1.196
67

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Is Samsom een wereldvreemde bemoeial?

Veertigers die hun baan verliezen, bereiken in ijltempo het bijstandsniveau. De maximale oprotpremie zal alleen in extreme gevallen worden toegekend

Tot de vele zegeningen die nieuw paars over ons uitstort, behoort de ontmanteling van de WW. Afgelopen zondag werd een en ander door Diederik Samsom met warmte verdedigd. Hij was er toch maar mooi in geslaagd, zei hij in Buitenhof, om de maximale lengte met een half jaar te verlengen. Ook stofte hij op de maximale oprotpremie van 75.000 euro die werknemers kunnen meekrijgen als zij de straat opgeschopt worden. Dat geld moest van hem worden besteed aan herscholing.

Je moet veel, heel veel dienstjaren op je conto kunnen schrijven om in aanmerking te komen voor de maximale WW. Wie op zijn 25e begint te werken, rekende Maurice Limmen, vicevoorzitter de CNV vakcentrale uit, komt daaraan pas toe op de dag dat hij 63 wordt. Veertigers die hun baan verliezen, bereiken in ijltempo het bijstandsniveau. De maximale oprotpremie zal alleen in extreme gevallen worden toegekend. De meeste werknemers zullen nadat ze er uitgetrapt zijn niets tot veel minder krijgen. En zo blijkt uit de feiten in het echte Nederland buiten de poorten van het Binnenhof; veertigers komen niet gauw meer aan het werk.

Voor huizenbezitters betekent dat in de praktijk een hypotheekschuld waarna gedwongen verkoop van de woning volgt. Eerste prioriteit wordt dan daklozenopvang regelen voor het gezin, terwijl je op een eindeloze wachtlijst komt voor de schuldhulpverlening want daar heeft de gemeente minder faciliteiten voor dan vroeger. Dat is om het zachtjes te zeggen geen stevig fundament voor een succesvolle herscholing. En dat staat los van de vraag of een werkgever je wél met vlag en wimpel binnenhaalt als je aan de deur klopt mét een recent verworven diploma, maar zónder praktische ervaring in het nieuwe vak.

De oprotpremie was wellicht beter besteed aan een stevige aflossing op de hypotheek of een delging van de restschuld. Of (voor een deel) aan de verhuiskosten, mocht de nationale hypotheekgarantie soelaas bieden. Vaak zijn er belangrijkere zaken aan de orde dan een herscholing met een onzeker resultaat. Daarna is het perspectief nog duister genoeg maar je staat tenminste niet op straat. Althans ,dat is te hopen.

Diederik Samsom heeft er, zo blijkt, geen idee van wat mensen daadwerkelijk overkomt als werkloosheid ze naar de rand van de financiële afgrond duwt . Geen enkel besef. Keine blasse Ahnung. Het getuigt daarnaast van een regenteske mentaliteit om je te bemoeien met de manier waarop  ánderen een schadevergoeding uitgeven. Afgelopen zondag leek hij sterk op een wereldvreemde bemoeial.

Update:

Diederik Samsom heeft naar aanleiding van bovenstaande opinie een tweet de wereld ingestuurd. Die luidt:

“Raar artikel: ik had niet over ontslagvergoeding. Maar over het transitiebudget. Dat is niet uitzonderlijk maar dat krijgt iedereen.

Even kijken wat een transitiebudget is: dat krijgen ontslagen werknemers om in te zetten voor scholing en een nieuwe baan. Andere bestedingen zijn verboden. De Kunduz-coalitie wilde de ontslagvergoeding door zo’n transitiebudget vervangen. Over het transitiebudget staat in “Bruggen bouwen” het volgende:

“Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen blijft het UWV dezelfde
toetsingscriteria hanteren als tot nu toe. Werkgevers zullen een transitiebudget moeten
betalen, tenzij het ontslag ingegeven is door de slechte financiële situatie van de
werkgever en de werkgever failliet zal gaan als hij aan die verplichting moet voldoen.

De rechter kan daarnaast alleen een ontslagvergoeding toekennen als het ontslag onterecht is of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten. In dat geval moet de ontslagen werknemer zelf een procedure beginnen. De ontslagvergoeding bedraagt een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van 75.000 euro. De rechter zal het UWV-advies zwaar laten wegen en moet ook dezelfde criteria gebruiken, waarschuwt “Bruggen Bouwen” iedereen die een gang naar de rechter overweegt.

Diederik Samsom heeft in de uitzending van Buitenhof het woord “transitiebudget” niet gebruikt. Hij had het wel over een ontslagvergoeding die “ingezet zou kunnen en moeten worden” voor bijscholing en het verkrijgen van een nieuwe baan. Het thema ontslag en ontslagrecht komt in Buitenhof aan de orde vanaf ongeveer 37.22 minuten.

Transitiebudget of niet, het blijft dus een regenteske gang van zaken.

Suggestie voor nieuw-Paars en Diederik Samsom: Duitsland kent óók een schrale bijstand, maar daar zal een werkloze niet gauw uit huis gezet worden want de sociale dienst betaalt de werkelijke woonkosten met verwarming maar zonder gas en licht. Daar komt dan een bedrag voor de eerste levensbehoeften afhankelijk van de gezinssituatie. Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld 382 euro en een echtpaar met een minderjarig kind van een jaar of acht 940 euro. Precieze uitleg in het Duits hier. De overheid kan je vragen te verhuizen naar een goedkopere woning, maar dan moet die er zijn en aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zie ook hier de informatie van het Bundeagentur für Arbeit.

Ja, ambitieuze veertiger, het is Duits. Dan had je maar Duits in je eindexamenpakket moeten nemen en niet alleen steenkolenengels.

Han van der Horst schreef: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (67)