451
20

directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW

Kies voor een progressief-liberaal energiebeleid

Dit is een oproep. Aan iedereen die lid is van een windmolenvereniging, aan mensen die net een ledlamp hebben gekocht, aan bankiers en hun klanten die hun geld en energie inzetten voor een onafhankelijke en schone energievoorziening, voor nu en in de verre toekomst.

Aan alle ouders die hun kinderen proberen op te voeden tot verantwoordelijke, mondige en sociale deelnemers aan de maatschappij, met oog voor de belangen van natuur en milieu. Aan de tienduizenden mensen die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw tegen kernenergie demonstreerden en er mede voor gezorgd hebben dat we – ook in Nederland – kerncentrales hebben tegengehouden zodat we konden gaan inzetten op schone en goedkopere energie, aan elke boer die – al was het maar om wat bij te verdienen – een molen op zijn erf of land heeft neergezet, aan alle duizenden investeerders die meedoen aan nieuwe energieprojecten, op land, op zee, in de diepe ondergrond of in hogere luchtlagen.

Aan de mensen die niet willen dat we afhankelijk worden van uranium uit landen waar de mensenrechten met voeten worden getreden en het milieu vernietigd wordt. Aan alle wetenschappers die dag in, dag uit onderzoek doen naar betere technieken voor wind, schone biomassa, zon, schone warmte, betere isolatie, slimmere bouw, energiezuiniger apparaten, technieken om emissies af te vangen, rivieren en meren schoon te maken en te houden, afval beter te benutten. Aan alle studenten die zichzelf een toekomst dromen in deze richting. Alle ambtenaren die proberen de energietransitie goed te organiseren, te faciliteren en te sturen. De woningbouwverenigingen die met isolatie- en slimme tips hun klanten een fatsoenlijk en betaalbaar huis gunnen. Aan de mensen die af willen van de nukken van de gasboeren in Rusland. Aan de uitvinders die elke dag proberen een nog zuiniger machine te bedenken voor de procesindustrie. Aan de marketeers van de energiebedrijven die groene stroom een grotere plek geven in de markt. Aan de ruim vier miljoen leden van alle natuur- en milieuorganisaties. Aan alle deelnemers van de postcodeloterij voor zover ze niet alleen meedoen om er materieel beter van te worden. Aan alle individuen die een zonnecollector of een zonnepaneeltje op hun dak hebben. Aan de honderden kleine en grotere ondernemingen met belangen in energiebesparing, betere benutting van restwarmte- en energie, zuiniger lampen, slimmer transport. Aan alle mensen die last hebben van vieze lucht langs snelwegen, in de binnensteden. Aan alle mensen  die zich zorgen maken over de macht van de olieboeren in het middenoosten. Aan alle Brabanders, Drentenaren, Groningers en Friezen die niet willen dat over een paar jaar hun diepe ondergrond wordt aangewezen als plek om stralend kernafval op te slaan. Aan de Zeeuwen die niet nog een kerncentrale in de provincie willen. Aan iedereen die in het openbaar vervoer werkt. Iedereen die windmolens in elkaar schroeft of de wieken vervoert. De producenten van isolatiemateriaal, de lobbyisten voor wetgeving om vieze energie eerlijker te belasten. En aan iedereen die ik vergeten ben maar zich wel degelijk elke dag of elke week inzet om snel vooruit te gaan en onze energietoekomst veilig te stellen.

Stem op 3 maart en op 9 juni op een partij die ondubbelzinnig kiest voor een moderne, schone, betrouwbare, veilige, menselijke energiepolitiek. Als het milieu onvoldoende reden is dan doet u het maar omdat u nou eenmaal uw brood verdient in deze tak van sport. Als liberaal of als socialist, christen of moslim. Als werknemer of werkgever, en zeker als werkloze; de verdere groei van duurzame energie levert veel meer banen op dan de bouw van een kern-of kolencentrale.

Zorg ervoor dat u de kans blijft krijgen om bij te dragen aan een schonere toekomst. Als u het niet doet worden in een paar jaar tijd alle resultaten van dertig jaar milieubeleid, alle pogingen om onafhankelijk te worden van oliebaronnen en uraniumcowboys, alle investeringen in een bloeiende nationale industrie rond duurzaamheid, al het innovatieve denkwerk, de ondernemerszin en de creativiteit de nek om gedraaid. Het is met recht tijd om te kiezen. Alleen die partijen die ondubbelzinnig kiezen voor schoon, onafhankelijk, duurzaam en menselijk gaan dit waarmaken. En andersom; elke partij die blijft pleiten voor kerncentrales, die denkt dat klimaatbeleid misschien niet nodig is, die wind- en zonnestroom blijft dwarsbomen, die de grote energiebedrijven steunt in hun keuze voor kolencentrales in plaats van besparing en schone energiebronnen, zorgt er voor dat we achterop raken.

Kies een overheid die de richting aangeeft en alleen nog gaat voor eindeloze en schone energie, die kaders stelt maar verder vertrouwen schenkt. Want niets is mooier dan zelf vorm te geven aan de door jouw gewenste toekomst.

Geef een reactie

Laatste reacties (20)