18.415
20

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Is meesteres Conchita van DNB de ware Übermensch?

De medewerkster van de Nederlandsche Bank die in de avonduren als meesteres Conchita een tweede leven leidde, pleegt helaas censuur op haar verleden in plaats van het te omarmen

De Nederlandsche Bank heeft zijn gelederen een zuivering doorgevoerd. De medewerkster die in de avonduren als meesteres Conchita een tweede leven leidde, werd met zegen van de onafhankelijke rechter op straat geknikkerd. Mark Rutgers, aan de UvA, professor of Philosophy of Public Administration, was het daar geheel mee eens. Ze had deze bijverdienste niet bij de werkgever gemeld, zei hij meermalen in een interview van drie minuten tegen een verslaggever van BNR. Hij kon zich voorstellen dat een instantie als de Nederlandsche Bank niet geassocieerd wenste te worden met praktijken van een meesteres. Je kon potentiële medewerkers niet nauwkeurig genoeg screenen, dat was maar weer gebleken, zo vond de hooggeleerde.

Het is juist dat meesteres Conchita haar werkgever op de hoogte had moeten stellen van de bijzondere  activiteiten in de avonduren maar dat was de enige reden om voor de verandering háár eens te disciplineren. Voor het overige heeft zij niets gedaan dat haar functioneren op het Frederiksplein zou kunnen beïnvloeden. Zo lang meesteres Conchita haar bijverdiensten netjes meldt aan de fiscus, is er niets aan de hand. Ze werkte daar al jaren. Dus zij functioneerde naar behoren en zij zal ongetwijfeld in zo’n powermantelpakje op kantoor verschenen zijn. Net als de andere ambitieuze vrouwen op de verdieping.

Geijkte vragen
Nu staat zij op straat. Hoewel meesteres Conchita op het internet veel sympathie ontmoet, vallen toch ook de geijkte bezwaren te lezen: zij is chantabel (Hoe zo dan?), het is niet in overeenstemming te brengen met de waardigheid van haar andere ambt bij de Nederlandsche Bank want zij speelt de hoer, enzovoorts. Die gedachten hebben ongetwijfeld opgeld gedaan bij de ontslagprocedure. Toch is dat niet de kern van de zaak. Er is een onderliggende reden waarom de collega´s op de Nederlandsche Bank haar aanwezigheid niet langer konden verdragen.

Meesteres Conchita is te vrij. Meesteres Conchita plooit zich soms  naar de gedragsregels in haar omgeving maar uiteindelijk doet zij wat zij zelf wil, heeft zij lak aan wat de maatschappij van haar als vrouw  verwacht. Zij laat haar grenzen niet door anderen bepalen. Zij bepaalt haar grenzen zelf.

Pornocratie
Daarom is zij tegelijkertijd bankier én meesteres Conchita. Daarom wil zij op het Frederiksplein én in de SM-studio geld zien. Meesteres Conchita beheerst de filosofie van het boudoir. Zij heeft de remmingen die haar collega´s in het gareel houden, overwonnen. Zelfs de grenzen van de burgerlijke smaak heeft zij ver achter zich gelaten, zo blijkt uit haar verschijning op het internet, waar zij zich de heerseres toont in een pornocratie.

Zij is zo vrij dat iemand als Bussemaker haar nooit op de lijst van 700 vrouwelijke high potentials zal dulden want ook die zullen zich moeten aanpassen om door te dringen tot de raden van bestuur. Zij moeten zich de regels van het bankenspel eigen maken en tot een tweede natuur in plaats van dat ze die alleen gebruiken wanneer zij dat verkiezen. De uitverkorenen van Bussemaker moeten topbestuurder zijn in plaats van topbestuurder spelen. Zij dienen daarvoor een stuk van hun eigenheid op te geven. Dat is de prijs die Bussemaker eist. Meesteres Conchita daarentegen is altijd zichzelf. Zij betaalt geen prijs. Zij bepaalt haar prijs zelf. Altijd. Zij heeft zich Übermensch betoond en nu doen de slavennaturen haar de das om.

De Übermensch komt voor in het werk van de filosoof Friedrich Nietzsche. Wat is de Übermensch? Dat is iemand die de moed heeft zijn leven steeds opnieuw te beleven zonder er iets aan te veranderen ook al zou dat mogelijk zijn. Dat is iemand die zich niet schaamt voor zijn keuzes en zijn handelen omdat hij/zij staat voor wie hij is en bijgevolg nergens spijt van kán hebben. Zulke mensen worden door hun omgeving zelden geduld.

Heeft meesteres Conchita dat niveau echt bereikt? Er is iets dat daar tegen pleit. Zij heeft haar webpagina’s gewist. Zij pleegt helaas censuur op haar verleden in plaats van dat te omarmen en er trots op te zijn.

Misschien nog net geen Übermensch. Nou ja, je kunt niet alles hebben

Beluister dit opiniestuk hier 


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (20)