4.105
156

Kapitalistische waarden maken ons letterlijk ziek

Door de moderne kapitalistische waarden die de politieke weg van de afgelopen jaren gedomineerd hebben is onze lucht steeds meer vervuild geraak

8062243144_4644664bbc_z
cc-foto: Jeroen van Lieshout

Milieudefensie spant een rechtszaak aan tegen de staat aan over schone lucht. Volgens de actiegroep is schone lucht een mensenrecht en experts verwachten dan ook dat de groep een goede kans maakt tijdens de rechtszitting. Schone lucht ís immers een mensenrecht, aangezien gezondheid een vastgelegd mensenrecht is en dit onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Door de moderne kapitalistische waarden die de politieke weg van de afgelopen jaren gedomineerd hebben is onze lucht steeds meer vervuild geraakt. Zo is bijvoorbeeld onder de noemer ‘bevrediging van de automobilist’ de snelheidslimiet aangepast naar 130 kilometer per uur, terwijl dit feitelijk geen bewezen concrete voordelen oplevert, zoals bijvoorbeeld tijdwinning, maar vooral veel extra uitstoot. De hyper-vervuilende vleesindustrie lobbyt aardig aan (en organiseert nota bene een barbecue op het binnenhof), en wordt uit het belang van de winst uit deze industrie niet tegengehouden. Energiegiganten als Nuon voelen inmiddels wel de druk om hun kolencentrales te sluiten, maar bijten zich vast op andere hoog winstgevende, milieuonvriendelijke alternatieven als energie uit gas, wat als goede ‘toekomstoptie’ wordt gezien, aangezien groene energie niet direct hyper-winstgevend is.

De politiek zou hier iets aan kunnen doen, maar ziet hoge winsten en een sterkere economie als van groter belang dan de gezondheid van de bevolking. Dit steekt echter, aangezien een economie uiteindelijk slechter zal draaien op een land met zieke werknemers. Maar dit is een ‘toekomstprobleem’, en de politiek onderwerpt zich vooral aan een (zeer gevaarlijke) kortetermijnvisie.

Deze modern liberale, kapitalistische benadering van onze omgeving maakt ons letterlijk ziek. Aangetoond is dat duizenden mensen en dieren per jaar eerder sterven door de langdurige blootstelling aan de vervuilde buitenlucht. Bovendien zullen de langetermijngevolgen van luchtvervuiling en dus van klimaatverandering niet te overzien zijn. Nederland zal op den duur niet alleen onderlopen, maar ook onze lengte en kwaliteit van leven zal drastisch omlaag gaan. En dit alles voor de winst van een select groepje bedrijven en spekking van de portemonnee van een klein groepje grootverdieners. Er zijn sinds het klimaatakkoord van Parijs nog geen duidelijke stappen gezet in de richting van een schonere lucht, op een geïnitieerde klimaatwet na. Het is echter nog niet te laat om de planeet, en daarmee onze eigen levens en dat van de toekomstige generaties te redden. Er zal echter meer nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan dan een geïnitieerde klimaatwet en een nietszeggend klimaatakkoord. Een rechtszaak is al een aardig begin, maar een nieuwe politieke weg inslaan zal onoverkomelijk blijken.

Geef een reactie

Laatste reacties (156)