762
36

Voorzitter DWARS, GroenLinks Jongeren

Eline van Nistelrooij (21) is voorzitter van DWARS, GroenLinks Jongeren.
DWARS is een organisatie voor en door jongeren die zich betrokken voelen bij groene en linkse politiek.

Kabinet heeft bord voor z’n kop als het om groen beleid gaat

Een kans voor Nederland als kennisland en banenmachine voor een groene economie wordt overboord gegooid

Het huidige kabinetsbeleid op groen gebied rammelt aan alle kanten. De vervuiler betaalt, behalve dan energieslurpende bedrijven zoals Tata Steel. Die moeten zelfs gesubsidieerd worden om concurrerend te blijven. Investeringen in de Ecologische Hoofdstructuur schieten er vervolgens bij in. Het kabinet lijkt haast bewust alles wat maar met ‘groen’ te maken heeft te willen dwarsbomen.

Zo blijkt dat de overheid vanaf 2013 bedrijven als Tata Steel, AkzoNobel en DSM zeven jaar lang een tegemoetkoming van 200 miljoen euro per jaar gaan betalen, als compensatie voor duurder wordende kolenstroom. Terwijl de subsidies op duurzame energie ter discussie worden gesteld, wordt extra geld uitgetrokken om de concurrentiepositie van bedrijven die grijze energie produceren zo lang mogelijk zeker te stellen.

In De Volkskrant van dinsdag 2 november reageert René Leegte, VVD-fractiewoordvoerder op Energie en Milieu, op deze kwestie. Over windmolenparken zegt hij het volgende: “Als je zonder subsidies niet concurrerend kunt zijn, ligt de bewijslast voor je bestaansrecht toch echt bij jou”. Blijkbaar geldt dat criterium alleen voor groene energie. Leegte vindt het namelijk volstrekt vanzelfsprekend dat energiebedrijven subsidie krijgen voor de duurder wordende kolenstroom, ‘om de concurrentiepositie van die bedrijven veilig te stellen’. Als gevolg hiervan verrijst er nu op de Maasvlakte een nieuwe kolencentrale: betaald met uw belastingcenten.

Hier moeten we toch enige tegenstrijdigheid constateren. Waar rechts als enige argument tegen groene stroom de kosten noemt (“windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie”), zijn diezelfde kosten kennelijk geen bezwaar wanneer het om grijze stroom gaat. Rechts investeert met andere woorden met groot enthousiasme in de doodlopende weg van vervuilende en oprakende fossiele brandstoffen, terwijl het de energie van de toekomst volledig links laat liggen. Europa bereidt zich voor op ambitieuze reducties van CO2 en investeringen in de toekomst en zal komende maand in Cancún zich inzetten voor een wereldwijde afspraak om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nederland plaatst zich met dit soort beleid naast landen als Polen die ook weigert mee te gaan in de vaart der volkeren.

Een ander voorbeeld van het genante groene beleid van het huidige kabinet betreft de bezuinigingen op natuurbeheer. Henk Bleker, de nieuwe staatssecretaris voor Landbouw en Natuur, is meteen voortvarend aan de slag gegaan met de afbraak van plannen waaraan jaren is gewerkt. Investeringen in de Ecologische Hoofdstructuur, die natuurgebieden met elkaar moet verbinden, zijn volledig stopgezet. Iedere gek met groene vingers weet dat je veel meer hebt aan natuurgebieden die onderling verbonden zijn dan aan losse lapjes groen. Vandaar  ook dat Europa met het Natura2000 plan op de proppen was gekomen. Deze moet die verbinding van natuur door heel Europa bewerkstelligen. Op budgetten voor de aankoop, inrichting en het beheer van natuurgebieden wordt door dit kabinet ernstig gekort. Bovendien, het Investeringsbudget Landelijk Gebied mag van de staatssecretaris niet meer gebruikt worden voor nieuwe verplichtingen.

Met deze plannen legt Bleker de ontwikkeling van het platteland volledig stil. Op Europees niveau worden afspraken gemaakt en budgetten vrijgemaakt voor toekomstbestendige natuur en landbouw. Met dit soort tegenwerkingen dreigt Nederland haar positie te verspelen. Afspraken die na jaren van onderhandelen tot stand zijn gekomen, worden nu ineens niet nagekomen.

Het kabinet, inclusief haar gedogers, zou er goed aan doen om nog eens naar haar plannen te kijken in Europees verband. Europa biedt enorme kansen om te kunnen investeren in groene energie en natuur. Door zich nu buiten de discussie te plaatsen, wordt het wel heel makkelijk klagen over Europa, maar levert het uiteindelijk niets anders op dan een Nederland met lapjes natuur, onderbroken door kolencentrales en andere vervuilende industrie. Een kans voor Nederland als kennisland en banenmachine voor een groene economie wordt hiermee overboord gegooid. Een partij als de VVD zou met open blik naar Europa moeten staan die zich wel inzet voor natuurbehoud en groene energie. Als we echter de weg van Leegte blijven volgen zullen we in de toekomst moeten toezien hoe Nederland meer en meer de gekke Henkie van Europa wordt. Gekke Henkie die niet mee wilde doen aan innovatie en aan het verduurzamen van zijn land.

Eline van Nistelrooij, Voorzitter DWARS, GroenLinkse Jongeren schreef dit artikel samen met Bas Eickhout, Europarlementariër GroenLinks.

Geef een reactie

Laatste reacties (36)