Laatste update 09:14
34.602
268

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Jenny d’Arc van het noorden begrijpt niet waarom ze extreemrechts wordt genoemd

'Je hebt net het gesundes Volksempfinden gemobiliseerd om een demonstratie onmogelijk te maken van mensen wier mening je niet pruimt. Je bent daar nog trots en blij over ook'

Daar zat ze in al haar hoogblonde Germaanse glorie, Jenny Douwes. Jenny D’Arc was ze al genoemd en ze was in een paar dagen uitgegroeid van een bescheiden MKB-ster tot de schutspatroon van Zwarte Piet, niet alleen in Friesland maar in de hele natie. Jeroen Pauw stelde wat voorzichtige vragen: er was toch vergunning verleend voor die demonstratie van de anti-Pieters en hadden ze er geen recht op om net als ieder ander ook hún geluid te laten horen?

Jenny D'ArcDe Jenny d’Arc van het noorden herhaalde steeds maar weer dat de mensen geen demonstratie wilden en dat je kinderen niet kon confronteren met dat geschreeuw, terwijl bij vorige jaren de anti-Pieters juist een zwijgend protest hielden. Aandringen deed Pauw niet want er zat geen Anne Fleur Dekker tegenover hem.  Ze leek niet te begrijpen dat niet alleen het demonstratierecht van de anti-Pieters maar ook dat van haarzelf was geschonden.

Wat had Friese Jenny gedaan? Zij had via de sociale media opgeroepen om de demonstranten aan de grenzen van de provincie tegen te houden. Toen heel veel sympathisanten zich meldden en haar droom verwezenlijkt leek, haalde zij haar oproepen haastig offline. Dat kwam door een telefoontje van oom agent, die over opruiing begon. De actie was niettemin doorgegaan. Dolgedraaid volk had de drie autobussen bij Joure klemgezet met een paar heel gevaarlijke snij-manoeuvres. De chauffeurs moesten zo hard op de rem stampen dat de passagiers naar voren schoten. Eén kwam met zijn hoofd zo hard tegen de voorruit terecht dat daar een ster in sprong. De hele actie leidde bovendien tot enkele kop-staartbotsingen op de snelweg.

De Friese politie begroette de wegpiraten  met beleefdheid, deelde geen enkele bekeuring uit, nam geen personalia op, noteerde wel nummerplaten. En het Friese Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak met grote bedachtzaamheid. Het was duidelijk dat Jenny Douwes dit alles met genoegen had zien gebeuren. En het resultaat was bereikt: de politie geleidde de bussen met demonstranten terug naar de Randstad omdat ze te laat in Dokkum zouden komen en zoals een Friese politiefunctionaris het formuleerde ze daar niet meer welkom waren.

Voornoemde wegpiraten poseerden als apolitieke kampioenen van de doorsnee Friese heit en mem. In werkelijkheid hadden zij een achtergrond bij rechtsextremistische clubjes als het Fries Heidens Front, Erkenbrand of bij de hooligans van Cambuur zoals de Volkskrant vaststelde.

Burgemeester Marga Waanders van Dokkum gunde de overwinning namelijk aan de vrienden van Jenny Douwes, Zij verbood bij nader inzien de eerst toegestane demonstratie van de anti-Pieters. Waarom? Er liepen geruchten over nog meer wegblokkades. Ook kreeg ze te horen dat er mensen met zwaar vuurwerk onderweg waren naar haar stad.  Dit besluit werd breed gebillijkt. Heel verstandig van de burgemeester.

Daarmee is het demonstratierecht in Nederland zwaar beschadigd. Je kunt jou niet welgevallige manifestaties blijkbaar tegenhouden met wegblokkades en zwaar vuurwerk, althans de dreiging dat je daarmee gaat gooien.

Dit alles had de Jenny d’Arc van het noorden op gang gebracht. Toch was zij verongelijkt. Ze werd voor uiterst rechts en racistisch uitgemaakt. Dat had ze toch echt niet verdiend. “Dame”, dacht ik. “Je hebt net het gesundes Volksempfinden gemobiliseerd om een demonstratie onmogelijk te maken van mensen wier mening je niet pruimt. Je bent daar nog trots en blij over ook. Geen moment laat je merken dat volgens jou de zaken misschien toch een tikkeltje uit de hand gelopen zijn. Je hebt Friesland vrij gehouden van ongewenste invloeden, denk je. Je vindt het prachtig.

En dan sta je verbaasd te kijken nu je wordt gedefinieerd als wat je wezenlijk bent. Tot in alle vezels van je lichaam. En tot in het diepste van je ziel”.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (268)