332
38

Weblog over groener, eerlijker en leuker

Kabinet, knoop het in je oren: goed klimaatbeleid levert veel geld op

Als de aarde opwarmt met 3,6 graden Celsius gaat dit ons geld kosten. Veel geld

De Rekenkamer kwam donderdag met een rapport over het Nederlandse klimaatbeleid. Het rapport bevatte de weinig opwindende constatering dat het klimaatbeleid een rommeltje is.

Met name het gebrek aan coördinatie is volgens de Rekenkamer een probleem: “Er bestaat geen integraal overzicht van de activiteiten die de verschillende (ministriële) departementen op dit terrein ontplooien en de relatie daartussen. Ook een overzicht van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden ontbreekt.”

De afgelopen 10 jaar hebben afgelopen kabinetten zich weinig aangetrokken van de klimaatverandering, en hebben zelfs politici van gevestigde partijen klimaatverandering betwijfeld. Maar verstandig is het niet.

Volgens de meest recente gegevens koersen we aan op een opwarming van 3,6 graden Celsius, bijna twee keer hoger dan de min of meer veilig geachte grens van 2 graden Celsius. Dit gaat ons geld kosten. Veel geld. Wat het huidige kabinet eindelijk eens in z’n oren zou moeten knopen, is dat degelijk klimaatbeleid geld gaat opleveren. Veel geld zelfs.

Lees verder bij hetkanWel

Geef een reactie

Laatste reacties (38)