1.216
59

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Israëli’s en Palestijnen zouden een gezamenlijke grondwetgevende vergadering moeten kiezen

We beginnen aan het andere eind van het proces, met de staatsregeling die tot stand moet komen nadat de oorlog is beëindigd en wapenstilstand overgaat in vrede.

cc-foto: Christine Schmidt

Nu de wapens zwijgen, zijn Israël en Palestina weer van de voorpagina’s verdwenen, ongetwijfeld tot de volgende ronde. Een van de grote obstakels naar een vredesregeling is dat beide volkeren geen echt gezaghebbende vertegenwoordiging kennen. De Palestijnen worden óf door Hamas of door de zogenaamde interimregering in Ramallah met hun State of Palestine onder de duim gehouden. Verkiezingen zijn er sinds 2006 niet geweest. In Israël ligt dat anders maar daar levert elke stembusgang grotere verdeeldheid op. Om aan de macht te komen heeft welke coalitie in de Knesset dan ook de steun nodig van religieuze en nationalistische fanatici. Dan nog kunnen er alleen maar regeringen ontstaan op zeer smalle basis. Die zijn niet geschikt om vredesregelingen tot stand te brengen. Daarvoor heb je een nationale coalitie nodig, bestaande uit zoveel mogelijk partijen.

Dat belooft weinig goeds voor de toekomst. Is er dan helemaal geen uitweg? Er is een utopische en onhaalbare oplossing die door zowel het Israëlische als het Palestijnse establishment en hun bondgenoten in het buitenland zal worden afgewezen en als dat niet meer lukt, zoveel mogelijk gesaboteerd. Toch is het de moeite waard die te presenteren.

We beginnen aan het andere eind van het proces, met de staatsregeling die tot stand moet komen nadat de oorlog is beëindigd en wapenstilstand overgaat in vrede.

Dat werkt als volgt:

In Israël en de Palestijnse gebieden worden volgens het systeem van evenredige vertegenwoordiging door de Verenigde Naties verkiezingen georganiseerd en gecontroleerd voor een grondwetgevende vergadering van 100 leden. Deze zal voor de helft uit Israëli’s en voor de helft uit Palestijnen bestaan. Er zijn twee manieren om dat tot stand te brengen: de raad zal bestaan uit de vijftig Israëli’s en de vijftig Palestijnen met de meeste stemmen. Of je werkt met aparte verkiezingen voor Israëli’s en Palestijnen waarbij men op de eigen landslieden stemt. Uiteraard wordt ruim de tijd geboden voor een verkiezingsstrijd zodat de kandidaten en de partijen zich met elkaar kunnen meten. Er zal door tegenstanders van vrede zowel in Israël als Palestina fel campagne worden gevoerd tegen deze verkiezingen maar daar trekken de Verenigde Naties zich niets van aan. Zoveel mogelijk landen buiten het Midden-Oosten staan erop dat zij eerlijk en ongestoord kunnen verlopen.

De grondwetgevende vergadering krijgt de opdracht een staatsregeling te ontwerpen voor na de vrede. Daarbij staan alle opties open. Er is geen deadline. Zo komt een democratisch forum tot stand waarin over de toekomst kan worden gepraat. Elke vier jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Anders verliest ook deze raad zijn legitimiteit.

Het kan zijn dat de uitkomst een afspiegeling is van de deadlock waarin Palestijnen en Israëli’s elkaar hebben gemanoeuvreerd. Voor hetzelfde geld echter wordt dit de plek waar ze eindelijk stapje voor stapje, beetje bij beetje, tot elkaar komen. Juist omdat die grondwet een theoretische exercitie is zolang de echte machthebbers niet van het toneel verdwijnen. De bestaande machtsstructuren blijven immers gewoon overeind. Hun positie wordt dan echter wel ondermijnd: ook stukje bij beetje, voetje voor voetje.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit het publieke debat mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (59)