Laatste update 21 mei 2021, 08:45
4.601
93

vicevoorzitter van SIORH

Vicevoorzitter van SIORH, het samenwerkingsverband van islamitische organisaties regio Haaglanden

Israëlische bezetting en onderdrukking van de Palestijnen mogen niet ongestraft blijven

De geloofwaardigheid van ons land als het centrum van het internationaal recht staat op het spel

cc-foto: jbdodane

Het oplaaiende geweld in Israël en de bezette Palestijnse Gebieden, de gewelddadigheden duren nu al meer dan week en het einde lijkt nog niet in zicht. De beelden die ons bereiken zijn schokkend. Onophoudelijk worden steden en dorpen in Gaza door Israël gebombardeerd. De verwoestingen zijn enorm. Meer dan 200 Palestijnen, waaronder 63 kinderen, zijn op het moment van schrijven gedood. Ook in Israël zijn er 12 doden te betreuren, waaronder 2 kinderen. Het disproportionele geweld en bombarderen van dichtbevolkte gebieden door het Israëlische leger zijn mogelijk oorlogsmisdaden, aldus het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Wij veroordelen het geweld van beide kanten. Alleen zijn de militaire machtsverhoudingen op geen enkele wijze met elkaar te vergelijken. Israël is het vierde sterkste land van de wereld en heeft de beschikking over honderden kernwapens. Israël heeft dan ook een morele en internationaalrechtelijk verplichting om burgerslachtoffers en niet-militaire doelen te vermijden. Gezien het hoge aantal burgerslachtoffers en doelwitten van het Israëlische leger (waaronder gebouwen waar de internationale media gevestigd zijn), heeft Israël klaarblijkelijk geen boodschap aan deze verplichting.

Los van de huidige geweldsuitbarsting wordt Gaza nu al meer dan 14 jaar hermetisch afgesloten van de buitenwereld, met alle sociale, economische en maatschappelijke gevolgen van dien. Mensenrechten- en hulporganisaties spreken van een humanitaire ramp en luiden al jaren de noodklok. De situatie is onhoudbaar geworden en de wereld kan niet meer wegkijken. Ons land moet in internationaal en Europees verband een leidende rol gaan spelen om Israël te dwingen zich aan het internationaal recht te houden.

Meer dan 200 organisaties hebben de afgelopen week in een zogenaamde al-Quds Declaratie de Nederlandse regering opgeroepen om Israël meer onder druk te zetten het geweld en de bezetting te stoppen. Bezorgd zijn over de situatie of oproepen tot dialoog gaan voorbij aan de kern van het ‘conflict’, namelijk bezetting, kolonisatie en onrecht die decennia voortduren.

Nederland heeft het bevorderen van democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde hoog in het vaandel staan en dient daar ook naar te handelen. Ons buitenlandbeleid is daarop geijkt. Alleen wanneer het Israël betreft, lijken deze beginselen niet te gelden. Bij de bezetting van de Krim door Rusland, de actuele onderdrukking in Myanmar en de genocide op de Oeigoeren door China, is het optreden van ons land veel doortastender. Politieke, economische en diplomatieke middelen worden ingezet om duidelijk te maken dat de gebeurtenissen in de betreffende landen ontoelaatbaar zijn. Nederland ziet zich graag als vriend van Israël. Juist vrienden dienen elkaar aan te spreken op onacceptabel gedrag en consequenties daaraan te verbinden. Door te zwijgen bewijst Nederland Israël geen dienst.

Wij roepen de Tweede Kamer en de regering op om in woord en daad een einde te maken aan het Palestijnse lijden. Het geweld en bezetting mogen niet ongestraft blijven. De geloofwaardigheid van ons land als het centrum van het internationaal recht staat op het spel.

Geef een reactie

Laatste reacties (93)