1.606
53

Opiniepeiler

In 1971 ben ik afgestudeerd als Sociaal Geograaf bij de UvA in Amsterdam. Na een korte periode als wetenschappelijk medewerker ben ik 15 jaar actief geweest als onderzoeker, tussen 1973 en 1975 bij Inter/View, daarna samen met Hedy d’Ancona (Cebeon) en vanaf 1980 als mededirecteur van Inter/View. Vanaf 1976 was ik in de media actief op het terrein van verkiezingsonderzoek. Eerst bij Vara’s In de Rooie Haan. Later o.a. in Achter het Nieuws en NOVA.
In 1984 werd ik assistent van Anton Dreesmann, waarbij onder andere het project Micro Computer Club Nederland werd opgezet en ik directeur werd van Headstart in de Verenigde Staten. Bij de beursgang van Inter/View in 1986 werd ik gevraagd als voorzitter van de raad van commissarissen te functioneren. Dat heeft tot 1999 geduurd. Na vier jaar (1991-1995) te hebben gewerkt bij ITT Gouden Gids op het terrein van marketing en business development was ik drie jaar CIO bij Wegener Arcade. Daarbij onder meer verantwoordelijk voor de interne IT en de internetactiviteiten. Van 1998 tot en met 2001 ben ik CEO geweest van Newconomy.
Sinds 2002 run ik www.peil.nl, een opiniepanel, waarmee actuele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving op de voet gevolgd kunnen worden. En ik ben betrokken bij een aantal vernieuwingsprojecten op het terrein van technologie en media.

Kamerleden stemmen anders dan hun kiezers wensen

Resultaten Schaduwkamer 1 jaar na de verkiezingen

Op 15 juni 2010 is Schaduwkamer van start gegaan, tegelijk met het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer. Op deze site kunnen alle Nederlandse kiezers meestemmen met moties met de Tweede Kamer. Nadat een motie wordt ingediend, wordt deze zo snel mogelijk op de site van Schaduwkamer geplaatst en krijgen de leden een uitnodiging om te stemmen. Leden van Schaduwkamer nemen plaats in de ‘schaduwfractie’ van de partij waarop ze bij de verkiezingen van 9 juni 2010 hebben gestemd. Zodra de stemming in de Tweede Kamer is voltooid wordt deze uitslag op de site geplaatst en de stemming via Schaduwkamer gesloten. Vervolgens is overzichtelijk te zien hoe per fractie gestemd is in de Tweede Kamer en in de Schaduwkamer. De totaaluitslag in de Tweede Kamer en Schaduwkamer worden per motie met elkaar vergeleken.

Inmiddels zijn er ruim 25.000 Nederlanders lid van Schaduwkamer en zijn er sinds de start 73 – inmiddels afgeronde – moties aan de kiezers voorgelegd. Per motie hebben gemiddeld bijna 10.000 leden gestemd.
– Bij 15 van de 73 moties stemden zowel de Tweede Kamer als Schaduwkamer in meerderheid voor.

– Bij 19 moties stemden zowel de Tweede Kamer als Schaduwkamer in meerderheid tegen.

– Bij de overige 39 moties stemden de leden van Schaduwkamer in meerderheid voor en de Tweede Kamer tegen.

– Bij 62 van de 73 moties was een groter percentage van de leden van de Schaduwkamer voor dan leden van de Tweede Kamer.

Als we alleen kijken naar het aannemen of verwerpen van een motie dan deed de Tweede Kamer in 53% van de gevallen iets anders dan Schaduwkamer. En dat was in alle gevallen dus een motie verwerpen, terwijl die door Schaduwkamer werd aangenomen.

Er waren 4 moties waarbij in de Schaduwkamer het aandeel “voor” meer dan 50% hoger was dan in de Tweede Kamer. Dat betrof:

– Wek geen verwachtingen aan Servië over EU-lidmaatschap voordat de Europese Commissie met een advies komt (verschil: +65%)

– Verbod op rituele slachtingen (een PVV-motie uit 2010) (verschil: +60%)

– AOW leeftijd vanaf 2011 stapsgewijs verhogen (een D66-motie uit 2010)  (verschil: +54%)

– Behoud de strippenkaart (verschil: +51%)

Terwijl bij de motie over Servië alle Schaduwkamerfracties met circa 90% voor stemden, was dat in de Tweede Kamer alleen het geval bij PVV, SP en Partij voor de Dieren.
Er zijn twee moties waarbij in de Tweede Kamer 20% of meer voor stemde dan Schaduwkamer. Maar in beide gevallen was er wel een ruime meerderheid voor:
– Rollator moet in het basispakket blijven (verschil: -22%)

– Tegengaan islamisering geen doelstelling beleid (verschil: -20%).

Terwijl dus bij 47% van de 73 moties de Tweede Kamer dezelfde beslissing nam als de Schaduwkamer zien we bij de afzonderlijke partijen een groot verschil in de mate waarin het besluit van de fractie in de Tweede Kamer overeenkomt met dat van haar schaduwfractie. Bij de SP kwam de stemming bij 93% van de moties overeen, bij de VVD gebeurde dat slechts bij 51% van de moties.
(Dat het percentage van de hele Kamer lager is dan van de afzonderlijke partijen komt doordat bij de fracties in de Tweede Kamer vrijwel alleen door de hele fractie voor of tegen wordt gestemd, maar bij de fracties in de Schaduwkamer een deel voor en een deel tegen stemmen.)


Hieronder treft u de samenvatting van de 73 moties. Op de website www.schaduwkamer.nl kunt u per motie de uitslag van ieder van de partijen zien.

Er zijn vandaag twee stemmingen gaande: een over Griekenland, een over tanks.

Geef een reactie

Laatste reacties (53)