869
16

Voorzitter ROOD, jong in de SP

Leon Botter (1985) is voorzitter van ROOD, jong in de SP. Sinds 2006 is hij lid van de partij en haar jongerenorganisatie. In 2007 leidde hij anderhalf jaar de lokale ROOD-groep in Groningen. In Groningen voerde hij met de SP-jongeren o.a. succesvol actie tegen huisjesmelkers, voor het oplossen van de woningnood en tegen topsalarissen van universiteitsbestuurders. Vanaf 2008 is Botter algemeen bestuurlid van de landelijke vereniging en sinds het najaar van 2009 voorzitter. Hij studeerde neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen (afgestudeerd in 2007) en werkt tegenwoordig als psycholoog in een GGZ-instelling voor verslaving en psychiatrie in Rotterdam.

JD, JS en JOVD vervreemden zich van Nederlandse student

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs mag best wat minder als de kwaliteit omhoog gaat, is hun betoog

De jongerenorganisaties van D66 (JD), PvdA (JS) en VVD (JOVD) demonstreerden vandaag met studenten tegen de invoering van de studieboete en voor de afschaffing van de studiefinanciering. Op een tochtig plein stonden drie man en een paardenkop. De liberale en sociaaldemocratische jongeren bewezen wat wij al wisten. Studenten willen hun studiefinanciering behouden en geen bezuinigingen op het onderwijs.

Studentenprotesten tegen de kabinetsplannen zijn afgelopen weken als een vuurtje door het land gelopen. Het begon met een oproep op Facebook van SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Gevolg; drie dagen later stonden ruim 2000 demonstranten voor de Tweede Kamer. In de week daarna liep dat aantal op tot tienduizenden studenten in het hele land. Wie dacht dat studenten egoïstische carrièrejagers zijn met een hekel aan spandoeken en barricades is bedrogen uitgekomen. De sociale media bleken steeds de organisatorische smeerolie tussen verontwaardigde studenten.

Vandaag bleek echter dat niet iedere oproep op Facebook en Twitter succesvol is. De JD, JS en JOVD klaagden op het internet dat zij en vele studenten niet worden gehoord door de landelijke studentenorganisaties die op het Malieveld een massale studentendemonstratie organiseren op 21 januari. Volgens de politieke jongerenorganisaties willen veel studenten graag van hun studiefinanciering af. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs mag best wat minder als de kwaliteit omhoog gaat, is hun betoog.

Kiezen tussen toegankelijkheid en kwaliteit is een valse tegenstelling. Een land vol slecht opgeleide mensen is net zo slecht als een land met maar een kleine groep goed opgeleide mensen. Zo lang het één van beide is zal Nederland nooit in de top 5 van kennislanden komen. Investeren in de kwaliteit van onderwijs kan uitstekend zonder dat het onderwijs een voorrecht voor de rijken wordt. Tussen de 5.000 demonstranten op de Dam afgelopen week waren veel spandoeken te zien met suggesties voor bezuinigingen op de JSF, de hypotheekrenteaftrek en andere rechtse hobby’s. De staat van ons hoger onderwijs is niet al te best, maar studenten zijn zeker niet dom.

Dat de jonge liberalen en sociaaldemocraten met slechte plannen komen om studeren onbetaalbaar te maken is al erg. Maar dat ze doen alsof studenten dat met hen eens zijn en daarmee tweespalt  proberen te zaaien binnen het protest is ronduit kwalijk. De treurige opkomst op hun demonstratie versus de volle pleinen op de andere protesten spreekt gelukkig boekdelen. De JD, JS en JOVD zijn compleet vervreemd geraakt van de Nederlandse student. Onder het motto beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald doe ik een oproep tot herbezinning. Sluit je op 21 januari aan bij studerend Nederland. Het is nog niet te laat om de afbraak van het hoger onderwijs te stoppen.

Geef een reactie

Laatste reacties (16)