2.276
14

Oprichter stichting Al Eureka

Na in 2011 gewonde Libiërs in Nederland te hebben ondersteund, is mijn aandacht voor de Libische ontwikkelingen aanwezig gebleven en zelfs vergroot. De afgelopen jaren heb ik vele maanden in het land doorgebracht. Samen met enkele Libiërs heb ik een educatie-kenniscentrum, stichting AL Eureka, opgericht.

Is Libië het meest vrouwvriendelijke land in de wereld?

Opvallend veel stemmen werden bij de verkiezingen uitgebracht op vrouwelijke kandidaten

Op 25 juni werden in Libië voor de tweede keer verkiezingen gehouden, nadat de bevolking de macht van Gadaffi had overgenomen. Hoewel het aantal geregistreerden en het aantal stemmen dit keer lager lag dan de eerste keer, vallen er bij de verkiezingsuitslag ook dit keer bijzondere dingen waar te nemen. Daar waar men elders geregeld nog zit te dubben, moeten we wel of geen quota instellen om verandering te kunnen realiseren, blijkt deze in Libië te hebben gezorgd voor een rem op mogelijke verandering.

Meest bijzondere uitkomst in 2012 was het zeer goede resultaat voor de seculieren (70%) en daarbij inbegrepen een hoog aantal stemmen voor vrouwen. Bij de verkiezing van dit jaar komt dit nog meer naar voren. Het gemiddeld aantal stemmen voor een vrouw is drie keer zo hoog als bij een van de mannelijke kandidaten die straks in het parlement komt. Van te voren was een vrouwenquotum ingesteld, om zekerheid te hebben dat er vrouwen in het parlement komen. Maar dit keer heeft dat juist als rem gewerkt.

Verdere uitkomsten van de verkiezing zijn nog moeilijk te analyseren. De enkele partij die meedeed had weinig of geen programma en er zijn vooral onafhankelijke personen uit de verschillende districten gekozen. Daardoor vallen nu vooral de cijfers van het aantal stemmen op vrouwen zo op.

Hoewel dus niet overal in het land gestemd kon worden op een vrouw is uit het overzicht van de verkiezingsuitslag te zien dat daar waar vrouwelijke kandidaten aanwezig waren zij een enorm aantal stemmen hebben gekregen. 

Blijkt hieruit dat Libië de meest vrouwvriendelijke land ter wereld is? Nee. Wel is te zien dat men open staat voor verandering. Dat men deze heel erg graag wil. Uit gaat van gelijkheid tussen man en vrouw. Het geluk is dat het verstand al zover is, inclusief de wens. De praktijk …. Dat is nog een lange en een hele zware weg. Voor de man een nog veel zwaardere. Iets willen, weten dat het goed is, is wat anders dan ervaren en doen.

Keer op keer geeft Libië signalen af hoe het zijn toekomst wil inrichten. Democratisch, gelijkheid en vrijheid voor ieder in het land. Dat te realiseren is een enorm grote uitdaging. Hun eigen geschiedenis met het daarbij behorende wantrouwen en andere sterke emoties zitten regelmatig in de weg bij het maken van keuzes en besluiten. Deze terugdraaien is een nog moeilijkere weg, maar geen onoverkomelijke. Een nog grotere uitdaging is er voor de internationale samenleving. Niet alleen kijken en luisteren naar de bewegingen van Libiërs in zeer emotionele situaties, maar deze herkennen als emotie en niet als rationele keuze. Wat de Libiër werkelijk wil, is gehoord te worden. De uitdaging van de internationale samenleving is hen hierbij te ondersteunen en hen de zekerheid te geven dat zij hun eigen toekomst kunnen maken zoals zijzelf willen. Voor de internationale samenleving is het de kans om van hen te leren en ook nog eens te helpen.

En dat in zo’n vrouwvriendelijke omgeving, wie wil dat nu niet?

Geef een reactie

Laatste reacties (14)