2.651
70

Presentator / Journalist / Projectmanager / Debatleider

Abdellah Dami (Tiel, 1982) is journalist en presentator. Hij schrijft met liefde over wat schuurt. Eerder was Dami columnist voor de Men's Health en hij schreef in 2003 het boek Couscous met appelmoes.
In november 2009 werd Dami door het Royal Islamic Strategic Center in Jordanië uitgeroepen tot een van de vijfhonderd meest invloedrijke moslims wereldwijd door zijn inzet voor projecten ter bevordering van interreligieuze tolerantie. Hij is daarnaast ook actief als debatleider.

Kerstcrisis zet Nederlandse democratie onder druk

Stelt uw en mijn stem nog iets voor in Nederland?

Maakte ik mij eerst zorgen om het ondemocratisch gehalte van de uitspraken van Geert Wilders, inmiddels heeft het huidige kabinet van keurige mannen en vrouwen de volledige prioriteit. Donderdagnacht werd tijdens het debat tussen de coalitie, gedoogpartners en overige oppositiepartijen pijnlijk duidelijk hoe de bewindspersonen naar de samenleving kijken: u bent belangrijk, maar nu even niet.

Eerst even de achtergronden
De senaat wordt gekozen door de Provinciale-Statenleden, die weer worden gekozen door… ons. Door het buitenspel zetten van de Eerste Kamer hebben premier Rutte en vice-premier Asscher de kiezer voor het gemak van tafel geveegd. Ook de Tweede-Kamerleden werden niet meegenomen in het politieke besluitvormingsproces. De volksvertegenwoordigers werden geinformeerd maar hadden feitelijk géén zeggenschap meer over misschien wel de belangrijkste wet van het kabinet Rutte II: De Zorgwet. En juist: ook de Tweede-Kamerleden worden gekozen door… ons.

Democratie?
Het wordt nog vreemder wanneer VVD-Kamerlid Zijlstra zegt dat hij de positie van de Eerste Kamer respecteert en op geen enkele wijze een toezegging voor akkoord vraagt aan de senatoren van de PvdA. Een zeer aparte uitspraak waar de NOS donderdagnacht niet verder over doorvroeg. Want de kern van de hele Kerstcrisis is nu juist dat de VVD er in directe of indirecte zin vanuit ging dat er een akkoord was gesloten met de ‘dissidenten’.

Vandaar de verbazing bij de bewindspersonen toen bleek dat de senatoren zich beriepen op hun staatsrechtelijke positie. Doordat het kabinet Rutte II nu via een sluiproute het oordeel van de Eerste Kamer naast zich neer wil leggen, heeft de regering de functie van de senaat gewijzigd. Want de Eerste Kamer is in het leven geroepen om wetsvoorstellen van de Tweede Kamer te controleren en goed te keuren, maar wat er nu gebeurt is dat een eventueel afkeuren van de Zorgwet door de senaat wordt gezien als signaal: maar niet bindend, want via een andere route wordt het dan alsnog doorgedrukt. En die route heet ‘artikel 126 van de Zorgverzekeringswet‘. Dat artikel stelt:

Voor de uitvoering van deze wet kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld.

De grote vraag waar staatsrechtgeleerden zich nu over moeten buigen is of er nog überhaupt sprake is van een democratie wanneer een regering op basis van algemeenheden, losse flodders, kan overgaan tot uitschakeling van een stelsel van volksvertegenwoordigers, zonder daarmee van een democratie te vervallen in een despotie.

Hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans gaf via Twitter alvast een aftrap voor het te voeren debat:

Staatsrechtelijk mag dit niet: U-bocht. Wettelijke bepaling hier niet voor bedoeld.

Europa, bevriende lidstaten, vooraanstaande opiniemakers en zeker politici van de coalitiepartijen; iedereen zou zich hiertegen moeten uitspreken. Want wat er donderdagnacht gebeurd is, gaat – hoe moeilijk ook voor te stellen – boven het belang van de Zorgwet. Het draait om de vraag of de stem van u en mij nog iets voorstelt in Nederland. 

Geef een reactie

Laatste reacties (70)