1.324
153

Voorzitter Landelijk Beraad Marokkanen

Mohamed Rabbae (1941) is voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM). Het LBM werd opgericht als reactie op de film Fitna van Geert Wilders. Het LBM is nu één van de partijen die Geert Wilders aanklagen wegens haatzaaien en discriminatie van moslims. Hij is oud-lijsttrekker van GroenLinks.

Joden en moslims kunnen zich weer volwaardig lid van de samenleving voelen

Het welzijn van dieren is zeer belangrijk maar het mag niet leiden tot een absoluut verbod voor minderheden om hun godsdienstvrijheid als grondrecht te beleven

In een zijn commentaar op het wetsvoorstel van mevrouw Thieme van de Partij voor Dieren inzake het ritueel slachten, uitte de filosoof Hans Schnitzler felle kritiek op deze politica en haar medestanders in de Tweede Kamer ( Volkskrant d.d. 14 oktober j.l.). Immers door het ritueel slachten voor Joden en moslims te willen verbieden, stelden deze parlementariërs het welzijn van dieren boven de vrijheid van godsdienst van deze minderheden. Deze kritiek was volledig terecht. Immers dieren zijn, zoals de Raad van State ook in zijn advies stelde, rechtsobjecten maar geen rechtssubjecten. Ondanks het belang van het welzijn van dieren, hebben mensen meer rechten dan dieren. Als dierenrechten gelijk worden gesteld met mensenrechten dan is het hek van de dam.

Zoals zo vaak de laatste jaren heeft de seculiere meerderheid in de Tweede Kamer  het standpunt van de Raad van State over deze evenwichtige en zorgvuldige rechtenafweging naar de prullenbak verwezen. Weg vrijheid van godsdienst voor moslims en Joden! Als hierna ook onze parlementariërs in de Eerste Kamer- de Chambre de réflexion – deze gelijkstelling tussen mensenrechten en dierenrechten zouden overnemen, dan kunnen we – volgens Hans Schnitzler- de Eerste Kamerleden net zo goed vervangen door ezels!

Welnu, hij kan, samen met de joden en moslims, gerust zijn. Onze Eerste Kamerleden hebben hun functie eer aan gedaan. Ze hebben tijdens het debat over deze gevoelige zaak begin deze week korte metten gemaakt met de gelegenheidwetgeving van de Tweede Kamer. Met grote precisie en zorgvuldigheid hebben ze het wetsvoorstel van mevrouw Thieme rechtstatelijk gefileerd. Hierdoor werd de orde der rechten hersteld. Het welzijn van dieren is zeer belangrijk maar het mag niet leiden tot een absoluut verbod voor minderheden om hun godsdienstvrijheid als grondrecht te beleven.

Van betekenis voor het debat was ook de inbreng van staatsecretaris Bleker van landbouw. De “uitgestoken hand” van de Tweede Kamer aan de moslims en Joden om wel ritueel te mogen slachten indien ze kunnen bewijzen dat deze slacht even pijnloos is voor het dier als de slacht onder verdoving, is volgens hem een lege huls, want kan door de overheid onmogelijk gecontroleerd worden. Van fundamenteel belang in het debat was zijn standpunt dat dit amendement in strijd is met de principiële gedachte achter de grondrechten. Immers, grondrechten werden ingevoerd om de burgers tegen de overheid te beschermen. Het is daarom de wereld op zijn kop zetten als de overheid gaat vragen aan de burgers om te bewijzen dat ze hun grondrecht mogen uitoefenen.

Met trots kunnen we dus constateren dat de Eerste Kamer zich niet laat leiden door de waan van de dag. Ze heeft haar principiële en rechtstatelijk grenzen gesteld aan het “knoeiwerk” van de Tweede Kamer. Voor het vertrouwen in het parlement is ze onmisbaar. Hoezo opheffen van de Eerste kamer? Zolang ze volledig onafhankelijk, wijs en zorgvuldig opereert, is er in Nederland geen behoefte aan een constitutioneel hof dat de wetten toetst aan de grondwet en internationale verdragen. Voor een dergelijk hof is in het laatste decennium grote behoefte ontstaan. Immers sinds 2001 is de Tweede Kamer, in haar wetgeving inzake de (grond)rechten van eerst de moslims en nu ook de Joden, een stempelmachine geworden. Beide gemeenschappen voelden zich hierdoor aan de rand van de samenleving gedrukt.

Dankzij de Eerste Kamer is de rechtsstaat hersteld en voelen joden en moslims zich weer volwaardige leden van de Nederlandse samenleving.  

Mohamed Rabbae is oud Lid Tweede Kamer voor GroenLinks en bestuurslid van het Joods-Marokkaans Netwerk.

Geef een reactie

Laatste reacties (153)