7.236
166

Publicist, antropologe en literatuurwetenschapper

Maya Aumaj (1986) is publicist en afgestudeerd antropologe en literatuurwetenschapper. Ze schrijft stukken op persoonlijke titel. Zij studeerde literatuurwetenschap en culturele antropologie en was werkzaam als Research Assistant aan de UvA. Ze liep in 2012 stage bij het UNHCR en deed voor haar studie onderzoek naar het Nederlandse 1F-beleid toegepast op Afghaanse vluchtelingen.

‘Kechuitspraak’ moet vrouwonvriendelijkheid bespreekbaar maken

De discussie werd door een rechts front gekaapt, waardoor we steeds verder afdreven van de essentie: de emancipatie van de moslimvrouw

Afgelopen week ontstond veel ophef over de controversiële ‘kechuitspraak’ van de rapper Boef. Toen ik Boef schreef dat ik ook ik een ‘kech’ ben, had ik geen idee dat er zoveel commotie rondom deze ene uitspraak zou ontstaan, gezien hij duidelijk gericht was tegen vrouwen met een Islamitische achtergrond.

vrouwonvriendelijkheid
Boef | Screenshot 101 Barz

De discussie werd echter door een rechts front gekaapt, waardoor we steeds verder afdreven van de essentie: de emancipatie van de moslimvrouw. De vrouwen die Boef ‘kechs’ noemde waren vrouwen met een moslimachtergrond, die zich losgewrikt hadden van het vrouwelijk ideaalbeeld dat hen voorgeschreven werd vanuit huis. Ze maakten zelf keuzen en boden de rapper Boef een lift aan, toen hij ‘autokech’ had.

Ik schreef het stuk niet voor mensen die deze kwestie aangrepen om de islam te beledigen of paternalistische feministen, die zelf nooit eenzelfde strijd hebben moeten voeren. Ik schreef het voor alle vrouwen die zich niet gerepresenteerd voelen. Vrouwen, die op welke manier dan ook onder het mom van ‘zedelijkheid’ ingeperkt worden in hun vrijheden. Zij die worstelen met hun eigen identiteit en zich onbegrepen voelen. Vrouwen die aan de schandpaal genageld worden, wanneer zij eigen keuzen durven te maken. Voor vrouwen die hebben moeten onderhandelen over vrijheid. Ik schreef het, omdat niets krachtiger is dan emancipatie van binnenuit.

Vrouwonvriendelijkheid is geen equivalent van de islam. Vrouwonvriendelijkheid is een product van barbarij. De discussie zou losgetrokken moeten worden van religie en zich moeten toespitsen op cultuur. Er valt niet te ontkennen dat er problemen zijn binnen sommige culturen, waarin ook de islam uitgedragen wordt, en dat daar een vrouwonvriendelijk mensbeeld overheerst. Een maatschappelijk probleem waar we niet voor terug moeten deinzen. Anno 2018 kiezen vrouwen in Nederland (!) voor hymenplastiek (maagdenvliesreconstructie), omdat ze bang zijn niet te kunnen ‘bloeden’ tijdens de huwelijksnacht.

Het boycotten van de rapper Boef of het bagatelliseren van de ‘kechuitspraak’, omdat hij een rapper is, is niet de oplossing. We drijven hierdoor verder af van de essentie. De ‘kechuitspraak’ duidt namelijk op een veel groter maatschappelijk probleem, waar we niet voor weg moeten kijken. De oplossing zit hem in het aangaan van dialoog: het maatschappelijk bespreekbaar maken van vrouwonvriendelijkheid binnen (sub)culturen in Nederland. Culturen waarin voorgeschreven wordt de ‘eer’ van de vrouw hoog te houden, door haar vrijheden in te perken en wanneer ze kiest voor vrijheid: haar aan de schandpaal te nagelen en haar weg te zetten als ‘kech’.

Geef een reactie

Laatste reacties (166)