1.168
22

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Ivan Wolffers (1948) studeerde af als arts. Sindsdien schrijft hij over medische onderwerpen, variërend van medicijnen tot zijn eigen prostaatkanker. Hij promoveerde in de medische antropologie en werd in 1989 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij tot zijn emeritaat in 2014 Gezondheidszorg en Cultuur doceerde.

Is vertrouwen een teken van domheid of intelligentie?

Ervaring en xenofobie spelen bij vertrouwen een rol... Maar wat is de rol van domheid en intelligentie?

Een samenleving functioneert veel beter als we vertrouwen in elkaar kunnen hebben. Nu is het oordeel over wie we wel en wie we niet vertrouwen persoonlijk en voor het grootste deel subjectief. Ik hoef waarschijnlijk niet uit te leggen dat ervaringen in het verleden een rol spelen, dat xenofobie (angst die niet op ervaringen is gebaseerd, maar op onzekerheid over het anders zijn van mensen) een rol daarbij spelen.

Onderzoekers schrijven dat ook intelligentie en vertrouwen met elkaar samenhangen. Intelligente mensen vertrouwen andere mensen sneller, omdat ze beter zijn in het beoordelen van het karakter van anderen.

De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens die verzameld worden in het General Social Survey (GSS). Dat is een bevolkingsonderzoek dat in de VS om de twee jaar gedaan wordt bij een representatieve sample van de bevolking. In dat onderzoek wordt informatie verzameld over sociaaleconomische situatie, gedrag en maatschappelijke meningen. Ook worden de deelnemers onderzocht op intelligentie en het beoordelen van karakter.

De onderzoekers controleerden natuurlijk onmiddellijk of het niet aan de andere factoren zou kunnen liggen. Dat doen ze door die factoren (bijvoorbeeld inkomen op opleidingsniveau) als het ware ‘vast te zetten’ zodat hun invloed het niet kan zijn geweest. Dan bleef de intelligentie over als belangrijkste reden tot snel vertrouwen.

Het onderzoek bevestigt volgens de onderzoekers wat we al wisten: dat de vaardigheid om anderen te beoordelen een belangrijk onderdeel van de menselijke intelligentie is. Dat is wel goed nieuws omdat vertrouwen in andere mensen het smeermiddel van de samenleving is en omdat bovendien mensen die vertrouwen in anderen hebben gezonder en gelukkiger zijn.
Wat moeten we met dit onderzoek? Er net zo lang aan pulken en trekken tot we er zwakheden in vinden en kunnen zeggen dat vertrouwen in anderen juist een teken van domheid is? Laten we daar aanstaande woensdag eens over nadenken als we in het stemhokje staan: moet je je stem geven aan mensen met een slecht karakteroordeel, die iedereen die anders is niet willen vertrouwen?

Volg Ivan Wolffers ook op Twitter
Ivan schrijft voor Joop elke dag een Gezond Weetje van de Dag: 
klik hier voor een overzicht


Laatste publicatie van IvanWolffers

  • Broer van God

    Oktober 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (22)