29.703
88

Fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam

Ronald Buijt is sinds 2006 lid van de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam. Ronald (1970) is getrouwd en trotse vader van een dochter. Hij werkt als planner bij een transportbedrijf en is in het verleden (jeugd)voetbaltrainer geweest bij Excelsior '20 (Schiedam) en Alexandria '66 (Oosterflank).
Ronald heeft veel affiniteit met sport- en jeugdzaken. Op sportgebied vecht hij voor de vele clubs in deze stad die het moeilijk hebben. Hij pleit voor een forse lastenverlichting voor de clubs. Hij ziet veel mogelijkheden om sport te integreren op de basisscholen, mits er genoeg sportlocaties zijn. Op dit terrein is nog veel te winnen.
Ronald zet zich graag in voor de jeugd die niet voor problemen zorgt. Hij vindt het van de gekke dat er door dit stadsbestuur nauwelijks geïnvesteerd wordt in deze groep. Bijna al het geld gaat momenteel naar de probleemgevallen, maar tot overmaat van ramp zorgt dit niet eens voor een daling van de problemen.
Verder is Ronald voorstander van strafcampussen voor notoire jeugdcriminelen. Dit is goed voor de andere jeugd, die niet meer beïnvloed of geïntimideerd worden, beter voor de leraren en, de buurten en dus goed voor Rotterdam.
Portefeuilles: Brede Scholen en Elektronisch Kinddossier (EKD). Tevens is Ronald voorzitter van de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

Jesse Klaver was geen ‘stapelaar’

Het komt zelden voor dat iemand zonder dat hij/zij op het vwo heeft gezeten een prominente rol speelt in de landelijke politiek

Afgelopen week nam Jesse Klaver het GroenLinks stokje over van Bram van Ojik. Dit ging gepaard met ongekende aandacht in de media. Veel kranten meldden deze gebeurtenis prominent op hun voorpagina’s en bijna alle nieuwsprogramma’s besteedden er uitgebreid aandacht aan.

Volgens nog onbevestigde berichten ..............Je kunt je afvragen hoe het komt dat een leiderswissel bij een partijtje met slechts 2,3% van de stemmen zoveel stof deed opwaaien. Maar daar gaat dit stuk niet over.

Dit stuk gaat over het feit dat Jesse Klaver niet nalaat erop te wijzen dat hij door zijn omgeving bestempeld werd als kansloze jongen omdat hij allochtoon was en werd opgevoed door een jonge alleenstaande moeder. In weerwil van deze moeilijke omstandigheden is Jesse gekomen tot waar hij nu staat. Hij illustreert dit vaak door te wijzen naar het feit dat hij door het zogenaamde ‘stapelen van opleidingen’ uiteindelijk toch nog een hoog opgeleide jongen werd. Veel journalisten namen de term stapelen klakkeloos over waaronder NRC tv-recensent Hans Beerekamp.  Maar is dat wel zo? Was Jesse Klaver wel een stapelaar?

CV’s

Het komt zelden voor dat iemand zonder dat hij/zij op het vwo heeft gezeten een prominente rol speelt in de landelijke politiek. Jesse Klaver is (hoogst waarschijnlijk) de enige Haagse politicus die op de middelbare school naar het vmbo ging. Maar in tegenstelling tot wat Klaver verkondigt is hij geen zogenaamde stapelaar. Een stapelaar is iemand die bij voorbeeld na het vmbo via de havo en het vwo naar de universiteit gaat. Of iemand die na vmbo kader naar het mbo gaat om vervolgens naar het hbo te gaan. De bekendste stapelaar is de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb die via de LTS, de MTS uiteindelijk zijn HTS diploma behaalde.   

Bij Jesse Klaver is er echter geen spraken van stapelen. Op zijn cv’s lezen we namelijk het volgende:

voortgezet onderwijs – v.m.b.o., Vrije School, “Michael College” te Prinsenbeek, van 1999 tot 2004
hoger beroepsonderwijs – social work (maatschappelijk ondernemen), “Avans Hogeschool” te ‘s-Hertogenbosch, van 2004 tot 2008
academische studie – politicologie: schakelprogramma Europese politiek (niet voltooid), Universiteit van Amsterdam, van 2008 tot 2009 

Dus van 1999 tot 2004 zat Jesse op het Michael College in Prinsenbeek. Hoewel het niet wordt benoemd, ga ik er voor het gemak vanuit dat dit vmbo-T is geweest (de oude mavo) en niet het lagere vmbo-K (het oude lbo) Overigens heeft Jesse dus vijf jaar over het vmbo gedaan en is dus één keer blijven zitten. 

Maar dan komt het: na het vmbo gaat Jesse direct naar het hbo en volgt op de Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch de opleiding ‘Maatschappelijk Ondernemen’. Hij voltooid deze hbo-opleiding binnen vier jaar.

Kanttekening
Het is uniek te noemen dat Jesse vanaf het vmbo (waar hij dus vijf jaar over deed) direct naar het hbo ging. Navraag bij enkele mensen die zeer bekend zijn met de onderwijswereld leert dat niemand een voorbeeld kent van iemand die deze stap ook heeft gezet. Onderwijsjournalist Ronald Buitelaar was zelfs zo verbaasd over deze onderwijsstap dat hij GroenLinks om uitleg heeft  gevraagd hoe deze stap mogelijk was en of het werkelijk klopt. Na drie dagen heeft Buitelaar zover bekend nog geen reactie ontvangen vanuit GroenLinks. Wel lijkt het erop dat Klaver vandaag in de Volkskrant reageert op de kanttekening van o.a. Buitelaar. Hij zegt daarin plotseling: “Havo of vwo had me een extra jaar gekost. Ik was er klaar mee, wilde studeren. Dat kon toen nog met vmbo en een goed getuigschrift. Nu is dat moeilijker.”

Er zijn wel regelingen bekend dat lager opgeleide mensen als ze ouder dan 21 jaar zijn middels speciale toelatingstesten alsnog een hbo- of zelfs universitaire studie kunnen volgen. Echter als 18 jarige kwam Klaver hiervoor niet in aanmerking.

Vraag is waarom Klaver zichzelf zo graag presenteert als stapelaar. Ook in de discussie rondom het leenstelsel profileerde hij zich meermaals als stapelaar. Hij had na 9 jaar zijn hbo-diploma, incl. 1 extra jaar op het vmbo. Ter vergelijking: een vwo’er die niet blijft zitten doet hier 10 jaar over. Klaver heeft zijn hbo-diploma dus sneller gehaald dan een vwo-leerling. Het tegenovergestelde van een stapelaar. 

Jesse Klaver is onmiskenbaar een politiek talent waarvan ik zeker niet uitsluit dat hij GroenLinks bij de volgende verkiezingen terugbrengt in de dubbele cijfers. Daar wil ik helemaal niets aan afdoen. Maar hij moet stoppen met zichzelf te profileren als een door iedereen afgeschreven kansloze jongen die door heel hard werken is komen bovendrijven. Aan zijn cv te zien heeft hij, mede dankzij zijn charmante voorkomen, juist alle kansen gekregen die weinig anderen gekregen hebben. En laat voor eens en voor altijd duidelijk zijn dat Klaver alles behalve een stapelaar is geweest! 

@BuijtLeefbaar / cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (88)