827
15

Directeur Wereld Natuur Fonds

Sinds 2006 algemeer directeur van het Wereld Natuur Fonds. Voorheen werkzaam voor onder meer de Verenigde Naties, de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kabinet-Balkenende verklaart oorlog aan natuurwetgeving

Crisis- en Herstelwet zet natuur neer als vijand van het volk. We moeten frustratie over regelzucht niet afwentelen op het milieu.

De Amerikaanse president Obama investeert miljarden dollars in schonere auto’s en hernieuwbare energie. China investeert een veelvoud daarvan in verduurzaming van de economie. De Verenigde Naties zetten in op ‘Green growth’. Overal ter wereld zijn overheden bezig om nu echt te investeren in een economisch én kwalitatief betere toekomst. Juist met de economische crisis als aanleiding. En wat doet Nederland?

Bij ons kiest het kabinet Balkenende via de Crisis- en Herstelwet voor ouderwetse infrastructurele projecten en verklaart de oorlog aan natuurwetgeving. Daarbij wordt de natuur als de vijand van het volk neergezet. Een stap terug naar de vorige eeuw

Het kabinet wil een Crisis- en Herstelwet invoeren die op korte termijn banen moet creëren zodat de crisis wordt bestreden. De facto gaat het om tientallen grote infrastructurele projecten. We zijn allemaal vóór herstel van werkgelegenheid. Maar niet in de oude economie. We hebben juist groene banen nodig die de hoognodige transitie naar een duurzame economie een impuls geven. Het WNF presenteerde vorige week een rapport over Nederland en schone technologie. Hieruit blijkt dat ons bedrijfsleven op korte termijn 8000 banen en 1,6 miljard euro extra omzet kan realiseren door te investeren in een sterke, schone technologiesector.

Eén dassenburcht die de bouw van een woonwijk verhindert. Eén korenwolf die de aanleg van een weg frustreert. In dit soort gevallen is het de Nederlandse regelzucht die verstikkend werkt. Laten we de terechte frustratie daarover niet afwentelen op de natuur. In een land waar 85% van de plant- en diersoorten al is verdwenen kunnen we ons dat niet veroorloven.
Ons rivierengebied heeft in de afgelopen twintig jaar laten zien dat natuur en economie elkaar niet hoeven te bijten. Met het Ruimte voor de Rivier-programma is Nederland niet alleen veiliger geworden voor het wassende water. Het gaat die gebieden ook economisch voor de wind en de natuur is er enorm op vooruit gegaan.

Een op de vijf huishoudens in Nederland is lid van een natuurorganisatie. In plaats van op bulldozers en beton kan onze regering de aandacht daarom beter richten op versterken van een nieuwe, groene economie. Een sterke watersector en bekendheid op gebied van specialistische architectuur kunnen Nederland koploper maken in vernieuwend bouwen mét de natuur.

Dat levert nieuwe banen op en perspectief. De crisis is geen stok om de hond te slaan of om oude rekeningen te vereffenen. Maar een goede gelegenheid om onze economie op een nieuwe leest te schoeien met oog voor behoud en herstel van de kwetsbare natuur die ons nog rest.

Geef een reactie

Laatste reacties (15)