2.100
50

Jezuïeten speech

Het kamerdebat voorafgaand aan de val van het kabinet was een merkwaardig spektakel.

Omdat GroenLinks en de SP kennelijk uit electorale overwegingen hadden besloten om alle pijlen op PvdA-leider Wouter Bos te richten, bleef de vraag onbeantwoord hoe de contacten van Verhagen met de NAVO hadden kunnen leiden tot het verzoek dat op donderdagmiddag 4 februari bij premier Balkenende uit de fax rolde.

Volgens de reconstructie die mijn lijfblad NRC Handelsblad vrijdag maakte, is het als volgt gegaan: Bos krijgt op 3 februari aan het eind van de dag een telefoontje van Balkenende met die vraagt of hij zijn partij wil vragen of langer verblijf in Uruzgan mogelijk is. Balkenende legt uit hoe het voorstel in elkaar zit. Bos belooft het voor te leggen maar veel kans geeft hij het voorstel niet. En inderdaad, diezelfde avond wijst zijn partij het af. Op de ochtend van 4 februari belt Wouter Bos Balkenende terug: die optie hoeft niet verder te worden onderzocht, zijn partij zal er niet mee instemmen. Toch rolt die middag bij Balkenende een fax binnen van de NAVO, met daarin formeel het verzoek aan Nederland dat die ochtend heeft afgewezen.

Als deze reconstructie klopt, waar ik niet aan twijfel, dan heeft het CDA (of Verhagen op eigen houtje) Bos in het pak willen te naaien met de NAVO-brief. Waarom anders op 3 februari gebeld om te vragen op de optie training + bescherming bespreekbaar was.  Hoewel de PvdA-afdeling New York, waar ik voorzitter van ben, minder afwijzend tegenover een verlenging van de missie in Uruzgan stond dan de rest van de partij, waarschijnlijk omdat we Obama nou eenmaal ook een beetje onze president beschouwen, is het verfrissend om te zien dat de PvdA de machtspolitieke spelletjes van het CDA niet langer accepteert.

Volgens Antoine Bodar weten rooms-katholieken ten zuiden van de Moerdijkbrug heel goed dat er verschil is tussen de orthodoxie en het echte leven. Laat Maxime Verhagen nou net uit Limburg komen. Het niet nauw nemend met de waarheid, ontkende hij zondag dat hij afgelopen vrijdag met ontslag zou hebben gedreigd. “Als tot een missie was besloten die niet zinvol was dan had ik daaruit consequenties getrokken. Maar ik heb niet met ontslag gedreigd,” aldus Verhagen. Jezuïtischer (naar de rooms-katholieke religieuze orde) kan bijna niet.

Geef een reactie

Laatste reacties (50)