1.249
12

Oud-wethouder Amsterdam Bos en Lommer

Fouad Sidali is sinds mei 2008, namens de PvdA, wethouder in het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. Zijn portefeuilles zijn Onderwijs en Jeugd, Welzijn en Zorg, Werk en Inkomen en Kunst en Cultuur.
Sidali werkte na zijn studie Journalistiek als redacteur bij het NOS-journaal en later als verslaggever bij Hart van Nederland van SBS. In 2003 verruilde hij de journalistiek voor het woordvoerderschap. Hij werd bestuursvoorlichter voor het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam.

Juist bij PvdA is emancipatie zichtbaar, meneer Benzakour

Stem geen PvdA, adviseerde Mohammed Benzakour allochtonen. Maar juist bij ons is de emancipatie zo goed zichtbaar. Met honderden staan wij, PvdA’ers, in de frontlinie als wethouder, raadslid en Kamerlid

Samen met (oud-) politici van D66 en GroenLinks gaf Joop-opiniemaker Mohammed Benzakour c.s maandag in het NRC Handelsblad een dwingend stemadvies aan allochtonen: stem geen PvdA. Maar de tijd dat zelfbenoemde vertegenwoordigers hun zogenaamde achterban konden voorschrijven hoe er gestemd moet worden, is voorbij. Dat is niet vanzelf gegaan. Dat is zwaar bevochten emancipatie. Voor de PvdA staat emancipatie centraal. En opvattingen die emancipatie in de weg staan bestrijden we – laat daar geen misverstand over bestaan.

Het debat over integratie wordt op het scherp van de snede gevoerd. Er worden grenzen opgezocht en overschreden. De PVV loopt daarin voorop. In oneliners worden hele bevolkingsgroepen aan de kant gezet. Koud, kil, rechts en populistisch. Wilders en zijn PVV krijgen weerwoord. Van de politiek en in de media horen we tegengeluiden. Maar het échte weerwoord komt van jongeren die het overal in de samenleving ver weten te schoppen. Op school, op hun werk, in de sport en ook in de politiek. En juist in de PvdA, bij ons, is die emancipatie zo goed zichtbaar. Letterlijk met honderden staan we in de frontlinie als raadslid, wethouder, Kamerlid, staatssecretaris of burgemeester.

Wouter Bos had gelijk toen hij afstand nam van de term ‘allochtonenpartij’. Want wij zijn een brede volkspartij die gedeelde belangen in de samenleving vertegenwoordigt, ongeacht afkomst. En juist daarom stemmen oude en nieuwe Nederlanders op ons. Uit gedeeld belang, uit verbondenheid, omdat bij ons iedereen meetelt. Juist in de Partij van de Arbeid is het debat over integratie gevoerd. Geen enkele andere partij durft dat aan. Het was nodig en het is goed geweest. De illusie dat het vanzelf wel goed zou komen, hebben we terzijde geschoven. Integratie gaat voor ons over kansen bieden en kansen pakken. En daarvoor moeten hindernissen worden gesloopt en achterstanden weggewerkt. Als opvattingen en gebruiken een belemmering vormen voor participatie, dan stellen wij ze ter discussie. Ook als ze een culturele en religieuze achtergrond hebben. Zo is het altijd geweest in de sociaal-democratie, ook ver voor de migratie van de afgelopen decennia – en zo moet en zal het altijd blijven.

De verwijten die Benzakour c.s de PvdA maakt zijn wel erg opportunistisch. De PvdA zou zelfs bijdragen aan een racistisch discours. En dat omdat in onze integratienota zou staan dat culturele misstanden voortaan “keihard worden aangepakt”. Dat citaat is niet alleen verzonnen, het tegenovergestelde is waar. In onze integratienota staat juist: “De afgelopen jaren leek het wel of we alleen de keuze hadden tussen passief tolereren enerzijds en keihard verbieden anderzijds: je accepteerde bepaald gedrag en dan mocht je er eigenlijk niets meer van zeggen of je vond het maar niks en dan moest het ook maar direct hard, keihard, worden aangepakt. Deze onverstandige tweedeling doet afbreuk aan de meest krachtige instrumenten voor emancipatie en integratie: debat en dialoog, onderwijs en ontplooiing.” Dat is waarlijk progressief. Problemen en successen eerlijk onder ogen zien én de handen uit de mouwen steken; voor beter (beroeps-)onderwijs, meer stageplekken en het aanpakken van verloedering en verwaarlozing in de wijken. Dag in dag uit. En dat, meneer Benzakour, doen we dan weer wel keihard.

