64.959
156

Fractievoorzitter SP Apeldoorn

Sunita Biharie werd geboren in Rotterdam (1980). Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijk actief en werkte onder andere mee aan de commissie Samson en voor Stichting STUK. Zij hoopt door het maken van lespakketten, het geven van interviews/workshops en het spreken op conferenties bij te dragen aan de bestrijding van kindermishandeling. Daarnaast is zij politiek actief bij de SP en Blogger bij Apeldoorn Direct. In 2017 werd ze lijsttrekker voor de SP in Apeldoorn.

Je mag niet met een neger trouwen

De uitspraken van Adjiedj Bakas bij Nieuwsuur zijn helaas maar al te gewoon binnen de hindoe-gemeenschap

Adjiedj Bakas, trendwatcher en voormalig adviseur van Rita Verdonk, mengde zich in Nieuwsuur in de discussie rond Zwarte Piet. Hij noemde de activisten die bezwaar maken tegen de traditionele knecht van de Sint ‘klaagnegers’. Die kritiek werd op sites als Geenstijl met een luid ‘zie je wel’-gejuich ontvangen. Tegelijkertijd wekte hij er de toorn mee van anderen. Het lijkt me daarom een goed moment om eens nader te kijken naar de uit Suriname afkomstige hindoe-gemeenschap waar Bakas deel van uit maakt.

Helaas is er ook binnen de hindoe-gemeenschap veel sprake van racisme. Hindoe-meisjes mogen bijvoorbeeld vaak niet met een ‘neger’ thuiskomen. Zo’n taboe wordt door een groot deel van de gemeenschap niet beschouwd als racisme maar als normaal, want ja, ‘negers’ zijn nu eenmaal ‘gewoon’ te min. En als je, zoals ik, een kind krijgt met een ‘neger’ dan ben je een schande en worden en jij en je kind niet meer geaccepteerd. Vanuit die context bezien zijn de uitspraken van deze man minder opzienbarend dan ze lijken. Maar het blijft wel in en in triest!

Meesters
Veel mensen weten niet dat een groot deel – niet allemaal – van de hindoes pas na de afschaffing van de slavernij naar Suriname is gekomen. Zij kregen symbolisch een loon van een paar centen zodat er gezegd kon worden dat het ‘gewoon’ werk was. Deze gemeenschap heeft zich anders dan de creoolse (ex-) slaven nooit afgezet tegen hun meesters. De hindoes hebben zich daarentegen altijd boven de creoolse bevolking voelen staan, mede omdat de twee bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld zijn door de Nederlandse kolonisator.

Toen Nederland wegging uit Suriname is er een kleine burgeroorlog ontstaan tussen de hindoes en de creolen. Winkels zijn geplunderd. Veel hindoes zijn in 1975, na de onafhankelijkheid, naar Nederland gekomen en vandaag de dag voel je de haat en nijd helaas nog steeds tussen de twee gemeenschappen. Dat is niet het enige conflict tussen bevolkingsgroepen. Menig hindoe moet weinig hebben van moslims in verband met de strijd tussen aanhangers van de twee religies in India waar de hindoes hun wortels hebben. Helaas stemmen daarom veel hindoes PVV, omdat ze menen dat Wilders helemaal gelijk heeft.

Regime van onwetendheid
Gelukkig merk ik dat binnen mijn generatie ook steeds meer hindoes zich afzetten tegen het harde regime van onwetendheid dat binnen de gemeenschap heerst. Ik roep al jaren dat mensen eens meer aandacht moeten hebben voor wat er allemaal gebeurt achter de eigen deuren. Racisme, incest, mishandeling, verslaving en de ongelijke behandeling van man en vrouw, zijn de normaalste zaak van de wereld in deze gesloten gemeenschap. Het is niet toevallig dat het hoogste zelfmoordpercentage in Nederland is te vinden onder de hindoe-meisjes.

Het succes van de groep gaat gepaard met persoonlijk leed. Binnen deze gemeenschap wordt enorm veel waarde gehecht aan status. Van kleins af aan worden kinderen gedrild dat ze het goed moeten doen op school. Want met een goede baan breng en hou je de status van de familie hoog. Die prestatiedwang eist zijn tol. Om goede carrière te maken moet je bovendien altijd de ‘witte’ man te vriend houden! Overigens mag er niet getrouwd worden met deze ‘witte’ vriend.

Braafste jongetje van de klas
Omdat de meesten onder de zware druk inderdaad ook goede banen hebben heeft de maatschappij, anders dan bij jonge Marokkanen, geen ‘last’ van ze. Daarom is er ook geen aandacht voor de verschrikkelijke taferelen die zich achter de deuren afspelen. De hindoe wordt door witte Nederlanders juist ervaren als het braafste jongetje van de klas! Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verwijzingen die Wilders maakt naar de groep. Moslims zouden zich als hindoes moeten gedragen, vindt hij.

Nee, natuurlijk niet alle hindoes zijn zo. We zijn allemaal mensen en we maken onze eigen keuzes. Velen hebben ervoor gekozen de patronen te doorbreken en over de vooroordelen heen te stappen met als doel in vrede te leven. Maar in het licht van deze achtergrond moet je de uitspraken van Bakas over ‘klaagnegers’ zien. Dat had Nieuwsuur wel even mogen vermelden.

Geef een reactie

Laatste reacties (156)