap geen schoonheidsprijs verdiende. Oftewel: de PvdA moest wel even openlijk door het stof. De PvdA weigerde.

6 April: de ALV van D66 Amsterdam vergadert en fluit de onderhandelingsdelegatie terug. D66 keert, op aandringen van GroenLinks, alsnog terug aan de onderhandelingstafel.

Ik moet de afgelopen dagen vaak denken aan een andere keer dat D66 eerst heel principieel deed, maar vervolgens alsnog inbond. D66-fractievoorzitter Boris Dittrich dreigde tijdens Balkenende II met een kabinetscrisis als Nederland troepen naar Afghanistan stuurt. Dat deed ze nog voordat het besluit in het kabinet gevallen was en de partij genereerde daarmee veel media-aandacht. Het kabinet besloot toch om troepen te sturen. D66 legt zich er alsnog -met de staart tussen de achterpoten- bij neer.

D66 lijkt mij wel erg belust op de media-aandacht die gepaard gaat met het dreigement om de coalitie op te blazen. Ik begin het me wel af te vragen. Is de partij wel een betrouwbare coalitiepartner?

Geef een reactie

Laatste reacties (38)