Laatste update 20:16
3.382
42

Participant #BeterUitDeCrisis

So Roustayar is hoofd fractie van Amsterdam BIJ1, waarvoor hij eerder nummer drie was op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. So is moslim, activist, feminist, antiracist en vluchteling.

Kabinet, kom met een nieuw steunpakket om #BeterUitDeCrisis te komen

Wij zijn het, de queers, trans mensen, moslims, zwarte mensen, mensen van kleur, mensen met beperking, vluchtelingen, vrouwen en non-binaire mensen die onze plek in de samenleving opeisen

Deze week heeft de brede coalitie #BeterUitDeCrisis in Den Haag geprotesteerd voor een beter alternatief Steunpakket. Deze coalitie heeft een manifest opgesteld die door 50 organisaties is ondertekend en aan de Tweede Kamerleden is overhandigd. Tijdens het protest droeg So Rayatsour namens de coalitie #BeterUitDeCriss onderstaande tekst voor:”

Beste kabinet,

Wij richten ons vandaag niet alleen op de coalitie van Rutte maar ook op de linkse politieke partijen.

We staan vandaag voor u met een duidelijke boodschap, zoals we ons de afgelopen jaren keer op keer hebben uitgesproken tegen het neoliberale beleid dat alle sectoren heeft leeggeknepen en dat kapitaal heeft geïnjecteerd in bedrijven en banken. Bedrijven die slechts zichzelf dienen en profiteren van het Nederlandse belastingparadijs.

Demonstratie #BeterUitDeCrisis

De afgelopen jaren zijn diverse sectoren de straat op geweest voor betere lonen, meer zekerheid en bescherming tegen grootkapitaal. De docenten krijgen nu een schrale troost, terwijl ze al jaren massaal hebben geprotesteerd. De zorgsector is door Rutte uitgeperst en tijdens de pandemie hebben we de gevolgen gezien en gevoeld. Het zorgpersoneel, dat handen en voeten te kort kwam om een pandemie onder controle te houden, krijgen na zich maanden uit de naad gewerkt te hebben, een bonus die ze terug moeten betalen via de belasting. Aan diezelfde belastingdienst, die zich schuldig maakt aan racisme.

Wij vragen dan ook om een einde te maken aan de privatisering, marktwerking en lage beloning van onze helden in de gezondheidszorg en andere sectoren die onze basisvoorzieningen waarborgen. Wij vragen om een minimumloon van 14 euro, zodat wij ook de werkende armen uit de armoede kunnen halen. Nederland kent net als de Verenigde Staten een groei van werkende armen, omdat Rutte liever deals sluit met Shell dan zijn burgers te bedienen.

Het neoliberale systeem maakt onze planeet in hoog tempo onleefbaar. De aarde hapt naar lucht en tijd om te herstellen. En het enige moment waar de aarde op adem kon komen was toen de economie werd stilgelegd door Covid-19. Maar de aarde en het klimaat vragen om radicale systeemverandering:

Stop met steun aan vervuilende en overbodige industrieën en sectoren. Faciliteer de overgang naar een agro-ecologische landbouw, gebaseerd op het behoud van biodiversiteit, duurzaamheid, lokale voedselproductie, vermindering van de veestapel en werkgelegenheid met eerlijke arbeidsvoorwaarden. Deze aanpak betreft niet alleen Nederland, maar ook internationale solidariteit met en voor bewoners en oorspronkelijke volkeren van het Mondiale Zuiden. Want ook zij verdienen eerlijke lonen!

Baseer dus relaties tussen landen en volkeren op basis van respect, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Help alle landen en regio’s binnen het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief de Caribische eilanden, om op een rechtvaardige manier uit deze crisis te komen, zonder wurg-leningen of gedwongen bezuinigingen. Stop de hebzucht naar oorlogen en wapenindustrie, met als gevolg dat miljoenen mensen ontheemd raken.

Sluit detentiecentra voor ongedocumenteerde mensen en garandeer basisbehoeften zonder tegenprestaties en voorwaarden. Vluchtelingenrechten zijn mensenrechten. Neem als overheid je verantwoordelijkheid voor het gevoerde schrikbewind aan de grenzen van Europa. Stop met sluiten van EU-deals en vang alle vluchtelingen op in Nederland en Europa. Zorg dat die internationale mensenrechtenverdragen eindelijk een betekenis gaan krijgen.

De Verenigde Naties (VN) heeft Nederland meerdere malen op de vingers getikt als het gaat om racisme, discriminatie en uitsluiting. Rutte doet al jaren zijn ogen dicht als het om institutioneel racisme gaat. Kick Out Zwarte Piet, Stop Blackface en Nederland Wordt Beter hebben afgelopen jaren duizenden mensen op de been gekregen, voor een inclusief Sinterklaasfeest. Maar Rutte bleef zwijgen. Het heeft jaren aan protesten gekost en meer dan 50.000 mensen moesten afgelopen weken de straat op om eindelijk de zwarte gemeenschappen in Nederland serieus te nemen.

Het is zichtbaar en voor de zwarte gemeenschap voelbaar, hoe het koloniale verleden nog steeds in ons systeem weergalmt, van de politie tot belastingdienst en van onderwijs tot aan de woningmarkt. Linkse partijen hebben afgelopen jaren van alles beloofd, maar missen ruggengraat om beloftes tot beleid te smeden. Luister naar ons.

Wij zeggen: ontwikkel beleid specifiek gericht op het beëindigen van racisme en discriminatie, samen met antiracisme organisaties. Stimuleer de zichtbaarheid van zwarte mensen, moslims, mensen van kleur, vrouwen, queer en trans mensen, sekswerkers, vluchtelingen en mensen met een beperking in onze samenleving, door bijvoorbeeld een quota of door beloningen.

Vertel eerlijk de gedeelde geschiedenis van Nederland, bied excuses aan voor het slavernijverleden en zorg dat Keti Koti een officiële en nationale vrije dag wordt.

Luister naar de mensen om wie het gaat, Kabinet. Democratie is niet één keer in de vier jaar stemmen en voor de rest van het jaar zwijgen. Democratie is ook luisteren naar de stemmen en het opnemen van die stemmen van de gemarginaliseerde groepen in beleid en taal. Democratie betekent dat antidiscriminatie bureaus onafhankelijk opereren en dat overheid zorg draagt voor voldoende middelen om racisme, discriminatie en uitsluiting in de samenleving en werkomgeving te bestrijden.

Democratie is het recht op demonstratie. Maatregelen vanwege Covid-19 mogen niet ten koste gaan van het grondrecht om te demonstreren. Gebruik de crisis niet om permanente wetten via de achterdeur in te voeren, waarbij mensen van kleur het hardst geraakt worden. Maar voer juist wetten in die kansengelijkheid op scholen, stages, de arbeidsmarkt en de woningmarkt verzekert. Ontzie kwetsbare groepen door een verbod op huisuitzettingen, kwijtschelding van schulden en opschorting van huur, water- en energierekeningen. En garandeer onderdak en gezondheidszorg voor dak- en thuislozen, ongeacht hun verblijfsstatus.

Wij eisen verandering. De tijd van Rutte is voorbij. Wij zijn het, de queers, trans mensen, moslims, zwarte mensen, mensen van kleur, mensen met beperking, vluchtelingen, vrouwen en non-binaire mensen die onze plek in de samenleving opeisen. Wij eisen een sociaal, rechtvaardig en gelijkwaardig systeem op basis van solidariteit.

Dit is slechts de start van de revolutie, de revolutie waar je om gevraagd hebt, Minister President!

Dank jullie wel.

Geef een reactie

Laatste reacties (42)