1.918
51

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Als de kerk de tollenaars niet van het plein van de tempel verjaagt wie dan wel?

Ik begrijp niet waarom de kerk de kant van de macht en het kapitaal kiest en niet de kant van de mensen

Joris Luyendijk gaf tijdens het Brainwashfestival in de Stopera, eind oktober, een onbedoeld groot compliment aan de kerk als instituut. Ik verstond zijn opmerking zo dat hij stelde dat alleen de kerk grote groepen mensen heeft kunnen bewegen om hun leven en levensgewoontes blijvend aan te passen. Iets waar ik wel aanmerkingen bij heb want, het socialisme heeft dat ook klaargespeeld.

kerk
cc-foto: pietplaat

Daar waar het geloof een beroep doet op het ongerijmde, het ongekende en mystieke, en een beloning achteraf, doet het socialisme een beroep op de rede, de feiten, het heden en de toekomst. Maar beiden hebben gemeen dat ze als uitgangspunt hebben het goede voor allen na te willen streven. Iedereen die met de kerk of het socialisme wil meedoen is welkom (inclusief denken). Dat wil niet zeggen dat kerken of de sociale bewegingen niet onderling verdeeld zijn helaas. Joris zei dit, omdat er nu wederom een grote urgente taak ligt om het denken en de leefgewoontes van de mensen te beïnvloeden. Dit keer niet voor het hiernamaals, of om het nu instant geldelijk beter te krijgen. Nee, om iets dat oneindig veel belangrijker is.

Het voortbestaan van de aarde, als planeet waarop menselijk leven mogelijk is, voor meer dan een handjevol zelf uitverkorenen. De urgentie dient zich in veelvoud aan. De Co2-stijging wordt niet tot staan gebracht. Nee integendeel, veel machthebbers bewijzen lippendiensten aan het klimaat, maar traineren en saboteren ondertussen een integere uitvoering. Zolang alles maar bij oude blijft, zijn de mensen in de ontwikkelde landen tevreden, denken ze. Maar ze bereiden de mensen niet grootschalig voor om de onvermijdelijke omslag te maken.

De door mij geschetste urgentie zou wel eens het einde van het onthechte kapitalisme zoals we dat nu kennen kunnen inluiden. Mensen die de rede voorstaan hebben net zo weinig op met de dictatuur van het volk als die van het kapitaal. Het kapitalisme van bijvoorbeeld een Trump verdraagt zich niet met een integere benadering van het klimaat probleem, dat geldt overigens evenzeer voor het Nederland van hahaha Markt Rutte. Even voor een idee, in zijn boek ‘Jihad vs McWorld’ uit 1995 geeft Benjamin R. Barber cijfers over energie verbruik van alle landen, in de wereld . Ik heb ooit op basis van die cijfers berekend dat als China per inwoner evenveel olie zou verbruiken als de Amerikanen doen, er voor de rest van de wereld geen olie meer zou zijn. Dat Amerika gestraft dient te worden voor hun decennialange groteske vervuiling lijkt mij niet meer dan redelijk. De vervuiler betaalt is een redelijk uitgangspunt.

Maar reden voor dit stuk zijn niet mijn zorgen over de neo-feodale tijden waartoe het kapitalisme onvermijdelijk leidt, maar dat ik niet begrijp waarom de kerk de kant van de macht en het kapitaal kiest en niet de kant van de mensen. Zij zouden voorop moeten lopen en op de bres moeten staan nu ze zien dat Gods schepping teniet wordt gedaan. Zij dienen net als Jezus de tollenaars van het plein van hun tempel te jagen want wie moet dat anders doen. Het is tijd voor een heroverweging en herbezinning voor allen, ook gelovigen.


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (51)