De PvdA wordt ook verweten de sociaal-historische context van migratie te zijn vergeten. Het tegendeel is waar. Juist de geschiedenis noopt ons om, daar waar we collectief in het verleden steken hebben laten vallen, een inhaalslag te maken.

De PvdA wil dat iedereen mee kan doen. Daarom heeft Wouter Bos in december nog eens duidelijk gemaakt dat de PvdA nooit met de PVV in een coalitie zal samenwerken. Omdat wij geloven in een ongedeelde samenleving, die uitgaat van wat ons bindt, van wat we delen. Wij geloven in een land waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht waar zijn of haar wieg stond. Een land waar ieders talent telt, waar geen glazen plafonds bestaan op basis van sekse, geloof of etnische achtergrond. Een land zonder vrees, waar in alle steden joden keppeltjes kunnen dragen, moslima’s uit vrije wil een hoofddoek kunnen dragen en waar homo’s en lesbo’s hand in hand over straat kunnen. Een land waar ieder binnen de grenzen van de wet vrij zijn mening mag geven, waar zowel religie als religiekritiek getolereerd wordt. Dat is het land waarin wij willen dat onze kinderen opgroeien. Een land waar mensen niet met de rug naar elkaar toe staan, maar een land waar we elkaar aankijken. En een land waar iedereen vrij is zelf een keuze te maken op 3 maart.

Dit artikel is eerder verschenen in NRC Handelsblad 

Aan dit artikel werkten verschillende PvdA politici mee Selcik Özturk (Pvda-fractievoorzitter Roermond), Mohammed Benmhammed (PvdA-kandidaat raadslid Leeuwarden), Mohammed Mohandis (Voorzitter Jonge Socialisten en PvdA-raadslid Gouda), Rachida Es Sadki (PvdA-raadslid Maastricht), Derya Kaplan (PvdA-raadslid Amsterdam), Ahmed Baadoud (PvdA-stadsdeelbestuurder Osdorp), Samira Bouchibti (Tweede Kamerlid PvdA), Tunahan Kuzu (PvdA-raadslid Rotterdam), Chantal G’illard (Tweede Kamerlid PvdA), Hannah Belliot (voormalig PvdA-wethouder Amsterdam), Ahmed Ali (Landelijk Bestuurslid Jonge Socialisten en PvdA-kandidaat raadslid Soest), Freek Ossel (PvdA-wethouder Amsterdam), Peggy Burke (PvdA-raadslid Amsterdam), Joyce Sylvester (Eerste Kamerlid PvdA en burgemeester Naarden), Gulhan Akdemir (PvdA-raadslid Alphen aan de Rijn), Bouchra Dibi (raadslid PvdA Utrecht), Brahim Abid (kandidaat raadslid PvdA Amsterdam-Zuid), Emine Bozkurt (europarlementariër PvdA), Songul Mutluer (raadslid PvdA Zaandam), Fouad el Haji (raadslid PvdA Rotterdam), Bulent Isik (kandidaat raadslid PvdA Utrecht), Fatima Elatik (stadsdeelvoorzitter PvdA Zeeburg-Amsterdam), John Leerdam (Tweede Kamerlid PvdA), Seyit Yeyden (wethouder PvdA Helmond), Yasin Torunoglu (raadslid PvdA Eindhoven), Keklik Yucel (Tweede Kamerlid PvdA) en Sheila Kroes (raadslid PvdA Utrecht). Ahmed Marcouch (stadsdeelvoorzitter PvdA Slotervaart-Amsterdam)

Lees ook het artikel ‘PvdA heeft allochtoon niets meer te bieden’ van Mohammed Benzakour, waar dit artikel een reactie op is.
Lees meer van Fouad Sidali op Joop

Geef een reactie

Laatste reacties (12)