756
7

Student Internationale betrekkingen

Jauke Lodder is 23 jaar oud en studeert Internationale Betrekkingen en Diplomatie in Antwerpen. Zijn blogs verschijnen onder meer op www.nonukes.nl

Kernwapens? Dan de Veiligheidsraad uit!

De weg naar een kernwapenvrije wereld moet beginnen in de Veiligheidsraad

Een verandering in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is hard nodig. Niet langer zouden de kernwapenstaten een permanente zetel moeten hebben. Zo niet, dan blijven kernwapens een teken van aanzien.

Onlangs testte India met succes een langeafstandsraket, waardoor we nu weten dat zijn kernwapens doelen kunnen treffen in China of Europa. India schaart zich hiermee in het rijtje China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Jawel, de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad.  India lijkt hard op weg zijn militaire capaciteiten te vergroten in de hoop ook een permanente zetel in de Veiligheidsraad te bemachtigen. Met een grote economische ontwikkeling en een bevolking van bijna 1,2 miljard inwoners is deze ambitie niet onterecht. Kwalijk is echter dat kernwapens het entreekaartje voor het hoogste podium van de internationale diplomatie lijken te zijn.  Zonder kernwapens tel je niet mee, zoals ook Noord-Korea en, wie weet, Iran gedacht moeten hebben.

De weg naar een kernwapenvrije wereld is een lange en hobbelige. In de afgelopen decennia is het aantal staten met kernwapens uitgebreid van vijf naar negen. Jaarlijks worden er vele conferenties georganiseerd waar slechts minieme stapjes worden gezet naar een kernwapenvrije wereld. Deze week bijvoorbeeld is er internationaal overleg over het non-proliferatieverdrag, waar ik op uitnodiging van IKV Pax Christi bij aanwezig mag zijn. Hier worden afspraken gemaakt en akkoorden getekend. Of dit zal leiden tot een vermindering van de ambitie van landen om kernwapens te hebben is de vraag. Want, zoals gezegd, kernwapens zijn een teken van aanzien. Isolatie en het toezeggen van voedselhulp in het geval van Noord-Korea en oorlogsretoriek en sancties in het geval van Iran kunnen dat niet tegenhouden.

Om te voorkomen dat opkomende economieën kernwapens willen, hun bestaande arsenalen uit breiden of langeafstandsraketten bouwen om te laten zien waartoe ze in staat zijn, moet het bezit van kernwapens gedelegitimeerd worden. Dat vereist een nieuwe manier van denken over kernwapens, te beginnen bij het orgaan van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met internationale vrede en veiligheid: de Veiligheidsraad. Zolang de oorspronkelijke kernwapenstaten een permanente zetel hebben in de Veiligheidsraad – de vijf permanente leden herbergen bij elkaar ongeveer 20000 kernwapens – blijft het voor andere landen aantrekkelijk een eigen programma te beginnen. Zeker als deze landen azen op een permanente zetel, zoals India doet.

In de Veiligheidsraad zou niet langer een aparte status toegekend moeten worden aan kernwapenstaten. Alleen hiermee kan voorkomen dat niet-permanente leden kernwapens willen. Bovendien verliezen kernwapens hiermee hun symbolische waarde en vergroot dit de druk op kernwapenstaten om afstand te doen van hun kernwapens. Internationale status zou ontleend moeten worden aan het naleven van internationale verdragen en het bijdragen aan vrede en veiligheid in plaats van aan militaire capaciteiten. Voor kernwapenstaat India zou er voorlopig geen plaats zijn in deze vernieuwde Veiligheidsraad. Wie een Veiligheidsraad zegt te zijn, dient geen massavernietigingswapens te bezitten.

Geef een reactie

Laatste reacties (7)