2.548
34

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Jongeren driedubbel gepakt door AOW-plan: Waar is Mei Li Vos?

Heel de naoorlogse babyboomgeneratie, geboren tussen 1945 en 1955, kan zich opmaken voor een ongestoorde oude dag, ten koste van de jongere generatie die, én langer moet werken, én ook nog eens voor een deel de AOW- en pensioenpremies zal moeten betalen voor de ouderen die wel gewoon op 65-jarige leeftijd met pensioen gaan. Waarom zegt Mei Li Vos daar niets van?

Het zijn moeilijke tijden voor Tweede-Kamerleden van de PvdA nu het kabinet met een voorstel voor de AOW-leeftijd is gekomen waarmee diverse van deze kamerleden het niet eens kunnen zijn. In het kabinetsvoorstel houden mensen ouder dan 54 jaar gewoon hun AOW op 65 jaar, maar alle mensen jonger dan 55 moeten langer doorwerken. Bij de eerdere afspraken over het beëindigen van VUT-regelingen werden mensen geboren voor 1 januari 1950 uitgesloten van het verlies van rechten. Nu wordt bij de kabinetsplannen iedereen die geboren is voor 1 januari 1955 gevrijwaard van langer doorwerken. Inmiddels kan dus heel de naoorlogse babyboomgeneratie, geboren tussen 1945 en 1955, zich opmaken voor een ongestoorde oude dag, ten koste van de jongere generatie die, en langer moet werken, en ook nog eens voor een deel de AOW- en pensioenpremies zal moeten betalen voor de ouderen die wel gewoon op 65-jarige leeftijd met pensioen gaan. Dat de jongeren een hoge AOW-premie moeten blijven betalen voor een recht dat ze zelf niet meer krijgen, is evident. De babyboomers moeten gefinancierd blijven worden als ze op 65-jarige leeftijd met pensioen gaan, en dat kunnen alleen de jongeren doen. Pas als de babyboomgeneratie is uitgestorven, en dat zal toch wel zo’n veertig tot vijftig jaar duren, kan de AOW-premie iets omlaag. Maar ook in de aanvullende pensioenen gaan de jongeren er op achteruit. Het kabinet wil de aftrekbaarheid van de pensioenpremies alleen nog maar toestaan voor regelingen die een pensioenleeftijd voor 67 jaar invoeren. Dat wil het kabinet, omdat als de aanvullende pensioenregelingen wel gewoon op 65 jaar ingaan de vakbonden compensatie van het AOW-gat kunnen gaan eisen. Hierdoor zou het effect van de AOW-maatregel weg zijn en worden aanvullende pensioenregelingen veel duurder. Maar een pensioenleeftijd van 67 jaar kan natuurlijk alleen voor jongeren (54 jaar) verandert de AOW-leeftijd ook niet. Deze maatregel komt neer op chantage van de vakbonden, want als ze weigeren de pensioenleeftijd in de aanvullende pensioenregelingen te verhogen zullen hun jongere leden een veel hogere belasting moeten gaan betalen. De details van deze maatregel zijn nog niet duidelijk, maar ongetwijfeld wordt er op het departement van PvdA-leider Wouter Bos hard aan gewerkt. Jongeren krijgen dus een lager pensioenrecht dan de ouderen, maar blijven wel gewoon dezelfde premie betalen. In de aanvullende pensioenen betaalt namelijk iedereen dezelfde pensioenpremie (de zogeheten doorsnee-premie). Dan komt het er dus op neer dat jongeren ook nog eens een deel van de pensioenen van ouderen gaan betalen. O ja, nu we het toch over Wouter Bos hebben, hij beweerde op 26 oktober in De Volkskrant dat ook van huidige rijkere ouderen een bijdrage aan de kosten van de vergrijzing zal worden gevraagd. Hij schreef letterlijk: ”Ook het fiscaliseren van de AOW, zodat ouderen met een relatief wat ruimer pensioen meer belasting gaan betalen, is reeds in wet omgezet en treedt vanaf 2011 in werking.” Kijk eens hoe solidair de PvdA is, lijkt Wouter hier te zeggen. Inderdaad, deze zogenaamde houdbaarheidsbijdrage is vorig jaar in het belastingplan van het kabinet aangekondigd. Wie daar goed naar kijkt, ziet dat gepensioneerden met een belastbaar inkomen boven de 54000 euro geleidelijk meer belasting gaan betalen. Het volledige effect van deze maatregel zal echter pas over zo’n 40 of 50 jaar voelbaar zijn. Inderdaad, dat is rond het moment dat de babyboomgeneratie is uitgestorven en de huidige twintigers en jonge dertigers zo ongeveer met pensioen zullen gaan. Deze jongeren verliezen dus niet alleen rechten in de AOW en het aanvullende pensioen, terwijl ze volop meebetalen aan de ongewijzigde pensioenrechten van de babyboomers. Ze worden zelf als gepensioneerden ook nog eens ‘gepakt’ door de Wouter Bosbelasting. Het is ondenkbaar dat alle kamerleden van de PvdA deze gedwongen herverdeling ten koste van jongeren verwelkomen. Mei Li Vos, bijvoorbeeld, maakte zich er geregeld druk om dat de vakbonden alleen maar voor de ouderen zouden opkomen. Zo schreef ze op 5 oktober 2005 in De Volkskrant: “De oude vakbonden zijn niet solidair, omdat ze te weinig rekening houden met de belangen van een groot deel van de werkenden. De jongere generaties betalen voor het vroegpensioen van werknemers ouder dan 55 jaar.” Juist Mei Li. Dat deden de vakbonden, maar nu het FNV, toch ook een oude vakbond, nadrukkelijk opkomt voor de werknemers jonger dan 55 jaar door zich te verzetten tegen de niet-solidaire AOW-plannen van het kabinet, kijk je opeens de andere kant op. Nu steun je opeens een maatregel waarbij de jongeren driedubbel worden gepakt en de ouderen worden ontzien. Het is interessant hoor, om je druk te maken om de Vinexwijken, maar ik zou nu het nog kan, liever horen dat je je eerst druk maakt om de belangen van de jongeren die door de pensioenplannen van dit kabinet worden verkwanseld. Je eigen geweten is toch hopelijk wel belangrijker dan partijdiscipline? Wordt wakker, Mei Li en steun Agnes Jongerius nu ze wel voor jongeren opkomt en niet voor ons babyboomers.

Geef een reactie

Laatste reacties (34)