2.235
28

Natuurkundige

Jelmer Renema is natuurkundige. Sinds 2011 is hij promovendus natuurkunde aan de universiteit Leiden, in de quantumoptica. Verder is hij politiek actief binnen de Partij van de Arbeid, Hij schrijft over de politiek van de VS, het neoliberalisme en conservatisme in Nederland en wetenschapsbeleid.

Kerstgroet aan de brave burger

'Terwijl je aan het kerstdiner zit maak je jezelf wijs dat je welstand komt door hard werken, deugd en oppassendheid'

Brave burger, je gelooft dat je het beste wezen op aarde bent omdat je het geluk hebt gehad om in het goede land uit de goede baarmoeder te vallen. Terwijl je aan het kerstdiner zit maak je jezelf wijs dat je welstand komt door hard werken, deugd en oppassendheid. Misschien heb je al die goede eigenschappen wel, hoewel het me waarschijnlijker lijkt dat ze een dun laagje vernis over je eigendunk zijn.

Brave burger, het is een illusie om te denken je netheid en voorzichtigheid je zullen helpen als het met jou een keer slecht gaat. De brave burgers van Spanje bijvoorbeeld dachten dat ze het goed voor elkaar hadden, met een overheidsschuld van onder de 40 procent en een boomende huizenmarkt, en kijk eens waar die nu staan. Misschien heb je wel goede eigenschappen, maar je zult er niet veel mee opschieten als het monster van de wereldeconomie jouw kant op kijkt. Als het wiel verder draait en jij aan de beurt bent om uitgekauwd en uitgespuugd te worden, zal het jou niet anders vergaan.

Brave burger, terwijl je dit leest is een systeem dat gebaseerd is op haat voor de zwakken en bewondering voor de sterken – het morele systeem van een barbaar – bezig een spoor van vernieling door Europa te trekken. Terwijl jij achter de hertenbiefstuk met cranberries zit, worden hele delen van in Europa omgetoverd tot derdewereldlanden in naam van jouw verwrongen en kortzichtige idee van rechtvaardigheid. Met moreel falen van de enkeling heeft het allemaal niets meer te maken: de zwakken zullen boeten, en dat heb jij laten gebeuren.

Brave burger, dit systeem komt ook naar Nederland. Als onze regering straks zijn zin krijgt en de nieuwe bijstandswet er komt worden de armen vernederd, gestigmatiseerd en uitgemolken. En dat alleen om aan de morele gevoelens van de brave burgers te voldoen. Brave burger, misschien heb je wel de moderne aflaat gekocht: een donatie aan een voedselbank, een gift voor ontwikkelingshulp of andere liefdadigheid. Misschien ook wel niet, en behoor je tot dat deel van de bevolking dat door de ononderbroken concurrentie in onze maatschappij zo ver heen is dat ze iedere gift als teken van zwakte beschouwen. Hoe dan ook, het maakt niet uit. Giften zijn niet goed genoeg: alleen door een verregaande hervorming van onze maatschappij kunnen we die weer rechtvaardig maken.

Brave burger, armoede is een keuze die gemaakt wordt door mensen zoals jij: door mensen die neerkijken op de gewone man, door mensen die geloven dat de armen hard afgeknepen moeten worden hen te laten werken. Dankzij jou zijn we bezig de klok een eeuw terug te zetten, naar de tijd van Scrooge en Oliver Twist. Brave burger, over tien of twintig Kerstmissen zul je die verhalen van Dickens ineens een stuk beter begrijpen.

Geef een reactie

Laatste reacties (28)