2.771
30

Schrijver, beleidsadviseur, supervisor en bassist.

Na 36 jaar werken als psycholoog in de basis-GGZ wil ik mijn focus verleggen naar beleidsadvisering en supervisie. Ik heb opleidingservaring als praktijkopleider en werkbegeleider voor de Gz-opleiding. Daarnaast heb ik zitting gehad in veel besturen binnen NIP, ROEP, LVE, Psyzorg en LVVP. Vanaf 1982 volg ik actief de ontwikkelingen binnen de eerste lijn en de generalistische GGZ en ben door veel kranten en vakbladen geïnterviewd. Ook heb ik veel artikelen en blogs geschreven. In 1990 ontving ik de NIP-onderscheiding voor bijzondere verdiensten aan de beroepsuitoefening van de psychologie.In 2006 was ik redactielid van het Handboek Psychologie in de eerste lijn en ik heb in 2011 meegewerkt aan een protestclip tegen de bezuinigingen van Minister Schippers in de eerstelijns-ggz. Schrijver van het boek 'Help, de psycholoog verzuipt!' (Beroepseer), 36 jaar gewerkt als psycholoog in de eerste lijn, beleidsadviseur, supervisor en bassist.

Is minister Schippers wel goed op de hoogte?

Of deed ze een een pleidooi om aanpassingsstoornissen in het verzekeringspakket op te nemen

Moet je niet een aantal dingen die bij het leven horen veel meer in je eigen sociale kring zien uit te vogelen en zul je niet een beroep op de gezondheidszorg moeten doen als je echt last hebt van ziekte?

Dat zei minister Edith Schippers op 10 juli 2011. Ondanks protesten van beroepskoepels van psychologen en psychotherapeuten wordt sinds 1 januari 2012 de behandeling van aanpassingsstoornissen niet meer vergoed vanuit het basispakket.

Een aanpassingsstoornis treedt op indien er sprake is van aanhoudende stress als reactie op een ingrijpende verandering zoals scheiding, verlies van werk, overlijden en ziekte. Cliënten met aanpassingsstoornissen krijgen de hulp alleen vergoed als deze wordt geboden door huisartsen, POH-GGZ, inloophuizen of via internet therapieën. Wie een aanpassingsstoornis heeft en hulp wil door een psycholoog krijgt geen vergoeding van de zorgverzekeraar.

Dat deze regel grote problemen kan geven bij mensen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken wordt geïllustreerd in een artikel in Trouw waarin de stress, angst en depressieve gevoelens beschreven worden bij partners van kankerpatiënten. Naar aanleiding van dit artikel heeft Renske Leijten (SP) Kamervragen gesteld aan Minister Schippers.

Op de vraag van Renske Leijten:

Vindt u dat mensen die kampen met een aanpassingsstoornis doordat hun partner  kanker heeft (gehad) zich aanstellen, en dit met een goed gesprek met de buurvrouw kunnen oplossen? Kunt u uw antwoord toelichten?

antwoordt Minister Schippers:

Het krijgen van kanker is ingrijpend voor de patiënt zelf, maar ook voor de naasten die daarmee te maken krijgen. Natuurlijk kunnen familie en vrienden van mensen met kanker en hun naasten ondersteuning bieden. Als psychologische hulp of psychosociale ondersteuning noodzakelijk is, moeten deze mensen daar ook gebruik van kunnen maken. Zoals ik in mijn vorige antwoorden heb aangegeven, ben ik van mening dat de huisarts en de POH GGZ deze zorg kunnen verlenen of instanties als inloophuizen of internettherapieën. Daarnaast vergoeden veel verzekeraars via de aanvullende verzekering hulp bij aanpassingsstoornissen.

Dat veel verzekeraars hulp bij aanpassingsstoornissen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering is echter onjuist. Er is maar één (kleine) verzekeraar die deze hulp vergoedt vanuit de aanvullende polis en dat is de ONVZ. Hoe kan Minister Schippers dit dan beweren?

Er zijn drie mogelijkheden:

1) Minister Schippers is niet goed op de hoogte van vergoedingen van psychologische hulp.
2) Minister Schippers heeft geprobeerd om het probleem te bagatelliseren. 
3) Minister Schippers geeft de zorgverzekeraars een hint om psychologische hulp bij aanpassingsstoornissen snel op te nemen in hun aanvullende pakket.  

Als dit laatste het geval is dan wil ik deze suggestie van harte ondersteunen. Vroegtijdige interventies bij aanpassingsstoornissen kunnen veel leed en kosten besparen!

Update 01.09  14:45

Na verschijnen van dit artikel werd duidelijk dat ook zorgverzekeraar De Friesland eerstelijns psychologische hulp vergoedt uit de aanvullende verzekering.


Laatste publicatie van FritsBosch

  • Help, de psycholoog verzuipt!

    Een intrigerende blik in de praktijk van een eerstelijnspsycholoog

    Februari 2019


Geef een reactie

Laatste reacties (30)