887
22

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Jan Nagel komt terug voor de rijke oudere

Vroeger had Jan Nagel sympathie voor Oost Europese dictaturen, nu voor rijke ouderen

Jan Nagel heeft lang geleden een grote rol gespeeld bij de sponsor van deze site als programmamaker. Bovendien was hij, naar verluidt, een van de grootste politieke netwerkers van Nederland. Ongetwijfeld was hij ook een nagel aan de doodskist van de naamgever van deze site. De reden daarvoor was de bewondering die hij en andere prominente Nieuw Linkse PvdA-bestuurders eind jaren zestig koesterden voor het communistische systeem van de DDR (voor de jongeren onder ons: het oosten van Duitsland was na de tweede wereldoorlog als de Deutsche Demokratische Republik onder de invloedssfeer van de Sovjet Unie gekomen en werd verplicht het communistische economische en politieke systeem in te voeren). Er werd in de DDR een heilstaat gesticht en daar moesten zoveel mogelijk mensen van kunnen profiteren. Er waren weliswaar DDR burgers die liever met gevaar voor eigen leven naar het westen wilden vluchten, maar dat waren renegaten die de lokroep van het imperialistische westen niet konden weerstaan. Zij moesten tegen zichzelf beschermd worden. Daarom was het ‘historisch juist’ dat de Berlijnse muur was opgetrokken, zoals Jan Nagel dat formuleerde. Of hij zijn bewondering voor de DDR na het openen van de Stasi-archieven ooit een vergissing heeft genoemd, weet ik niet. Ik vrees van niet, want hij heeft het daarna veel te druk gehad met het op de wereld zetten van steeds weer nieuwe dood geboren of ernstig verminkte politieke partijen.

Zijn laatste vrucht, 50PLUS, heeft nu zelfs twee zetels in de Senaat gekregen. Een van die twee zetels is eigenlijk niet van hem, maar die heeft hij op de hem bekende wijze gekaapt van de provinciale lokalen. Kees de Lange wordt op die zetel de zetbaas van Jan Nagel. Nagel is dus op zijn oude dag (71) weer helemaal terug in het centrum van de Nederlandse politiek met een flinterdun programma dat als belangrijkste punt heeft dat er een kleine miljard euro meer aan de AOW moet worden uitgegeven. Dat klinkt misschien sympathiek, maar waarom moet Jan zelf er 250 euro AOW bij hebben? Als hij dan toch iets voor de ouderen wil doen, waarom dan niet alle aandacht gericht op de arme ouderen? Nagel is natuurlijk niet gek. Als onverwoestbaar politiek dier weet hij dat hij zich moet richten op het eigenbelang van de ouderen en niet op hun solidariteitsgevoel. Het overgrote deel van de ouderen is helemaal niet arm en heeft dus niets te maken met armoede onder ouderen. Dus Jan Nagel ook niet. Daarom hoeven van Jan Nagel kinderen van rijkere ouderen ook geen belasting meer te betalen over de erfenis die ze krijgen.

Dankzij Jan Nagel krijgen binnenkort, naast de Zwarte Kousen (SGP), de Egoïstische Ouderen (50PLUS) een sleutelrol in de Nederlandse politiek.

Geef een reactie

Laatste reacties (22)