737
43

Directeur 'NL krijgt nieuwe energie'

Marco Witschge is directeur van www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl. Deze stichting zet zich in om de overstap naar schone, betrouwbare en betaalbare energie vanuit de Nederlandse samenleving te versnellen door burgers, ondernemers, professionals, studenten en hun belangenorganisaties rondom dit thema te verbinden. Samen agenderen zij knelpunten, dragen zij constructieve oplossingen aan en inventariseren zij de veelheid aan lopende projecten in de energietransitie. Eerder was Marco Witschge initiator van een gelijknamig project waarin duurzaamheidscommissies van nagenoeg alle politieke partijen samen een partijoverstijgend voorstel hebben ontwikkeld voor een Deltaplan benadering van de energietransitie.

It’s the sustainable economy, stupid

Onze enige uitweg uit de crisis is een ingrijpende verduurzaming van onze economie, hoe eerder, hoe beter.

Politici moeten deze weken weer kunst en vliegwerk – zo niet wonderen – verrichten om een nieuwe crash van onze economie te voorkomen.

Waren het eerst de giftige hypotheken die ons vertrouwen in het bankenstelsel dreigde te ondermijnen, nu zijn het de altijd veilig geachte staatsobligaties die het vertrouwen in de solvabiliteit van landen ondermijnt. De rode draad is dat wij bezig zijn met pleisters te plakken op onze ernstig zieke economie waarin de korte termijn focus prevaleert ten koste van de langere termijn gevolgen.

Je hoeft geen socialist of liberaal te zijn om te snappen dat je vroeg of laat de prijs betaalt voor onverantwoord economisch beleid. Wij zitten momenteel op een doorlopende weg van de ene crisis naar de volgende. Onze enige uitweg is een ingrijpende verduurzaming van onze economie, hoe eerder des te beter.

Energie is een van de belangrijkste duurzaamheidvraagstukken van vandaag. Het Internationaal Energie Agentschap concludeerde in haar World Outlook 2009 dat we voor een onvermijdelijke en zeer ingrijpende energierevolutie staan. Onze huidige energiebronnen zoals olie en gas raken op en kunnen niet blijven voorzien in de stijgende energievraag in de wereld. Als we niet snel ingrijpen, dan zal dat leiden tot prijsstijgingen, recessies en geopolitieke spanningen. Bovendien draagt onze huidige energiehuishouding bij aan een versterkte klimaatverandering met ingrijpende ecologische en economische schade.

De politieke aanzet voor de energierevolutie in Nederland is inmiddels gegeven. Duurzaamheidcommissies van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD hebben een gezamenlijk baanbrekend rapport “Nederland krijgt nieuwe energie” geschreven, met als belangrijkste conclusie: ons land kan en moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie, zoals zon en wind. Aan dit rapport werkten tal van energie-experts mee van onder meer McKinsey & Company, Boston Consulting Group, KEMA, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht. Een ambitieus plan dat deze enorme uitdaging vertaalt naar een nationaal project waar alle partijen, alle burgers en alle bedrijven zich achter kunnen scharen, omdat het de snelste route biedt naar een betaalbare, betrouwbare en schone energiehuishouding.

Helaas zijn sommige politici en ambtenaren in Den Haag nog onvoldoende overtuigd van de wenselijkheid van de voorgestelde versnelde overgang naar hernieuwbare energie. Den Haag lijkt in de wurggreep van de lobbyisten van de grote energiebedrijven die vooral meer grootschalige energiecentrales willen. Dat is logisch, want deze bedrijven verdienen veel geld met hun toegang tot de schaarse bronnen. Hoe schaarser, des te meer geld. Deze machtige lobbyisten hebben onze EZ-minister wijs gemaakt dat deze nieuwe centrales ook echt noodzakelijk zouden zijn.

Niets is echter minder waar. Op 1 juni vindt er in Den Haag een grote bijeenkomst plaats met diverse partijprominenten om duidelijk te maken dat een versnelde overstap naar volledig hernieuwbare energiemix in 2050 haalbaar, noodzakelijk en wenselijk is. Nieuwe kolen- of kerncentrales zijn daarbij helemaal niet noodzakelijk, sterker nog: zij zullen de energietransitie ernstig belemmeren en houden ons onnodig lang afhankelijk van schaarse en vervuilende energiebronnen.

Om deze boodschap extra kracht bij te zetten, nodig ik iedereen uit om ons partijoverstijgende plan nu te steunen via het burgerinitiatief op NederlandKrijgtNieuweEnergie.nl.

Geef een reactie

Laatste reacties (43)