1.501
80

Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

Kernenergie onbetaalbaar zonder subsidies

En de kosten van kernenergie nemen alleen maar toe

Een recentelijk uitgekomen rapport in de Verenigde staten laat pijnlijk duidelijk zien dat kernenergie zonder zware subsidies van de overheid, een onbetaalbare vorm van energieopwekking is. De overrun aan kosten worden afgewenteld op de belastingbetaler. Ook voor Nederland geldt dit principe. Zonder de jarenlange subsidies zou kernenergie geen recht van bestaan hebben.

Al meer dan 50 jaar wordt kernenergie op verschillende manieren financieel zwaar ondersteund door overheden. Onderzoek, ontwikkelingskosten, infrastructuur, belastingvoordelen, opslag, vervoer en afdekking van operationele tekorten. Ellen Vancko van UCS’s Nuclear Energy and Climate Change Project stelt:

“The cost of this technology continues to escalate despite billions in subsidies to both existing and proposed plants. Instead of committing billions in new subsidies that would further distort the market in favor of nuclear power, we should focus on more cost-effective energy sources that will reduce carbon emissions more quickly and with less risk.”

De voornaamste subsidies zit niet in de cashflow maar in het verplaatsen van de constructie risico’s van de centrales, overschrijding van budgetten, leningsproblematiek, incidenten die toch elk jaar weer plaatsvinden maar vanwege de beperkte impact het nieuws amper halen maar wel veel geld kosten. en de enorme kosten van transport en opslag.
Volgens het rapport overschrijden de subsidies 7 dollarcent per KWH. boven de gemiddelde prijs over de periode van 1960 tot 2008. Dit laat zien dat de kosten van kernenergie ondanks alle ontwikkelingen alleen maar zijn toegenomen.
Indien Overheden een werkelijk level playing field zou creëren op de energiemarkt, zouden de kerncentrales in de huidige constructie niet overeind kunnen blijven. Duurzame bronnen zijn nu al duidelijk competitiever dan kernenergie.
Het voorstel van Minister Verhagen om een nieuwe vergunning voor een kerncentrale te gunnen, is in deze tijd dan ook verbijsterend. De Overheid is verplicht om deel te nemen aan kerncentrales met alle enorme kosten van dien. Naast deze verplichte investering betekent dat ook weer jaren van subsidie voor waarschijnlijk de duurste rechtse hobby die er bestaat. Kernenergie is economisch onrendabel. Tijd om ermee te stoppen, zeker gezien het feit dat er voldoende alternatieven zijn.
NB: 03-03-2011
Een aantal reacties stelden dat er geen onderbouwing is voor dit stuk. Ten eerste vlak hierboven staat het bronartikel op grond deze blog is geschreven. Daarnaast wil ik lezers die mochten twijfelen of de onderbouwing te summier vinden graag wijzen op de volgende links:
Dit zijn slechts enkele verwijzingen. Wie een volledig overzicht wil hebben, kan zelf op onderzoek gaan, [google is your friend] of bijvoorbeeld contact opnemen met Greenpeace die voldoende wetenschappelijke artikelen voorhanden heeft.

Dit artikel verscheen eerder op de weblog van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (80)