6.334
223

Natuurkundige

Jelmer Renema is natuurkundige. Sinds 2011 is hij promovendus natuurkunde aan de universiteit Leiden, in de quantumoptica. Verder is hij politiek actief binnen de Partij van de Arbeid, Hij schrijft over de politiek van de VS, het neoliberalisme en conservatisme in Nederland en wetenschapsbeleid.

Is Wilders links geworden?

'Waar bij 'normaal' rechts goed en kwaad bepaald worden door wie er braaf meedoen met hun darwinistische vechtmaatschappij, wordt het bij Wilders door huidskleur bepaald'

Woensdag is Stephan Jansen uit de PVV vertrokken met als argument dat de PVV ‘te links’ geworden is. Vervolgens ging de hele discussie over de vraag of het erg was dat de PVV links geworden was. De Volkskrant plaatste bijvoorbeeld een poll op hun site met de vraag of het gegeven dat de PVV links geworden was erger was dan de fameuze Marokkanen-uitspraak, of niet. Niemand durft vraagtekens te zetten bij de impliciete aanname van de ex-PVV’er.

Het idee dat de PVV links geworden is, berust op een volstrekte misvatting van wat links is. Links gaat niet over het overeind houden van deze of gene sociale voorziening, of over het bezuinigen op Defensie, zoals Jansen schijnt te denken. De essentie van links is gelijkheid en rechtvaardigheid, gebaseerd op de gedachte dat alle mensen even waardevol zijn. Daartegenover staat rechts, dat gelooft in de intrinsieke ongelijkheid van de mens. Uit ongelijkheid komt het idee voor dat de wereld moet functioneren als in een slechte Amerikaanse actiefilm: aan het eind van de film moeten de goeden beloond zijn en de slechten gestraft.

Darwinistische vechtmaatschappij
Wilders is rechts, maar verschilt op twee punten van rechts zoals we dat gewend zijn. Het eerste punt geldt de criteria voor wie er beloond en gestraft moeten worden. Waar bij ‘normaal’ rechts goed en kwaad bepaald worden door wie er braaf meedoen met hun darwinistische vechtmaatschappij, wordt het bij Wilders door huidskleur bepaald.

Het tweede verschil is het middel van belonen en straffen. Wilders gebruikt daarvoor de overheid: hij wil een verzorgingsstaat die de mensen die hij als de good guys in de maatschappij ziet (namelijk: de blanken) beloont. Let maar eens op: als Wilders praat, gaat het altijd over dat de blanken de bescherming van de verzorgingsstaat verdiend hebben, omdat ze zo hard gewerkt hebben. Dat zul je een linkse politicus nooit horen zeggen. Die geloven erin dat het recht om niet te verhongeren niet verdiend hoeft te worden.

Rechtse idealen
Wat Wilders doet, is zekere elementen van links beleid gebruiken om rechtse idealen te verwezelijken. De verzorgingsstaat is voor Wilders een middel, geen doel. Toen Wilders in Rutte I aan de macht was, stonden er extreme bezuinigingen op de rol. Binnen de PvdA ging het hardnekkige gerucht dat er het hardst bezuinigd werd op die elementen van het sociaal vangnet waar allochtonen het meest gebruik van maken.

Wilders’ belonende overheid is niet uniek. De neoconservatieve beweging in de VS doet precies hetzelfde. In Amerika zijn er bijvoorbeeld veel speciale voorzieningen voor veteranen. Er is een hele parallelle verzorgingsstaat om de good guys te belonen. De veelgehoorde gedachte dat Wilders’ een soort schizofreen programma heeft, waarbij hij sociaal-cultureel rechts is en economisch links omdat hem dat electoraal goed uitkomt, is dus onzin: beide maken integraal onderdeel uit van het plan om de blanke voor te trekken.

Ziet u Wilders al de gelijkheid van moslim en ongelovige verkondigen, of het idee afzweren dat bescherming tegen ziekte en ongeluk verdiend moet worden door uit de juiste baarmoeder te komen? Nee, natuurlijk niet. Jansen is dus voor niets bij de PVV weg gegaan: ongelijkheid is de essentie van wat zij willen. Het is nog steeds een rechtse partij.

Geef een reactie

Laatste reacties (223)