2.112
124

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Kamp maakt van AOW een soort bijstand

Mantelzorgende kinderen zullen voortaan wel voor wachten om hun gebrekkige ouders in huis te nemen. Dan rekent Kamp immers meteen met ze af

Henk Kamp wil AOW-ers met een inwonend verdienend kind op hun pensioenuitkering korten. Dit is een heel principiële daad: de AOW is ooit tot stand gebracht om mensen die zich hun hele leven lang de pleuris hadden gewerkt (ik ben niet in de stemming om andere bewoordingen te gebruiken) een minimum inkomen te garanderen voor hun oude dag, en wel zo zij niet afhankelijk hoefden te zijn van anderen. Dat was het ideaal van Drees. Dat was het ideaal van Suurhoff. Daar hebben de huidige AOW-ers ook hun hele werkzame leven voor betaald – of nee – het is mij bekend, het is een omslagstelsel – zij hebben voor de ouderen betaald in de verwachting dat voor hen zou worden opgekomen op het moment dat zij de vijfenzestigjarige leeftijd hadden bereikt.

Nu maakt Henk Kamp er een soort bijstandsuitkering van waarvan de hoogte wordt bepaald door de aanwezigheid van andere inkomsten. Op het moment blijft dat nog beperkt tot het salaris van een werkend inwonend kind, maar daarmee is wél het hek van de dam. Daarmee is een ooit onaantastbare muur gerammeid.

Wat is het principiële aan deze daad? Kamp tast de onafhankelijkheid van het pensioen en daarmee van de pensioengerechtigden ten principale aan. Zij worden niet beschouwd als individu of als onafhankelijk echtpaar, maar als gedeelte van een grotere familie die allereerst voor hen verantwoordelijk is. De staat vult slechts aan daar waar het niet anders kan.

Hier bindt de VVD de strijd aan met de individualisering. Zij streeft niet naar de onafhankelijkheid van burgers, maar naar hun afhankelijkheid in het kader van een familieband.

Opnieuw een bewijs van het onmiskenbare feit dat de VVD inmiddels ook de laatste flintertjes van het liberalisme bij het oud vuil heeft gezet.

Of juist niet? Of wordt hier een duivels spel gespeeld om dat individualisme juist wel te bevorderen? Mantelzorgende kinderen zullen er voortaan wel voor wachten om hun gebrekkige ouders in huis te nemen. Dan rekent Kamp immers meteen met ze af. Ze worden zelfs dubbel gepakt. Via de fiscus betalen ze immers al mee aan de AOW-uitkeringen van vandaag, dus ook die van vader en moeder.

Derde mogelijkheid: daadkracht is over nadenken heengewalst. Het is geen ideologie. Het is dommigheid.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (124)