3.286
61

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Islamkritisch betekent het tegendeel van kritiek op de islam

'Wie daadwerkelijk kritiek heeft op de islam, probeert de voosheid van de uitgangspunten aan te tonen'

De Volkskrant noemt Frauke Petry, de nieuwe leider van de partij Alternative fur Deutschland islamkritisch.

Een halve eeuw geleden zou meneer Schmitz dit op het Fransiscus College, gelegen in Rotterdam, schuin tegenover het latere palazzo van Pim Fortuyn, een germanisme hebben genoemd en een ontsiering van de Duitse taal. Je kunt in het Nederlands niet zomaar zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden aan elkaar plakken. Hoewel middelbare scholieren al decennia lang de taal van onze belangrijkste handelspartner links laten liggen, is het grossieren in germanismes niet afgenomen.

‘Anti-islamitisch’
Correct Nederlands was geweest anti-islamitisch of een omschrijving als: zij werd gekozen om haar kritiek op de islam. Met het germanisme islamkritisch is echter meer aan de hand. Het betekent niet wat het suggereert. Wie ermee wordt getypeerd – Frauke Petry, Geert Wilders, Martin Bosman, Marine Le Pen – heeft helemaal geen kritiek op de islam maar op de geloofsinterpretaties van heel veel moslims. Zij begrijpen de koran en de hadith niet, Frauke Petry c.s. wel.

Is geloofsinterpretatie ook een germanisme? Nee, want hier zijn op grammaticaal correcte wijze twee zelfstandige naamwoorden bijeengevoegd met een tweede-naamvals-s als verbindingsstuk. Wie daadwerkelijk kritiek heeft op de islam, probeert de voosheid van de uitgangspunten aan te tonen. Die onderwerpt met multidisciplinaire methodes en technieken de koran aan een gedegen onderzoek en pakt op vergelijkbare wijze de hadith aan om zoveel mogelijk uit elkaar te halen wat in de biografie van Mohammed waarheid is en wat legende.

Een prachtig voorbeeld van zulk een multidisciplinaire aanpak is Marcel Hulspas nieuwe boek Mohammed en het Ontstaan van de Islam. Dat is nu met recht een kritische benadering van de koran en de verhalen rond de profeet. Islamkritisch is dat boek niet. Islamkritische agitatoren zoals Petry of Wilders, zijn van mening dat de interpretatie van de koran en de hadith, zoals die wordt gepredikt door salafisten en kalief Aboe Bakr al Baghdadi van de Islamitische Staat, de juiste is. Zij verkondigen de ware islam. Dit is de kern van het geloof.

Weg met alle onzin en franje
Moslims die zich verre houden van zulk fanatisme, maken er maar een potje van. Als zij na een aanslag vaststellen, dat zulke misdaden niets met de islam te maken hebben, lopen de islamkritische geesten onmiddellijk te hoop om dat in de heftigste termen te ontkennen. De aanslag had alles met de islam te maken. De islamkritische Geert Wilders houdt keer op keer staande dat hij niets tegen de moslims heeft maar wel tegen de islam. In zijn nadere toelichtingen onderschrijft hij de gezichtspunten van salafisten met betrekking tot de bronnen van die godsdienst. Voor moderne westerlingen, die naar eigen zeggen de Renaissance en Verlichting hebben meegemaakt, is dat wel voorstelbaar.

Wij hebben geleerd om rationeel te zijn en om op onze manier door te dringen tot de kern van wat wij waarnemen. Dan blijken dubbelzinnigheden oplosbaar. Dan is het het een of het ander. Dan staat er wat er staat. Neem het maar letterlijk allemaal. De aanpak van de salafisten wordt dan herkenbaar: de koran is letterlijk waar, woord voor woord. Die staat buiten de tijd. Die verdraagt geen uitleg in de context van historische omstandigheden of welke andere context dan ook: sola scriptura, alleen door de schrift, zei Johannes Calvijn, weg met alle onzin en franje, doordringen tot de kern.

Dat die kern toch dubbelzinnig kan zijn, dringt nu opnieuw door tot moderne natuurkundigen, de lui rond die deeltjesversneller van CERN en zo, die de bouwstenen van het universum aan eht ontdekken zijn maar aan de man in de straat is dat niet besteed en bijgevolg ook niet aan populistiche politici. Zij gaan voor de helderheid van de salafisten en de ijzeren consequentie van de bloeddorstige kalief. Die hebben in hun ogen de islam werkelijk begrepen. En als moslims geweld tegen andersdenkenden veroordelen, slaan zij hen al gauw met een citaat uit de koran om de oren waaruit de onjuistheid van hun opvatting blijkt. islamkritisch betekent het tegendeel van kritiek op de islam.


Beluister dit opiniestuk hierLaatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (61)