2.132
60

PvdA-voorzitter

Hans Spekman zit sinds 2006 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Daar voert hij onder meer het woord over asiel- en migratiebeleid, armoedebestrijding en de WSW en Wajong. Daarvoor was hij ruim vijf jaar wethouder in Utrecht. In december 2011 is hij verkozen tot voorzitter.

Kabinet slaat bodem onder bijstand weg

Deze waardeloze plannen werpen ons terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw

Een botte, botte bezuiniging. Zo zie ik het bijstandsplan van het kabinet. De Partij van de Arbeid gelooft niets van de bewering van de staatssecretaris, dat dit wetsvoorstel mensen zal activeren en uit de bijstand aan het werk helpt. Het splijt gezinnen, remt de ontwikkeling van kinderen van bijstandsouders, pest ouderen met een onvolledige AOW en ondermijnt het wettelijk minimumloon. Daar komt nog eens bij dat de wet rammelt aan alle kanten en dat gemeenten en sociale diensten lang niet klaar zijn voor invoering met ingang van het nieuwe jaar. Deze waardeloze plannen werpen ons terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw.


Bijstandsplan van het kabinet

Geef een reactie

Laatste reacties (60)