1.727
39

Tweede Kamerlid SP

Eric Smaling (1957) studeerde bodemkunde en bemestingsleer in Wageningen. Hoogleraar duurzame landbouw. Hij is voormalig Eerste Kamerlid (Onderwijs, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Milieu en Internationale betrekkingen) en sinds mei 2013 Tweede Kamerlid voor de SP

Kernenergie? Niet met ons belastinggeld!

De belastingbetaler moet straks opdraaien voor megalomane plannen die gebaseerd blijken te zijn op drijfzand

De provincie Noord-Holland en het kabinet steken miljoenen euro’s in de bouw van een nieuwe kernreactor in de duinen van Petten. Weggegooid geld, aldus Remine Alberts, lijsttrekker voor de SP in Noord-Holland en SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling. Volgens hen zijn zijn de alternatieven veiliger en goedkoper.

Eén van de hete hangijzers bij de komende Provinciale Staten verkiezingen in Noord-Holland is het plan voor de bouw van Pallas, de beoogde opvolger van de Hoge Flux Reactor in Petten. Doel van Pallas is het voorzetten van onderzoek naar het gebruik van kernenergie en de productie van radioactief materiaal voor onder meer ziekenhuizen. In totaal is voor de bouw van Pallas 600 miljoen euro nodig.  Volgens NGR -de huidige exploitant van Petten en tevens initiatiefnemer van Pallas- zullen private investeerders dit bedrag graag op tafel leggen.

Tot nu toe is van interesse vanuit marktpartijen echter nog niets gebleken en klopt NGR aan bij de overheid voor financiële steun. Het bedrijf heeft zowel van de provincie Noord-Holland als van het Rijk een lening van 40 miljoen euro gekregen om het ontwerp, de aanbesteding en vergunningprocedure te bekostigen. Deze leningen zijn wat de SP betreft omstreden, omdat niet is aangetoond dat Pallas levensvatbaar is en omdat de kans groot is dat de belastingbetaler straks moet opdraaien voor megalomane plannen die gebaseerd blijken te zijn op drijfzand. Wij pleiten er daarom voor dat de bestaande leningen zo veel mogelijk worden bevroren en dat er geen nieuwe leningen meer worden verstrekt.

Eén van argumenten van de voorstanders van Pallas is dat medische isotopen die in Petten worden geproduceerd onmisbaar zijn voor het stellen van diagnoses en de behandeling van kankerpatiënten. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medische technologie, zogeheten cyclotrons, zorgen er echter voor dat de stoffen die nodig zijn voor dergelijke behandelingen met meer leveringszekerheid, goedkoper en met minder radioactief afval in ziekenhuizen zelf geproduceerd kunnen worden. Deze ontwikkelingen verlopen zo snel, dat Canada inmiddels besloten heeft een oude kernreactor te sluiten en volledig te vertrouwen op cyclotrons. Daar komt nog bij dat – volgens een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) uit 2014 – er nu al een overschot aan medische isotopen bestaat en dat dit alleen nog maar verder zal groeien. Pallas zal dus niet alleen moeten concurreren met de veel goedkopere cyclotrons in een toenemend aantal Nederlandse ziekenhuizen maar ook met een overschot aan (gesubsidieerde) isotopen uit het buitenland. 

En dan is er nog de veiligheid. NRG heeft in het verleden al herhaaldelijk laten blijken het daar niet zo nauw mee te nemen. Zo onthulde Brandpunt Reporter eind vorig jaar nog dat de kernreactor in Petten in 2013 na een ingreep van de Kernfysische Dienst is stilgelegd omdat het er te onveilig was voor het personeel.

Pallas dreigt een uiterst kostbaar en economisch onrendabel project te worden dat iets gaat produceren waar niemand op zit te wachten en dat gebouwd gaat worden door een exploitant met een slechte reputatie op het gebied van veiligheid. Bovendien zal Pallas veel radioactief afval gaan produceren. Afval dat duizenden jaren gevaar oplevert en waarvoor nog steeds geen veilige en bevredigende oplossing is gevonden.

De SP zet daarom liever in op een alternatieve oplossing die niet alleen goedkoper is maar die er ook voor zorgt dat de benodigde isotopen sneller bij de te behandelen patiënt zijn,  er geen hoog- of langlevend radioactief afval wordt geproduceerd en de veiligheid voor de patiënt toeneemt.

Dit artikel is geschreven door Remine Alberts, fractievoorzitter en lijsttrekker SP Noord-Holland en Eric Smaling, Tweede Kamerlid voor de SP

Geef een reactie

Laatste reacties (39)