252
6

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

Kiezen of slapen, dat is de vraag

Twaalfde vrijzinnige schriftlezing, nu uit Hamlet

In deze 12de vrijzinnige schriftlezing leest D66-kamerlid Boris van der Ham een van de beroemdste zinnen uit de wereldliteratuur, die alles met de verkiezingen te maken heeft. In Hamlet staat de bekende tekst ‘To Be or Not to Be’, een tekst over de twijfel bij het kiezen. Moet je het bekende, risicoloze pad bewandelen of je nek uitsteken? Slapen, of kiezen? De overwegingen van Shakespeare kunnen misschien helpen bij de keuze in het stemhokje.

Sinds 1 januari 2010 publiceert D66-Kamerlid Boris van der Ham wekelijks ‘vrijzinnige schriftlezingen’ op youtube. Met de vrijzinnige schriftlezing wil hij de geschiedenis schetsen van het vrije denken. Wat zeggen oude teksten over de vraagstukken over onze tijd, en kunnen ze verdieping geven aan onze vrije samenleving?

Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (6)