916
18

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Job Cohen juicht om een sigaar uit eigen doos van de minima

De vervroegde AOW voor mensen met een laag inkomen en een zwaar beroep is veel lager dan de PvdA en minister Henk Kamp suggereren

Job Cohen schrijft in zijn blog van 7 december: “De Partij van de Arbeid heeft ervoor gezorgd dat mensen die lang hebben gewerkt voor een laag inkomen toch op hun 65ste met pensioen kunnen, zonder of met een beperkte korting.”

Die korting blijkt na enig rekenwerk 7 procent te zijn voor mensen met een minimuminkomen die in of na 2025 op hun 65-ste met pensioen willen. Die korting hangt er bovendien niet vanaf of je lang of kort hebt gewerkt, zoals Cohen hier suggereert. Alleen het inkomen is bepalend voor de korting, maar je moet op je 65-ste wel de voorgaande zeven jaren onafgebroken gewerkt hebben. Als je in die periode werkloos bent geweest, gaat een deel van je ‘vroege’ AOW alsnog in rook op.

De PvdA had in de Tweede Kamer geëist dat de korting op de AOW maximaal 3 procent mocht zijn voor mensen met een zwaar beroep en een laag inkomen die op hun 65-ste met pensioen willen. Het is dus 7 procent geworden. Waarom heeft Job Cohen het dan toch over 3 procent? Omdat hij meegaat in een vorm van hogere rekenkunde van minister Henk Kamp waarbij laagbetaalden geacht worden een bedrag, dat ze so wie so al krijgen, te sparen om op hun 65-ste met de AOW te kunnen. Het is dus een dikke sigaar uit de eigen doos.

Het is waar dat de korting voor deze mensen 13 procent zou zijn geweest als de PvdA het hele pensioenakkoord in zijn geheel had geslikt. De daling van 13 procent korting op de AOW-uitkering naar een korting van 7 procent is er dus, dankzij de PvdA gekomen. Of men dat een mooi resultaat vindt, is een kwestie van smaak. De PvdA vindt kennelijk van niet, want meer dan 3 procent korting was voor de partij onaanvaardbaar.

Er is echter nog iets anders aan de hand met dit voorstel. Er wordt namelijk helemaal geen AOW voor mensen met een zwaar beroep en een laag inkomen ingevoerd. Deze mensen moeten zelf voor die AOW zorgen door een belastingteruggave die zij vanaf hun 58-ste gaan krijgen (de zogenaamde werkbonus) in een oude sok te stoppen.

Zullen deze mensen door hebben dat dit van ze verwacht wordt? En hoe weten ze dan precies hoeveel ze moeten sparen om op het juiste AOW-bedrag uit te komen? Dat zal niet makkelijk zijn: ik zou ook niet weten hoeveel ik moet sparen om op mijn 65-ste voor twee jaar een AOW-uitkering bij elkaar gespaard te hebben.

Als ze te veel sparen, zakken ze voor hun 65-ste door het bestaansminimum. Als ze te weinig sparen, krijgen ze op hun 65-ste alsnog een flinke korting op de AOW-uitkering. Kortom, Job Cohen juicht over een sigaar uit de eigen doos van de minima die ook nog eens als een nachtkaars uit kan gaan. 

Geef een reactie

Laatste reacties (18)