894
20

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Job Cohen is een technocraat zonder rekentechniek

Job Cohen kan niet rekenen en ziet daarom niet dat de regering hem beduvelt. Dan begrijpt ook nog niemand zijn technocratenstrategie

PvdA voorzitter Lilianne Ploumen vindt dat PvdA fractieleider Job Cohen te veel wordt meegesleurd door de Haagse dynamiek. Ik weet niet wat ze bedoelt. Cohen doet veel moeite om pragmatisch te zijn en het kabinet te steunen als de regeringsstandpunten ongeveer overeenstemmen met de PvdA-lijn. Helaas voor Cohen begrijpt niemand dat: telkens als er een kans is om het rechtse minderheidskabinet beentje te lichten, trekt Cohen zijn been terug. Cohen wil zich verantwoordelijk opstellen: hij laat liever een asociaal minderheidskabinet zitten dan dat de euro omdondert. Daarin is hij als de euro-technocraat die koste wat het kost de euro in stand wil houden. Ook als dat zou betekenen dat andere financieel gezonde landen mee de afgrond in gesleurd worden.

Zo steunt hij ook het pensioenakkoord omdat hij denkt dat de regering dit pensioenakkoord van een sociaal bodempje heeft voorzien dankzij de inbreng van de PvdA. In het Kamerdebat had de PvdA woordvoerder immers geëist dat voor mensen die echt niet meer kunnen en voor mensen die vroeg zijn begonnen en weinig hebben verdiend, het mogelijk moet zijn om eerder te stoppen met werken. Die eis was ingewilligd, zo juichte hij op 22 september bij Pauw en Witteman. Daar claimde hij dat de PvdA in ruil voor de steun aan het pensioenakkoord er voor gezorgd had dat de korting op de AOW voor wie in 2025 op 65-jarige leeftijd met werken wil stoppen geen 8, maar slechts 3 procent zal zijn.

Het moet gezegd, Pauw en Witteman geloofden hem op zijn woord. Helaas berustte deze claim van Cohen op een rekenfout van de PvdA-fractie. Samen met een collega heb ik de toezeggingen van de minister van sociale zaken Henk Kamp aan de PvdA in het Kamerdebat over het pensioenakkoord nagerekend. Het bleek dat de korting op de AOW van een uitgebluste minimumloner die in 2025 op 65 jarige leeftijd met pensioen wil in het oorspronkelijke regeringsvoorstel 689 euro’s bedroeg. Dankzij de PvdA is die korting verlaagd naar 650 euro. Tot nu toe heeft minister Kamp niet meer dan die 39 euro per jaar aan de minimumloner terug gegeven.

Dat is ook een probleem met de huidige PvdA-fractie. Er schijnt geen fractielid meer te zijn die een beetje kan rekenen. Niemand in de PvdA-fractie heeft daarom door dat dit pensioenakkoord de lage inkomens benadeelt en de werkgevers verrijkt. In plaats van Job Cohen weg te sturen zoals Ploumen min of meer suggereert, kan de PvdA beter iemand in de fractie zetten die wel in staat is de sommetjes van de regering na te rekenen. Misschien ook handig om dit gewaardeerde lid direct een wat slimmere strategie dan de technocratenhouding van Job Cohen te laten bedenken.

Geef een reactie

Laatste reacties (20)