1.720
35

Oprichter House of Animals en Animals Today

Karen Soeters is hoofdredacteur van animalstoday.nl en werd in augustus 2007 benoemd tot directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Zij was projectleider van de veelbesproken klimaatfilm ‘Meat the Truth’, verantwoordelijk voor daarop volgende documentaire ‘Sea the Truth’ en een van de makers van een visueel document over onverdoofd ritueel slachten.
Naast deze activiteiten is ze werkzaam als docent mediapsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media en informatiemanagement en is Karen bestuurslid bij de Nederlandse Vegetariërsbond en bij Bont voor Dieren.
Tijdens haar studie communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze naast beleidsstudies en publieksstudies ook recht en politicologie als verdieping gevolgd. Karen Soeters volgt de problematiek met betrekking tot dierenwelzijn en milieu al zo lang als zij zich kan herinneren. Na haar studie is Soeters werkzaam geweest als onderzoeker voor onder andere een internationaal onderzoeksbureau in New York. Daarnaast is ze als consultant voor verschillende organisaties actief geweest.

Kallemooi is in strijd met de wet en moet verboden worden

De mand met daarin een haan blijft, ongeacht de weersomstandigheden, drie dagen hangen. Daarom komt dit feest elk jaar weer in opspraak

Ook dit Pinksterweekend is tijdens het Kallemooi festival op Schiermonnikoog, ondanks alle protesten, uit naam van traditie wederom een haan drie dagen in een paal gehesen.

Kallemooi
Screenshot RTV Noord / YouTube

Ter herinnering: rond de Pinksterdagen vindt traditiegetrouw op Schiermonnikoog Kallemooi plaats. Een van de vaste onderdelen van dit festival is dat een levende haan in een mand wordt opgesloten om vervolgens in een paal van 18 meter te worden gehesen. De mand blijft, ongeacht de weersomstandigheden, drie dagen hangen. Daarom komt dit feest elk jaar weer in opspraak.

Vijf demonstranten ketenden zich dit jaar vast aan de paal waaraan de mand met de haan omhoog gehesen zou worden, in de hoop het evenement te stoppen. De actie duurde echter niet lang. De kettingen werden losgeknipt en de activisten naar het politiebureau gebracht. Vervolgens zijn ze naar de boot gebracht die hen mee terugnam naar Lauwersoog. De burgemeester geeft in de media aan met de activisten in gesprek te willen gaan maar pas later dit jaar. Een datum is niet genoemd. Volgens de activisten zelf is er tot op heden nog nooit bereidheid geweest om een gesprek over dit onderwerp aan te gaan.

Buiten het feit dat het gebruik van dieren voor traditionele feesten en evenementen niet meer van deze tijd is, is het ook in strijd met de wet. Op het houden van dieren voor vertoning is namelijk hoofdstuk 4 van het Besluit houders van dieren van toepassing (afgeleid van de Wet dieren). Voordat dit evenement kan plaatsvinden moet er eerst door de gemeente een vergunning worden afgegeven. Aan deze vergunning zitten op grond van artikel 4.6 Besluit houders van dieren diverse voorschriften en beperkingen. Als niet kan worden voldaan aan deze wettelijk opgestelde voorschriften en beperkingen mag de gemeente de vergunning niet afgeven.

Hierbij is het dus voor alle duidelijkheid niet de vraag of het welzijn wordt geschaad, maar de vraag of voldaan wordt aan de in het Besluit houders van dieren opgenomen voorschriften en beperkingen.
Zo vereist artikel 4.7 van het Besluit houders van dieren dat de vergunninghouder de dieren op een zodanige wijze houdt dat het soorteigen gedrag wordt gerespecteerd en dat rekening gehouden wordt met de (fysiologische en ethologische) behoeften van het individuele dier.

Een dier (in dit geval een haan) op zo’n hoogte onder alle weersomstandigheden opgesloten in een mand, waarbij het dier geen mogelijkheid heeft rond te lopen, contact te maken met soortgenoten en geen mogelijkheid heeft om een stofbad te nemen, kan op geen enkele wijze voldoen aan zijn fysiologische en ethologische behoeften. Alleen op grond hiervan zijn zowel de vergunninghouder als de vergunningverstrekker (de gemeente) in overtreding.

Is het dierenwelzijn dan zo geschaad dat Kallemooi verboden moet worden? Het gehele evenement hoeft natuurlijk niet afgeschaft te worden, maar het ophangen van de haan is niet toegestaan op grond van de huidige regelgeving. Juist om het welzijn van individuele dieren te waarborgen is besloten dit in diverse artikelen uit te werken, waaronder in de genoemde artikelen met betrekking tot vertoning. Op het moment dat niet kan worden voldaan aan deze voorwaarden wordt per definitie het welzijn aangetast en daarmee de wet overtreden.

Het feit dat er een dierenarts aanwezig is die de haan middels een camera in de gaten houdt vervalt als argument, want de haan wordt hoe dan ook beperkt in zijn natuurlijke gedrag. Het is daarbij ook onwenselijk om een dierenarts te laten beoordelen, op grond van een subjectieve waarneming, in hoeverre het Besluit houders van dieren wel of niet van toepassing zou zijn. Het is niet aan een burger, niet aan een gemeente, maar aan de rechter om dat te beoordelen.
Het gebruik van dieren voor traditionele feesten en evenementen is echt niet meer van deze tijd. En dit evenement is daarnaast ook nog eens in strijd met de wet, dus het wordt hoog tijd dat een rechter hierover uitspraak doet.

Geef een reactie

Laatste reacties (35)