1.196
16

wethouder GroenLinks


Maarten van Poelgeest is namens GroenLinks wethouder Ruimtelijke Ordening, Bouw en Woningtoezicht, Grondzaken en Klimaat & Energie in Amsterdam. Hij zat er van 1998 tot 2006 in de gemeenteraad, vanaf 2011 als fractievoorzitter. Van Poelgeest is auteur van twee boeken: 'Amsterdam als emancipatiemachine'(samen met Leo Platvoet) en 'Meer Amsterdam'.

Kamp, draai verduurzaming nou niet de nek om

Het zelf opwekken van energie moet je stimuleren, niet belasten

Minister Kamp wil scholen en andere maatschappelijk organisaties energiebelasting laten betalen over hun zelf opgewekte zonnestroom. Hiermee haalt hij de bodem weg onder eerder gemaakte afspraken over het stimuleren van lokaal opgewekte duurzame energie. In het Energieakkoord hebben gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het Rijk afgesproken zich in te zetten voor lokale duurzame opwekking. Minister Kamp verandert nu opeens de regels.

Door Maarten van Poelgeest en Mirjam de Rijk

Lokaal duurzame energie produceren is naast energiebesparing de belangrijkste pijler van gemeentelijk klimaatbeleid. Vooral de markt voor zonne-energie groeit hard dankzij de enthousiaste en tomeloze inzet van maatschappelijke organisaties, zoals scholen, welzijnsinstellingen en sportverenigingen.
 
Het opzetten van grotere zonne-energieprojecten is lastig en kost veel tijd. Schoolbesturen en sportverenigingen hebben die tijd vaak niet, noch de kennis om zelf zonnepanelen te plaatsen en ze te onderhouden. Ook beschikken ze veelal niet over voldoende geld om het project in een keer uit eigen zak te kunnen betalen. Bijna alle projecten worden daarom gefinancierd via een zogenaamd “ESCO” (‘Energy Service COmpany’)- of ontzorgmodel: Een ondernemer doet de investering, legt de installatie aan en onderhoudt die. De maatschappelijke organisatie gebruikt de stroom (‘achter de meter’) en betaalt hiervoor de ondernemer een bedrag per opgewekte kWh. De organisatie weet hiermee precies waar ze aan toe is. Afrekenen per kWh is transparant en goed beheersbaar voor beide partijen. Het leidt ook tot een goede kwaliteit van installaties. Er zijn inmiddels ruim honderd projecten die op deze manier zijn opgezet en er zijn er honderden die bijna zijn afgerond.
 
Juist dit model dreigt ten onder te gaan aan een eenzijdige wetsinterpretatie van Minister Kamp. Hij vindt dat organisaties die via het ontzorgmodel zonnepanelen op hun dak hebben laten leggen en zo hun eigen duurzame energie opwekken, net zoveel belasting moeten betalen als over de stroom die ze inkopen van energieleveranciers. Dit is krom. Stel u bent slecht ter been, maar hebt wel een tuin. U vraagt uw buurvrouw om een groentetuin aan te leggen. In de loop van de tijd betaalt u de gepootte plantjes aan haar terug op basis van de opbrengst. Minister Kamp wil dat u over deze groente uit eigen tuin belasting gaat betalen.
 
Wanneer scholen en sportverenigingen de opgewekte stroom niet meer mogen zien als hun eigen opgewekte energie maar hierover belasting moeten afdragen, dan wordt het domweg te duur. Daar worden niet alleen scholen, woningbouwcorporaties, VVE’s en sportverenigingen de dupe van, maar ook de ondernemers. Zij vertrouwden op het tot nu gehanteerde beleid van minister Kamp en zien nu hun business case in elkaar storten.
 
In de Eerste Kamer is met een brede meerderheid een motie aangenomen (Motie Vos, 10 december 2013) die Minister Kamp vraagt vast te houden aan het huidige beleid. Beleid dat het zelf opwekken van duurzame energie stimuleert en de basis is voor honderden duurzame initiatieven in heel Nederland. Wij hebben in een brief de Minister opgeroepen deze motie uit te voeren en het vertrouwen in lokale duurzame opwekking niet verder te schaden. Duurzame energie is de toekomst. Laten wij als overheid een betrouwbare partner zijn voor al die maatschappelijke instellingen en ondernemers die deze toekomst dichterbij brengen.

Maarten van Poelgeest (Klimaatambassadeur Duurzame Energieproductie en Wethouder Klimaat en Energie in Amsterdam) en Mirjam de Rijk (Wethouder Financiën, Economische Zaken en Milieu en Duurzaamheid in Utrecht)
Afgelopen week stuurden Maarten van Poelgeest en Mirjam de Rijk een brandbrief naar Minister Kamp, mede namens Joan Nederstigt (Wethouder Duurzaamheid in Haarlemmermeer), Lex Hoefsloot (Wethouder Klimaat in Wageningen), Berend de Vries (Wethouder in Tilburg en Klimaatambassadeur Klimaatneutrale Steden en Regio’s) en Jeroen Nobel (Wethouder in Haarlemmermeer en Klimaatambassadeur Duurzaam Gebouwde Omgeving)

Geef een reactie

Laatste reacties (16)