1.243
41

Oud-PvdA-leider

Job Cohen (Haarlem 1947) heeft in Groningen rechten gestudeerd. Na zijn studie heeft hij eerst tien jaar in Leiden gewerkt, waarna hij in 1981 vertrok naar de Universiteit Maastricht. Daar werd hij eerst hoogleraar en later Rector Magnificus. In 1993 werd hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers II. Hij keerde vervolgens weer terug naar Maastricht om in 1998 opnieuw staatssecretaris te worden, nu van Justitie. In 2001 werd hij burgemeester van Amsterdam, in 2010 werd partijleider en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Op 20 februari 2012 legde hij zijn functie neer.

Kabinet moet banen behouden en creëren

Lagere inkomens, werkende armen, eenoudergezinnen en mensen die extra zorg nodig hebben gaan de rekening van de kleinere koek van Rutte betalen

Het kabinet moet met een crisispakket komen waarmee we banen in Nederland kunnen behouden en creëren. Het kan niet langer wegkijken terwijl de economie krimpt, de werkloosheid toeneemt, de armoede stijgt en de koopkracht van de lage- en middeninkomens onder grote druk staat. Ik heb premier Rutte daartoe opgeroepen tijden het debat over het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2011’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP-rapport omvat een sombere analyse. Het gaat goed met Nederland -nog wel- maar mensen zijn onzeker over de toekomst. We hebben een kabinet nodig dat die zorg serieus neemt en aan het werk gaat om Nederland sterker te maken.

Een kabinet dat geen loze praatjes over jobs, jobs en jobs houdt en ondertussen verantwoordelijk is voor duizenden extra werklozen. Nederland raakt in een crisis, de werkloosheid neemt snel toe en dit kabinet kijkt weg en doet niks. De premier moet met grote urgentie aan het werk gaan en met een crisispakket te komen waarmee we banen in Nederland kunnen behouden en creëren.

Het kabinet gaat doelbewust voorbij aan de vele waarschuwingen van het SCP en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lagere inkomens, werkende armen, eenoudergezinnen en mensen die extra zorg nodig hebben gaan de rekening van de kleinere koek van Rutte betalen. Sommige gezinnen met lage inkomens gaan er tientallen procenten op achteruit en komen in de problemen.

Het SCP uitte forse kritiek bij de presentatie van het rapport. ‘Het kabinet is blind voor de gevolgen van de bezuinigingen’, aldus de opstellers van het rapport. De premier liet weten deze kritiek als aanmoediging te zien om door te gaan. Nederland doet het economisch slechter dan onze omringende landen, de gezondheidsverschillen nemen toe, de laagste inkomens krijgen te maken met een stapeling aan bezuinigingen, tot tientallen procenten van hun inkomens, en de premier ziet dit als aanmoediging om op dezelfde weg door te gaan. Dat is niet blind, dat is gewoon doelbewust rechts beleid.

Dit artikel verscheen eerder op de website van de PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (41)